PZU i PFR przejmują 32,8 proc. Pekao za 10,6 mld zł

opublikowano: 08-12-2016, 07:25

PZU i PFR uzgodniły warunki przejęcia od UniCredit pakietu 32,8 proc. akcji Pekao. Cena za jeden walor to 123 zł.

  • Łączna cena za pakiet 32,8 proc. akcji to 10,6 mld zł.
  • Wskaźnik C/WK to 1,3x.
  • Pekao może odkupić od UCI Xelion, PTE i Pionner TFI za maksymalnie 634 mln zł.
Zobacz więcej

Pekao SA

fot. Andrzej Bogacz Forum

Struktura transakcji przewiduje nabycie przez PZU pośrednio 20 proc. akcji Pekao na zamknięcie transakcji, za łączną kwotę w wysokości 6,5 mld złotych. Jednocześnie PFR nabędzie bezpośrednio od UniCredit 12,8 proc. za 4,1 mld zł. Wskaźnik C/WK transakcji to 1,3, a C/Z 13,1 (na podstawie prognozowanych zysków za 2016 r.).

Cena nabycia jest o 2,4 proc. niższa w porównaniu do ceny sprzedaży pakietu 10% akcji Pekao przez UniCredit w lipcu 2016 roku oraz o 3,3 proc. niższa niż średnia cena akcji Pekao na GPW w okresie ostatnich sześciu miesięcy.

Zgodnie z założeniami, Bank Pekao może nabyć od UniCredit udziały w Pioneer TFI, Pioneer PTE  i Xelion, w związku z czym stanie się wyłącznym właścicielem kluczowych spółek zależnych. Uzgodniono, że cena za te trzy podmioty nie przekroczy łącznie 634 mln zł. 

PZU i PFR zawarły długoterminową umowę akcjonariuszy, która reguluje zasady współpracy pomiędzy PZU i PFR w odniesieniu do inwestycji w Pekao. PZU przewiduje, że po zamknięciu transakcji będzie mógł ująć Pekao w swoim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

 - Dzięki sfinalizowanej transakcji PZU staje się największą grupą finansową w Europie Środkowo – Wschodniej będącą  liderem zarówno w ubezpieczeniach, sektorze bankowym i zarządzaniu aktywami. Jestem przekonany, że istnienie tak mocnej instytucji finansowej z siedzibą w Warszawie w znaczący sposób wpłynie na stabilność finansową i perspektywy odpowiedzialnego rozwoju polskiej gospodarki. Instytucja ta będzie miała unikatowe możliwości, aby dzięki swojej sile i skali budować wartość dla naszych akcjonariuszy, klientów i pracowników – powiedział Michał Krupiński, prezes PZU.   

– Jednym z wyzwań stojących przed polską gospodarką jest brak silnej bazy krajowych inwestorów, co widoczne jest również w sektorze bankowym. Stąd też zainteresowanie PFR działaniem w charakterze długoterminowego partnera finansowego na rzecz inwestorów strategicznych, a także wsparcie, jakiego udzielamy dla różnorodnych inicjatyw mających na celu promowanie i umacnianie krajowego rynku finansowego. Pekao to silna instytucja, której pozycja rynkowa umożliwia dalsze wykorzystanie znacznego potencjału wzrostu polskiej gospodarki oraz sektora bankowego. We współpracy z PZU będziemy stabilnym inwestorem dla Pekao, z korzyścią dla pracowników, klientów i wartości dla akcjonariuszy tego banku – powiedział Paweł Borys, prezes PFR.        

PZU podało w komunikacie, że liczy na to, iż transakcjiaprzyniesie szereg korzyści finansowych, między innymi spowoduje natychmiastowy  przyrost zysku, prowadzący do osiągnięcia 10-11proc. wzrostu zysku na jedną akcję w latach 2017-2018.

Dodatkowy dochód będzie miał pozytywny wpływ na średnioterminowy wskaźnik ROE PZU i przyczyni się do osiągnięcia planowanego przez PZU wskaźnika ROE na poziomie 18 proc..

Ponadto spodziewane jest, że wysoki stosunek współmierności kapitałowej oraz wysoki wskaźnik ROE Pekao przyczynią się do utrzymania aktualnej polityki wypłaty dywidendy w wysokości prawie 100 proc. osiągniętego zysku. 

PFR spodziewa się natomiast uzyskania zwrotu z inwestycji w Pekao na poziomie powyżej 10 proc. w stosunku rocznym i zakłada horyzont inwestycyjny wynoszący co najmniej od 3 do 5 lat. 

Transakcja przebiegnie w dwóch etapach.

W pierwszym PZU nabędzie 100 proc. udziałów w spółce celowej, która będzie właścicielem około 20 proc akcji, a PFR kupi bezpośrednio 10 proc.

W drugim etapie, przypadającym po nie mniej niż 60 dniach od pierwszego nabycia, PFR dokona bezpośredniego nabycia 2,8 proc. walorów.

UniCredit oprócz sprzedaży 32,8 proc. akcji Pekao zdecydował się ponadto sprzedać na rynku pozostały pakiet 7,3 proc. 

Deutsche Bank, Clifford Chance oraz Ernst & Young były doradcami PZU przy transakcji. JP Morgan oraz GIDE Loyrette Nouel doradzały PFR. Morgan Stanley, UBS Investment Bank , UniCredit Corporate & Investment Banking  i Weil, Gotshal & Manges doradzały UniCredit.

 

 

 

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Zatoński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy