Poprawia się sytuacja operacyjna Elektrimu

Robert Kurowski
19-09-2001, 00:00

Poprawia się sytuacja operacyjna Elektrimu

Zarząd Elektrimu, jednej z kluczowych spółek GPW, w ostatnich tygodniach podjął szereg ważnych decyzji zmieniających sytuację operacyjną i finansową firmy. Elektrim należy do spółek, których kursy wytyczają kształt koniunktury giełdowej.

Działalność Grupy Elektrim dotychczas skupiała się na trzech zasadniczych branżach: telekomunikacyjnej, energetycznej oraz produkcji kabli i przewodów. W segmencie telekomunikacyjnym poprzez spółkę zależną Elektrim Telekomunikacja (ET) kontrolowano największego krajowego operatora telefonii komórkowej — PTC. Obecnie po podpisaniu umowy sprzedaży udziałów w ET Elektrim oddał kontrolę nad najcenniejszym aktywem grupy. Sprzedano także operatorów sieci stacjonarnej. W ten sposób oddalono groźbę niewypłacalności Elektrimu lub wręcz bankructwa.

Pozostałe dwa człony działalności Grupy są w znacznym stopniu niewiadomą. Elektrim jest obecny w sektorze energetycznym poprzez posiadanie 38 proc. Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin oraz kontrolowanie takich spółek jak Elektrim-Volt oraz Elektrim-Megadex i Giełda Energii. Struktura pionu energetycznego ma ulec rozszerzeniu po zakupie 25 proc. akcji w G8. Obroty G8 to około 3 mld zł, stąd jej wyniki miałyby niebagatelne znaczenie dla sytuacji fundamentalnej Grupy Elektrim, czyli na poziomie pozycji bilansowych i rachunku wyników. Nieznany na razie rezultat prywatyzacji G8 wpływa na ocenę średnioterminową Elektrimu, czyli na brak możliwości określenia przez zarząd dokładnej strategii rozwoju. Zasilenie środkami ze sprzedaży wymienionych wcześniej aktywów oraz brak zgody UOKiK pozwoliło na odstąpienie od sprzedaży 70 proc. akcji spółki Elektrim Kable na rzecz KFK po jak się wydaje dość niskiej cenie 100 mln USD. Tym samym w grupie pozostają spółki, które generowały dotychczas około 30 proc. przychodów w ujęciu skonsolidowanym.

Zła sytuacja finansowa Elektrimu to pochodna wysokiego poziomu dźwigni finansowej stosowanej w bieżącej działalności spółki. Bilans grupy charakteryzował się na dzień 31.12.2000 roku spadkiem sumy bilansowej (-8,9 proc.) oraz utrzymaniem tej tendencji w dwóch pierwszych kwartałach roku bieżącego. W tym okresie nastąpił dalszy, 3,5-proc. spadek. Główną przyczyną było gwałtowne obniżenie (o 38,1 proc.) wartości kapitałów własnych grupy po osiągnięciu straty w ubiegłym roku 1,078 mld zł i jednoczesne zredukowanie o 9 proc. zadłużenia. Analiza pasywów wskazuje, że środki własne służą tylko w niewielkim stopniu do finansowania działalności (w 7-8 proc.), natomiast główny ciężar (w 60 proc.) spoczywa na środkach pozyskiwanych z zewnątrz. Oprócz tego duży udział, około 20 proc., w strukturze pasywów miały dotychczas kapitały własne akcjonariuszy mniejszościowych.

Kredyty, pożyczki oraz przede wszystkim papiery dłużne stanowiły w roku 1999 i 2000 około 75 proc. zobowiązań ogółem. Z tego najważniejszą pozycją są kredyty bankowe (37 proc.) oraz obligacje (37 proc.). W 2000 r. zadłużenie zostało obniżone dzięki konwersji jego części (obligacji zamiennych z 1997 r.) na kapitał własny spółki. Obecnie pozyskane środki pozwolą na spłacenie w grudniu br. właścicieli obligacji zamiennych, co dotychczas było głównym zagrożeniem dla bytu spółki.

Rachunek zysków i strat wykazywał w ubiegłym roku wzrost przychodów ze sprzedaży o 37 proc., przy czym największy wpływ na to miała wysoka dynamika (+179 proc.) w dziale telekomunikacyjnym grupy Elektrim. Branża telekomunikacyjna stanowiła w ubr. 35 proc. przychodów. Drugą co do znaczenia (29 proc.) była branża produkcji kabli, a następnie branża energetyczna (24 proc., poprzez Megadex SA i PAK SA). Po pierwszych dwóch kwartałach 2001 r. można stwierdzić, że sytuacja operacyjna grupy uległa poprawie, co w dużym stopniu wynikało z osiągnięcia bardzo dobrego wyniku przez PTC. Grupa Elektrim aż do poziomu zysku z działalności gospodarczej zanotowała wynik dodatni, co ostatnio miało miejsce w roku 1998. Analiza wskaźnikowa pozwala na sformułowanie wniosku o poprawie sytuacji na poziomie rentowności brutto ze sprzedaży i operacyjnej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Robert Kurowski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Poprawia się sytuacja operacyjna Elektrimu