Powrót gwarancji w sprzedaży konsumenckiej

opublikowano: 27-09-2013, 00:00

Zasady odpowiedzialności za jakość sprzedanej rzeczy będą ujednolicone — w nowej ustawie i kodeksie cywilnym.

Rząd ma gotowy projekt ustawy o prawach konsumentów. W najbliższą środę ma być on rozpatrzony na posiedzeniu Komitetu do spraw Europejskich. Ten nowy przyszły akt zawiera rozwiązania wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Na ich wdrożenie państwa członkowskie mają czas do 13 czerwca 2014 r. Rozproszone dotychczas przepisy dotyczące konsumentówi odpowiednich obowiązków przedsiębiorców zostaną ujęte w dwóch aktach — ustawie o prawach konsumentów i Kodeksie cywilnym. W ocenie Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, obecnie rodzaj i zakres ochrony interesów konsumentów jest trudny do poznania, a także do zrozumienia, m.in. z powodu rozproszenia związanych z tym przepisów.

Przyszła ustawa będzie odnosić się zarówno do typowych umów z klientami, czyli zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa, jak i poza nim oraz na odległość. Zostaną w niej np. doprecyzowane obowiązki informacyjne przedsiębiorców — dotyczące sprzedawanej rzeczy, jej ceny, warunków płatności, danych przedsiębiorcy czy kosztów porozumiewania się na odległość. Proponowane przepisy zapowiadają też wydłużenie okresu rezygnacji z transakcji dokonywane bez bezpośredniego kontaktu ze sprzedającym, np. w sklepie internetowym. Od umowy będzie można odstąpić w ciągu 14 dni, obecnie konsument ma na to 10.

Prawdziwą reformę zapowiadają przepisy o odpowiedzialności za jakość sprzedanej rzeczy. Obecnie normują ją trzy reżimy prawne — regulacje o rękojmi określone w Kodeksie cywilnym, o niezgodnościtowaru z umową zawarte w ustawie o sprzedaży konsumenckiej oraz postanowienia Konwencji Wiedeńskiej o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Projektowana ustawa zapowiada ujednolicenie zasad odpowiedzialności sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej (z tytułu rękojmi) oraz pewne odrębności dla umów, w których sprzedawcą jest przedsiębiorca, a kupującym konsument. Przedsiębiorcy między sobą będą mogli sami ustalać reguły odpowiedzialności. Przywrócone zostanie stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji do sprzedaży konsumenckiej.

Jeżeli na jej podstawie wada nie zostanie usunięta, konsument będzie mógł dochodzić praw z rękojmi. Za wadę będzie uznawany nieprawidłowy montaż i uruchomienie sprzedanej rzeczy przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez kupującego na podstawie instrukcji otrzymanej od sprzedawcy (lub producenta). Rząd prognozuje, że zmiana reguł odpowiedzialności będzie korzystna także dla przedsiębiorców i przyczyni się do redukcji kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń. W ocenie Business Centre Club, ujednolicenie przepisów wyeliminuje zagrożenie występowania niespójności i luk w systemie.

Umowa przez telefon

Przyszłe przepisy nałożą nowe obowiązki na firmy, które proponują swoje oferty przez telefon. Jeżeli umowa będzie zawierana w rozmowie telefonicznej, przedsiębiorca będzie musiał potwierdzić jej treść na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy będzie skuteczne, jeżeli zostanie ono utrwalone w taki sam sposób po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu