Przedsiębiorcy są zadowoleni

Magdalena Krukowska
opublikowano: 09-05-2005, 00:00

Nie wszystkie nadzieje związane z wejściem Polski do Unii spełniły się, ale bilans i tak jest dodatni.

Dwie trzecie przedsiębiorców jest zadowolonych z rezultatów, jakie osiagnęła Polska po pierwszym roku członkostwa w Unii Europejskiej — wynika z badań przeprowadzonych przez Agencję Badań Rynku Opinia na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej.

Ponad 600 małych (zatrudniających co najmniej 10 osób), średnich i dużych firm wypowiedziało się na temat wpływu przystapienia Polski do UE na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Autorzy raportu porównali aktualne oceny przedsiębiorców z nadziejami i obawami wyrażanymi przez nich przed 1 maja 2004 r.

Unia nie szkodzi

Okazuje się, że niezadowolona z wyników akcesji jest tylko jedna czwarta przedsiębiorców.

— Wynik jest bardzo dobry. Pomimo sygnałów o dyskryminowaniu polskich firm na niektórych rynkach UE, większość przedsiębiorców skorzystała z akcesji. Niezadowolenie niektórych wynika z tego, jak funkcjonuje administracja — głównie przy rozpatrywaniu wniosków o unijne granty — a nie z samego członkostwa w Unii — twierdzi Mieczysław Bąk, zastępca sekretarza generalnego KIG.

Tymczasem mniej niż połowa (46 proc.) optymistycznie ocenia perspektywy biznesowe własnej firmy w konsekwencji przystąpienia do wspólnoty. Jednak mało też pesymistów — bo tylko 15 proc. — podczas gdy przed 1 maja 2004 r. przyszłość swoich firm oceniało negatywnie 26 proc. przedsiębiorców. Co ciekawe, aż jedna trzecia biznesmenów uważa, że nasze członkostwo w Unii nie ma w ogóle wpływu na ich działalność w przyszłości. Tylko nieliczni (6 proc.) twierdzą, że wszelkie przeszkody w prowadzeniu ich firmy mają związek z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Większość (87 proc.) uważa, że główną barierą dla prowadzenia biznesu jest funkcjonowanie systemu prawnego i administracji w Polsce.

Problemy z dostosowaniem

Z raportu wynika, że ponad połowa przedsiębiorstw dostosowała się już do przepisów unijnych, a jedna trzecia jeszcze nie zakończyła procesu dostosowawczego. Co dziesiąta firma nawet go nie rozpoczęła, co według autorów raportu wynika najczęściej z błędnego przekonania, że jeśli działają tylko na krajowym rynku, to unijne regulacje ich nie dotyczą. Przy dostosowywaniu firmy do wspólnotowych przepisów najmniej było kłopotów kadrowych.

Jedna piąta przedsiębiorstw miała niewielkie problemy techniczne, a jedna czwarta — handlowe. W poprzednich badaniach dotyczących przygotowania do działania na unijnym rynku większość firm najbardziej obawiała się problemów finansowych, tymczasem okazało się, że po akcesji blisko dwie trzecie przesiębiorców w ogóle takich trudności nie miało. Jednocześnie ponad jedna trzecia badanych przyznała, że poniosła nieoczekiwane koszty bezpośrednio związane z dostosowaniem do wymogów jednolitego rynku. Warto dodać, że w 2004 roku aż 89 proc. przedsiębiorstw nie oszacowało w ogóle swoich kosztów wejścia do Unii Europejskiej.

Nadzieje i obawy

Przedsiębiorcy ostrożnie wypowiadają się na temat spełnienia swoich nadziei związanych z członkostwem w Unii. Niemal 40 proc. z nich uważa, że dzięki akcesji mają łatwiejszy dostęp do pozyskania kapitału oraz technik informacyjnych na bardziej konkurencyjnych warunkach. Przed 1 maja 2004 r. spodziewało się tego tylko 14 proc. firm. Jedna trzecia badanych zauważyła po przystąpieniu do Unii długoterminowe wzmocnienie konkurencyjności, łatwiejszy dostęp do rynków krajów unijnych oraz większy napływ inwestycji zagranicznych.

Niewiele, bo tylko jedna czwarta firm, twierdzi, że zwiększyła się przejrzystość praktyk biznesowych na rynku wewnętrznym. Jeszcze mniej (18-22 proc.) uważa, że poprawił się dostęp do europejskich rynków kapitałowych oraz wzmocniła ich pozycja przetargowa wobec partnerów w krajach trzecich.

Potwierdziły się z kolei obawy ponad połowy przedsiębiorców, dotyczące silniejszej konkurencji na rynku wewnętrznym ze strony dużych firm europejskich. Co ciekawe, ponad 40 proc. badanych uważa, że zwiększyła się liczba upadłości firm w ich otoczeniu, co jest sprzeczne z danymi statystycznymi na ten temat, zgodnie z którymi w zeszłym roku zbankrutowało w Polsce blisko 40 proc. mniej przedsiębiorstw niż rok wcześniej.

W przypadku 28 proc. przedsiębiorstw potwierdziła się obawa przed utratą wykwalifikowanych pracowników, którzy wyjeżdżają do pracy za granicę, a 18 proc. potwierdza, że polskie firmy są dyskryminowane na rynkach krajów starej Piętnastki.

Ponad połowa sądzi, że dzięki członkostwu w organizacjach zrzeszających przedsiębiorców łatwiej byłoby im dbać o swoje interesy i miałyby lepszy dostęp do dotyczących ich informacji.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Magdalena Krukowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Firmy / Przedsiębiorcy są zadowoleni