Przyjaźniejsze oblicze McDonald’s dla klimatu

  • Materiał partnera
opublikowano: 22-03-2018, 22:00

McDonald’s wspólnie z franczyzobiorcami i dostawcami wdraża strategię zapobiegania zmianom klimatycznym, by ograniczyć emisję gazów cieplarnianych

Kiedy prowadzi się 37 tys. restauracji w 120 krajach świata i obsługuje 69 mln gości dziennie, to każda wprowadzona zmiana może mieć rewolucyjne skutki. Kilka dni temu (20 marca) firma ogłosiła zamiar zredukowania o 36 proc. do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych z biur i restauracji. Dodatkowo McDonald’s zobowiązuje się do zmniejszenia o 31 proc. emisji w całym łańcuchu dostaw (w przeliczeniu na tonę żywności i opakowań). Redukcja będzie mierzona w porównaniu z rokiem 2015, który przyjęto za bazowy. Wartość wskaźnika została zatwierdzona przez Science Based Targets initiative (SBTi). Ograniczenie emisji oznacza, że do atmosfery nie trafi 150 mln ton gazów cieplarnianych. To tak jakby z dróg zniknęło na rok 32 mln samochodów osobowych. Podobny efekt odpowiada posadzeniu 3,8 mld drzew, które rosłyby przez kolejne 10 lat.

Jesteśmy zdeterminowani, aby wraz z parterami identyfikować kolejne obszary, w których możemy ograniczyć wpływ naszej działalności na środowisko naturalne i wdrażać rozwiązania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych — mówi Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. korporacyjnych McDonald’s Polska.
Zobacz więcej

Z MYŚLĄ O ŚRODOWISKU:

Jesteśmy zdeterminowani, aby wraz z parterami identyfikować kolejne obszary, w których możemy ograniczyć wpływ naszej działalności na środowisko naturalne i wdrażać rozwiązania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych — mówi Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. korporacyjnych McDonald’s Polska. Fot. ARC

— Stworzenie lepszej przyszłości dla naszej planety wymaga zaangażowania nas wszystkich. McDonald’s robi to poprzez wyznaczanie ambitnego celu redukcji emisji gazów cieplarniach, aby przeciwdziałać zmianom klimatu — stwierdził Steve Easterbrook, prezes i CEO McDonald’s.

Realizacja wymaga kompleksowych działań na rzecz innowacyjności i efektywności w ramach całego łańcucha dostaw, w biurach i restauracjach. Sieć kładzie szczególny nacisk na dziedziny, które mają największy udział w aktualnym śladzie węglowym firmy: produkcję wołowiny, zużycie i pozyskiwanie energii w restauracjach, a także opakowania i odpady. Łącznie obszary te odpowiadają za około 64 proc. emisji McDonald’s globalnie.

Zielona energia

McDonald’s Polska wdrożył systemy stale monitorujące zużycie energii elektrycznej w restauracjach. Buduje także świadomość pracowników, co ma doprowadzić do długofalowych oszczędności.

— Osiągnięcie założonych celów byłoby niemożliwe bez ścisłej współpracy z franczyzobiorcami oraz dostawcami. Ponad 65 proc. restauracji naszej sieci w Polsce korzysta z zielonej energii. Dysponujemy certyfikatami potwierdzającymi, że w tych lokalach sprzęt kuchenny, oświetlenie, ogrzewanie itp. są w stu procentach zasilane energią ze źródeł odnawialnych. We wszystkich lokalach naszej sieci mamy systemy rekuperacji ciepła. Od 14 lat utrzymujemy certyfikat środowiskowy ISO 14001, od tego roku w bardziej wymagającej wersji 2015. To tylko przykłady naszych działań służących środowisku. Byliśmy dwukrotnie wyróżnieni tytułem Firmy Przyjaznej Środowisku nadawanym przez Narodową Radę Ekologiczną przy Prezydencie RP — podkreśla Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. korporacyjnych McDonald’s Polska. I dodaje: jesteśmy zdeterminowani, aby wraz z partnerami identyfikować kolejne obszary i wdrażać rozwiązania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Polska jest również jednym z kluczowych rynków wdrażających program „Beef sustainability”, który jest szczególnie ważny ze względu na skalę światowej emisji gazów cieplarnianych pochodzących z hodowli bydła. We współpracy z dostawcami opracowywane są dobre praktyki zrównoważonego rolnictwa, które, dzięki wykorzystaniu skali działalności firmy, maksymalizują efekt w całym sektorze. Jednym z celów programu jest zmniejszenie emisji poprzez wprowadzenie odpowiednich pasz, obniżenie stresu zwierząt, a także oszczędność energii. W ramach programu podejmowane są działania, które pozwalają ulepszyć praktyki zrównoważonego rozwoju w rolnictwie.

— Nie możemy zapominać, że z punktu widzenia efektu cieplarnianego równie ważne jak redukcja emisji CO 2, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, jest ograniczenie emisji metanu. W tym kontekście pozytywnie oceniam fakt, że McDonald’s dostrzegł tę kwestię i podjął działania w dziedzinie redukcji gazów cieplarnianych z produkcji wołowiny, hodowli bydła — jednego ze źródeł emisji metanu do atmosfery — wyjaśnia dr Krystyna Kubica, ekspert Polskiej Izby Ekologii.

Przypomnijmy, że w latach 2014-16 McDonald’s przeprowadził pierwszy w historii pilotażowy program na rzecz zrównoważonej produkcji wołowiny. Miał on miejsce w Kanadzie i opierał się na zasadach i kryteriach przyjętych przez Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB). W programie zweryfikowano kluczowe zagadnienia zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach produkcji wołowiny, w tym odpowiedniego zarządzania systemami wypasu oraz ochrony wód. Projekt wywarł pozytywny wpływ na cały sektor produkcji wołowiny w Kanadzie.

Recykling opakowań

W trzecim z priorytetowych obszarów McDonald’s zobowiązał się, że do 2025 r. całość opakowań dla gości restauracji będzie pochodziła z odnawialnych i certyfikowanych źródeł, w których prowadzi się recykling surowców. Do tego czasu we wszystkich restauracjach zostanie wdrożony recykling opakowań dla gości. Ogłoszona deklaracja jest kolejnym etapem proekologicznych działań sieci rozpoczętych niemal 30 lat temu, kiedy to m.in. powstało przełomowe partnerstwo z organizacją ekologiczną Environmental Defence Fund (EDF), które skupiało się na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań z dziedziny projektowania opakowań.

Warto też dodać, że trzy lata temu McDonald’s opracował „Zobowiązanie w dziedzinie ochrony lasów”, w którym przygląda się wpływowi swojego łańcucha dostaw na zjawisko wylesiania — ściśle powiązanego z problematyką emisji gazów cieplarnianych. Szacuje się, że odpowiada ono za 15 proc. światowych emisji. Rok wcześniej w dokumencie „Energy and Climate Position Statement” spółka zajęła publicznie stanowisko na temat podejmowanych skutecznych i opartych na współpracy działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Dostawcy też dbają

Na podkreślenie zasługują również działania firm współpracujących z McDonald’s Polska, które wpływają na łączną emisję łańcucha dostaw sieci. Zaopatrujący w produkty wołowe restauracje sieci McDonald’s zakład firmy OSI Food Solutions Poland w Ostródzie wdrożył kompleksowy model zarządzania środowiskowego. Dzięki różnorodnym systemom wpływ procesów produkcyjnych na środowisko naturalne został ograniczony do minimum. Z kolei Farm Frites Poland z Lęborka, producent wyrobów ziemniaczanych, systematycznie obniża zużycie energii. W 2020 r. chce uzyskać 20-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej strukturze zużycia.

W 2017 r. udział OZE wynosił 9,7 proc. Firma może się też pochwalić niższą emisją CO 2. Podczas ostatnich 6 lat firma Develey w swoim zakładzie w Warszawie wprowadziła wiele działań prośrodowiskowych. Udało się np. poprawić wyniki przeliczane na tonę wyprodukowanego produktu gotowego, w tym o 21 proc. zużycie wody, o 35 proc. zrzut ścieków, o 20 proc. zużycie gazu i o 12 proc. zużycie prądu. Cele środowiskowe grupy, a jednocześnie zakładu w Polsce, na rok 2020 to: bilans zerowyemisji CO 2, zero przekazywania odpadów na składowiska bez segregacji, 100 proc. odzysku z odpadów, zero stosowania oleju palmowego w produktach oraz 25-procentowa redukcja zużycia mediów między 2011 a 2020 r.

Aby polepszyć bilans emisji CO2 w 2017 grupa Develey zakupiła 10 tys. ton ekwiwalentu CO2 w formie sadzenia drzew w Meksyku poprzez organizację Plant for the Planet.

Unijny pakiet

W połowie grudnia 2017 r. prezydencja estońska osiągnęła wstępne porozumienie z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego dotyczące propozycji legislacyjnych pakietu odpadowego. Określono w nim m.in. nowe wiążące cele recyklingu na lata 2025, 2030 i 2035 na szczeblu Unii Europejskiej. Niebawem w komisji środowiska UE odbędzie się głosowanie nad pakietem czterech dyrektyw odpadowych. Uzgadniane są już ostatnie szczegóły techniczne.

— Zużyte opakowania są poważnym problemem dla środowiska naturalnego zarówno w opinii firmy, jak i konsumentów. Nie czekając na unijne regulacje, już teraz odpowiadamy na oczekiwania klientów i podejmujemy ambitne zobowiązania na przyszłość. Szczególnie, że według badania przeprowadzonego w styczniu 2018 r. przez PBS 93 proc. respondentów jest zdania, że firmy sprzedające produkty powinny podejmować działania na rzecz zmniejszenia wpływu zużytych opakowań na środowisko naturalne — zauważa Anna Borys-Karwacka.

 

SBTi

Science Based Target initiative (Inicjatywa na rzecz celu opartego na ustaleniach naukowych) to efekt współpracy Światowego Instytutu Zasobów, WWF, CDP (międzynarodowa organizacja na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej) oraz United Nations Global Compact, która wspiera firmy w określeniu poziomu redukcji emisji gazów cieplarnianych proporcjonalnego do skali ich działalności.

Nowoczesne projektowanie

W USA McDonald’s prowadzi program na rzecz zrównoważonej ochrony środowiska w zespole projektującym restauracje, czyli „US 20x2020 By Design”. Ma on za zadanie doprowadzić do obniżenia zużycia energii oraz zwiększenia efektywnej gospodarki wodnej w projektach restauracji sieci o 20 proc. do 2020 r. Przedsięwzięcie zakłada m.in. instalację oświetlenia LED, wysokosprawnych suszarek do rąk, toalet i kranów oraz niskoprzepływowych zaworów (low-spray valves). Dzięki tym rozwiązaniom amerykański projekt budynku na 2015 r. pozwolił osiągnąć zmniejszenie zużycia energii o 16,7 proc., redukcję poboru wody o 19 proc. i zmniejszenie zużycia energii na jej podgrzewanie o 26 proc.

36 proc. O tyle, McDonald’s zredukuje emisję gazów cieplarnianych z biur i restauracji do roku 2030...

31 proc. ...a o tyle, w przeliczeniu na tonę żywności i opakowań, zmniejszy ich emisję w całym łańcuchu dostaw.

150 mln ton O tyle mniej gazów cieplarnianych trafi do atmosfery dzięki wdrożeniu przez McDonald’s strategii przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

 

 

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy