PZU Sejf+ z Ochroną Kapitału to program, który nie traci

  • Materiał partnera
opublikowano: 20-09-2018, 22:00

TFI PZU opracowało nowy produkt inwestycyjny łączący fundusz z ochroną kapitału.

Jeśli inwestycja skończy się pod kreską, to ubezpieczenie wyrówna rachunek, tak aby inwestorzy nie stracili nawet złotówki. Program PZU Sejf+ z Ochroną Kapitału jest połączeniem funduszu inwestycyjnego i ubezpieczenia ryzyka straty finansowej. Zarządzający funduszem PZU Sejf+ inwestują środki w instrumenty o niskim ryzyku, głównie w obligacje rządowe. Korzystając z globalnych możliwości inwestycyjnych, fundusz szybko reaguje na zmiany na światowych rynkach finansowych.

Jak działa program:

Program PZU Sejf + z Ochrona Kapitału trwa maksymalnie 39 miesięcy od daty nabycia jednostek i obejmuje trzy 13-miesięczne okresy inwestycyjne. Polega on na nabyciu jednostek uczestnictwa funduszu PZU SEJF+ z dodatkowym darmowym ubezpieczeniem ryzyka inwestycyjnego w przypadku utrzymania inwestycji w każdym okresie inwestycyjnym przez pierwsze 12 miesięcy. Inwestor w dowolnym momencie będzie mógł wystąpić z programu realizując zysk z inwestycji. Jeżeli po okresie 12 miesięcy wartość posiadanych jednostek uczestnictwa spadnie poniżej ceny nabycia, będzie mógł skorzystać z ubezpieczenia od straty finansowej. Wówczas w kolejnym miesiącu może przedstawić jednostki uczestnictwa do wykupu, a ubezpieczenie pokryje powstały niedobór.

  • Wpłata to minimum 5000 zł
  • Inwestycja obejmuje 100 proc. wpłaconych pieniędzy
  • Brak opłat manipulacyjnych
  • Program trwa maksymalnie 39 miesięcy i obejmuje trzy 13-miesięczne okresy inwestycyjne.

Bezpieczne inwestycje

Podstawowym kryterium doboru dłużnych instrumentów finansowych, lądujących w portfelu funduszu, jest potrzeba zapewnienia ochrony wartości jednostki uczestnictwa w skali roku kalendarzowego. Benchmarkiem funduszu jest stawka rynku pieniężnego — miesięczny WIBID. Aktywa dobierane są bezpiecznie, przede wszystkim są to obligacje Skarbu Państwa. Lokaty w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa mogą stanowić nie więcej niż 30 proc. wartości aktywów funduszu.

Ochrona i niskie koszty

W programie Sejf+ z Ochroną Kapitału działa faktyczna ochrona wpłaconych pieniędzy. W razie słabszych wyników inwestycyjnych, spełniając warunki regulaminu, inwestor może otrzymać odszkodowanie, które pokryje stratę. Sam udział w programie nie naraża na wysokie koszta. Nie jest pobierana żadna opłata manipulacyjna, a opłata za zarządzanie wynosi tylko 0,6 proc. w skali roku i jest liczona od średniej wartości netto inwestycji (aktywów) w danym roku obrotowym. Program można zamknąć w każdej chwili, niezależnie od wyników. Ochrona kapitału działa tylko w trzynastym miesiącu każdego okresu inwestycyjnego. Można być uczestnikiem funduszu także po upływie 39 miesięcy, jednak wówczas nie będzie działała już ochrona, a jednostki uczestnictwa pozostaną na rejestrze zwykłym w funduszu. Równocześnie można rozpocząć kilka programów.

Polityka inwestycyjna

W ramach programu zarządzający funduszem Sejf+ inwestują pieniądze głównie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Decyzje o doborze dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego są podejmowane z uwzględnieniem wielu czynników, mając na celu zapewnienie odpowiedniej rentowności. Te czynniki to m.in. bieżąca ocena makroekonomiczna, bieżąca i prognozowana rentowność papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, inflacji, czy oceny ryzyka utraty płynności papierów wartościowych. Fundusz inwestuje kapitał w instrumenty o niskim ryzyku inwestycyjnym, głównie w obligacje rządowe.

 

Okres ochrony kapitału

W Programie PZU Sejf+ z Ochroną Kapitału cykl inwestycyjny podzielono na 3 osobne okresy, z których każdy trwa 13 miesięcy. Czas na skorzystanie z ubezpieczenia kapitału w przypadku wystąpienia straty finansowej to ostatni, czyli 13. miesiąc każdego okresu. Okienko jest otwarte przez 13, 26 i 39 miesiąc. Jeśli w tym czasie inwestor odsprzedał swoje jednostki, a wartość ich odkupu jest niższa, niż wpłacona kwota początkowa, to wtedy finalna wypłata jest powiększona o tę różnicę, jako odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy