PGE: zysk netto w 2021 r. wyniósł 4 mld zł

  • PAP
opublikowano: 22-03-2022, 20:43

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2021 r. wyniósł 4 mld zł wobec 0,1 mld zł w 2020 r., a nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 4,7 mld złotych, wobec 5,5 mld złotych w porównywalnym okresie 2020 r. - podała PGE we wtorkowej informacji.

PGE poinformowała, że powtarzalny zysk EBITDA (przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań, podatków, amortyzacji) w 2021 roku wyniósł 8,1 mld złotych, czyli o 31 proc. więcej niż w roku 2020.

"Poprawa wyników finansowych jest przede wszystkim efektem zwiększonej produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. Te z kolei były rezultatem dynamicznego odbicia polskiej gospodarki w 2021 roku wraz z równoczesnym wzrostem eksportu energii elektrycznej. Rekordowy wynik osiągnął segment Energetyki Odnawialnej, którego powtarzalna EBITDA wyniosła 1 mld złotych, czyli o 70 proc. więcej niż w 2020 roku" - poinformowała spółka.

Firma podała, że zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2021 roku wyniósł 4 mld zł wobec 0,1 mld zł w 2020 roku. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 4,7 mld złotych, wobec 5,5 mld złotych w porównywalnym okresie 2020 roku.

Zgodnie z informacją, w efekcie zdecydowanie wyższej produkcji ze źródeł konwencjonalnych segment Energetyki Konwencjonalnej wypracował powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 2,6 mld złotych, czyli wyższy o 37 proc. w porównaniu z rokiem 2020.

Z kolei zwiększenie ilości dystrybuowanej energii elektrycznej o 6 proc. przyczyniło się do poprawy wyniku segmentu Dystrybucji. Wygenerował on 2,7 mld złotych EBITDA powtarzalnej, czyli więcej o 18 proc. w skali roku.

Jeśli chodzi o segment Ciepłownictwa, to - według spółki - pomimo wyższego zapotrzebowania na ciepło, wobec rosnących kosztów CO2 oraz gazu ziemnego, osiągnął on powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 0,8 mld złotych, co oznacza spadek o 9 proc. w porównaniu do 2020 roku.

Powtarzalna EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniosła natomiast 1 mld złotych, co stanowi wynik o 70 proc. wyższy w odniesieniu do roku poprzedniego, a powtarzalny wynik EBITDA segmentu Obrót wyniósł 0,9 mld złotych i był o 42 proc. wyższy w skali roku, na co wpływ miała przede wszystkim niska baza 2020 roku.

Jak podano w informacji, utworzony w 2021 roku segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego osiągnął zysk EBITDA w wysokości 45 mln złotych.

Z kolei, na poziomie EBITDA raportowanej Grupa PGE odnotowała wynik w wysokości 9,5 mld złotych, na co główny wpływ miała zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej, jako efekt rosnących rynkowych stóp procentowych, będących podstawą do kalkulacji wysokości rezerwy. Zdarzenie o charakterze niegotówkowym wsparło wynik raportowany o ok. 1,5 mld złotych.

Według spółki poziom zadłużenia netto Grupy PGE wyniósł 4,2 mld zł, co oznacza wzrost o 1,7 mld zł w stosunku do III kwartału 2021 roku. Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do EBITDA (dług netto/ LTM EBITDA) wyniósł 0,44x.

W ocenie prezesa zarządu PGE Wojciecha Dąbrowskiego dobre wyniki wypracowane przez grupę w zeszłym roku są szczególnie istotne w świetle agresji Rosji na Ukrainę oraz jej możliwych następstw. "Zwiększają one stabilność organizacji, która musi sprostać nowym wyzwaniom, równolegle z procesami transformacji energetycznej. Ze szczególną satysfakcją prezentujemy rekordowe wyniki finansowe segmentu Energetyki Odnawialnej. Świadczą one o rosnącej roli, jaką pełnią odnawialne źródła energii w Grupie PGE" - podkreślił Dąbrowski, cytowany w informacji spółki.

Według informacji spółki, łączna produkcja energii elektrycznej netto w 2021 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 68,8 TWh, czyli o 18 proc. więcej niż w 2020 roku. Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 37,2 TWh (o 25 proc. więcej r/r), z węgla kamiennego 24,3 TWh (wzrost r/r o 20 proc.), a z gazu ziemnego 4,2 TWh (mniej o 16 proc. względem 2020 roku). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE utrzymała się pomimo gorszych warunków wietrznych na poziomie 2,3 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,7 TWh, o 9 proc. mniej niż w 2020 roku.

Z kolei wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 37,7 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 37,5 TWh, mniej o ok. 9 proc. w skali roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 55,1 PJ, rosnąc o 13 proc. w porównaniu do 2020 roku.

Spółka podkreśliła, że w sprawozdaniu niefinansowym z działalności Grupy PGE za 2021 rok, po raz pierwszy PGE opublikowała szczegółowe dane dotyczące śladu węglowego Grupy, który został wyliczony w trzech zakresach – czyli obejmuje również emisje pośrednie związane z funkcjonowaniem PGE, a wypracowanie metodologii liczenia śladu węglowego jest wstępem do określenia precyzyjnych celów dekarbonizacyjnych Grupy PGE.

"PGE jako lider zrównoważonej transformacji energetycznej szczególną wagę przykłada do wpływu swojej działalności na otoczenie. W obszarze społecznym szczególną uwagę przywiązujemy do transformacji regionów węglowych, aby zapewnić nowe perspektywy dla naszych pracowników i mieszkańców tych terenów. Niezależnie od postępów w procesach inwestycyjnych, dekarbonizujących Grupę, dążymy do zwiększenia poziomu naszej świadomości klimatycznej, aby efektywnie działać w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a zarazem budować odporność organizacji na zmiany" - zapowiedział Wojciech Dąbrowski.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. PGE dostarcza je do ponad 5 milionów klientów. Jednostki Grupy PGE wytwarzają blisko 40 proc. energii elektrycznej w Polsce. Grupa jest największym krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane