Piątek w Pulsie: UNFE proponuje ulgi podatkowe dla klientów OFE

13-04-2001, 09:56

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, przysługujące wówczas, gdy wpłaty do OFE stanowią równowartość 10 proc. podstawy wynagrodzenia - to jeden z postulatów, które znalazły się w najnowszym raporcie Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Branża emerytalna jest wobec tych propozycji bardzo krytyczna.

Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi zaprezentował drugi już raport „Bezpieczeństwo dzięki konkurencji”. Jest w nim kilka nowych pomysłów, m.in. dotyczący wprowadzenia ulg podatkowych dla oszczędzających w OFE.

Pierwszy raport UNFE „Bezpieczeństwo dzięki konkurencji’’ został wydrukowany w czerwcu ubiegłego roku i zawierał m.in. propozycje zmian legislacyjnych, krytykowane przez specjalistów i uznane za przedwczesne. W grudniu ubiegłego roku urząd opublikował drugie wydanie raportu, które w ostatnich dniach otrzymali m.in. przedstawiciele OFE. Podobnie jak pierwszy, raport zawiera wiele propozycji zmian w działalności funduszy. Częściowo pokrywają się z one z przedstawionymi w pierwszym wydaniu, ale są też nowe pomysły.

Propozycje ulg

Zdaniem UNFE, konieczne jest podjęcie działań legislacyjnych i nadzorczych, które zmierzają do ochrony konkurencji na rynku oraz interesów członków funduszy. Oprócz noweli już istniejących zapisów prawa urząd chce, aby klienci dokonywali dobrowolnych, dodatkowych wpłat do OFE po przekroczeniu 30- -krotności wynagrodzenia lub mieli możliwość zadeklarowania dodatkowych składek ponad 7,3 proc. kwoty wynagrodzenia. Ta propozycja ściśle wiąże się z następną — dość kontrowersyjną — wprowadzenia ulg podatkowych dla oszczędzających w OFE. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych przysługiwałoby wówczas, gdy wpłaty do OFE stanowiłyby równowartość 10 proc. podstawy wynagrodzenia, ale nie więcej niż 3-krotność średniego wynagrodzenia w gospodarce. Zdaniem urzędu, byłaby to dodatkowa zachęta do oszczędzania w OFE. Jest też propozycja, by pracodawcy nie prowadzący PPE w ramach ustawy, mogli wnosić, w trybie tej ustawy, składki do OFE.

— To źle, jeśli ulga ta miałaby dotyczyć tylko II filara i funduszy — mówi Maciej Rogala, prezes PPE Konsultanci.

Mało realne jest też, aby w budżecie znalazły się pieniądze na te ulgi.

Transfer bez opłat

Pozostałe propozycje UNFE są powtórzeniem tych sprzed kilku miesięcy. Dotyczą one m.in. zniesienia ograniczeń transferowych przez zlikwidowanie opłaty transferowej i ograniczenie transferów do jednego po upływie roku, wyliczania minimalnej stopy zwrotu przez różnicowanie średniej dla każdego podmiotu, uzależniając ją od wyników pozostałych OFE. UNFE powraca też do propozycji zmodyfikowania systemu opłat przez wprowadzenie jednej, bez względu na staż w funduszu, prowizji od składki i wyeliminowanie innych kosztów pokrywanych z aktywów funduszu (m.in. opłatę za zarządzanie).

— Uważam, że niektóre sugestie urzędu zwiększające konkurencyjność są trafne, np. dotyczące transferów, możliwości dokonywania dobrowolnych wpłat do funduszu, sposobu liczenia minimalnej stopy zwrotu, choć uważam, że lepiej byłoby całkowicie wyeliminować mechanizm minimalnej stopy zwrotu — mówi Paweł Wojciechowski, prezes Allianz PTE.

Wielu przedstawicieli OFE uważa jednak, że większość propozycji UNFE jest nie do przyjęcia.

Inwestycje limitowane

Chodzi głównie o ograniczenia dotyczące inwestycji zagranicznych OFE. Fundusze są za zwiększaniem tego limitu, choć obecnie nie wykorzystują zbyt chętnie tej możliwości. UNFE chce także ograniczenia praw głosu z akcji do 1 proc. ogólnej liczby głosów, niezależnie od posiadanego portfela akcji spółki. Względy ostrożnościowe nakazywałyby też — w opinii UNFE —zmniejsznie limitu inwestycji w walory jednej spółki do maksymalnie 5 proc. jej kapitału akcyjnego. Zdaniem przedstawicieli OFE, te propozycje ograniczają możliwość dywersyfikowania portfeli funduszy i zwiększają ryzyko inwestycyjne. Urząd chce ponadto wprowadzić egzaminy dla akwizytorów oraz zakazać akwizycji w imieniu innego podmiotu przez 2 lata. Działalność akwizycyjna powinna też być zakazana, gdy fundusz przekroczy 15 proc. aktywów rynku (z wyłączeniem m.in. OFE, których aktywa są niższe od 3,5 mld EUR). Powiązana powinna być też wielkość kapitałów własnych towarzystwa z wielkością funduszu, np. przez uzupełnianie kapitałów do poziomu 1 proc. aktywów funduszy.

Krzysztof Lutostański, p.o. prezesa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych i prezes PKO/Handlowy PTE, przyznaje, że izba nie zajęła się jeszcze oceną raportu.

— W wielu kwestiach nie zgadzamy się z opinią UNFE, mamy odmienny pogląd co do interesu klientów funduszy — mówi Krzysztof Lutostański.

Katarzyna Ostrowska, k.ostrowska@pb.pl

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Piątek w Pulsie: UNFE proponuje ulgi podatkowe dla klientów OFE