Polski eksport musi być wspierany przez państwo

Tadeusz Donocik
opublikowano: 21-09-2001, 00:00

Polski eksport musi być wspierany przez państwo

W minionym dziesięcioleciu nastąpił dynamiczny wzrost obrotów towarowych Polski z zagranicą. W ujęciu płatniczym osiągnęły one w roku 2000 poziom ponad 2,7 razy wyższy niż w 1990 r. Wpływy eksportowe wzrosły o 122 proc., podczas gdy wzrost wydatków importowych osiągnął dynamikę wzrostu 226 proc.

Ta wysoka dynamika wzrostu obrotów HZ odnosi się do skromnego poziomu wyjściowego. Jednocześnie trzeba podkreślić, że po wieloletnim okresie narastania deficytu wymiany handlowej — trwającym do roku 1998 — w ostatnich dwóch latach odnotowano jego redukcję: w 1999 r. o 321 mln USD, a w 2000 — o 1215 mln USD. Nastąpiła wyraźna redukcja deficytu w wymianie z UE, której niestety towarzyszył wzrost ujemnego salda w handlu z Rosją.

Pogorszenie się bilansu naszej wymiany ze wschodnim sąsiadem jest w głównej mierze wynikiem:

- głębokiego załamania polskiego eksportu w następstwie kryzysu społeczno- -gospodarczego Federacji Rosyjskiej z sierpnia 1998 roku i poważnych trudności w odbudowaniu naszego poprzedniego poziomu sprzedaży,

- znacznego wzrostu cen importowanej ropy i produktów ropopochodnych w ostatnich dwóch latach.

Działania rządowe w zakresie wspierania eksportu na rynki wschodnie prowadzone są w różnych płaszczyznach i dotyczą:

- inicjatyw bilateralnych, ukierunkowanych na wspieranie współpracy gospodarczej ze Wschodem,

- tworzenia korzystnych warunków dla polskiego eksportu poprzez identyfikację barier handlowych na tamtejszych rynkach oraz działania na rzecz ich usuwania,

- wdrażania nowych bądź doskonalenia już istniejących wewnętrznych instrumentów wspierających polski eksport.

W istniejącym od kilku lat systemie dofinansowywania eksporterom udziału w targach i wystawach za granicą wprowadzane są istotne modyfikacje, w tym również dotyczące rynków wschodnich. W roku 2001 spośród dziewięciu wystaw narodowych z tzw. listy A, objętych systemem refundacji części kosztów, aż sześć odbędzie się w krajach byłego ZSRR. Wzrasta też zainteresowanie polskich przedsiębiorstw uczestnictwem w gospodarczych misjach wyjazdowych, których koszty są częściowo refundowane przez MG. Większość tych misji to wyjazdy do krajów byłego ZSRR.

Wspieranie przedsiębiorstw uczestniczących w imprezach targowo-wystawienniczych należy do najskuteczniejszych form promocji polskiego eksportu. Z opinii uzyskiwanych od wystawców, organizatorów kolektywnych wystąpień targowych oraz z placówek ekonomiczno-handlowych, otrzymanie refundacji części kosztów za udział w targach i wystawach stanowi dla wielu firm, szczególnie małych i średnich, poważne wsparcie finansowe i często jest czynnikiem decydującym o ich udziale w tego typu imprezach.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tadeusz Donocik

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Surowce / Polski eksport musi być wspierany przez państwo