Raportowanie emisji integralną częścią biznesu

Partnerem publikacji jest LPP
opublikowano: 16-05-2021, 20:00

Niezależnie od okoliczności 2020 r. zrównoważony rozwój pozostał priorytetem w działalności biznesowej LPP, a przyjęta rok wcześniej Strategia Zrównoważonego Rozwoju, obejmująca kluczowe obszary działalności firmy – jej integralnym elementem rozwoju

Realizacja głównego celu strategii, jakim jest sukcesywne ograniczanie śladu węglowego, odbywa się we wszystkich procesach – od wyboru surowców, produkcji, poprzez transport i logistykę, aż po sieć sprzedaży. Dzięki mierzalnym kryteriom stawiane w niej ambitne cele do 2025 r. mają przynieść realną zmianę i ograniczenie wpływu działalności firmy na środowisko.

Ślad pod lupą

Ustalenie kryteriów i celów dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) do atmosfery nie byłoby możliwe, gdyby LPP nie dokonało w 2018 r. po raz pierwszy pomiaru wpływu z działalności na klimat, obliczając swój ślad węglowy. Pomiar GHG dokonywany jest w trzech zakresach wskazujących na emisje z różnych obszarów działalności firmy. Dzielą się one na emisje z bezpośredniej działalności (zakres 1), emisje pośrednie wynikające z korzystania z energii elektrycznej w obiektach biurowych, logistycznych czy sprzedaży (zakres 2) oraz emisje z całego cyklu życia produktów, tj. od wytworzenia surowców, przez produkcję towarów, transport, po utylizację (zakres 3). Analizy tej LPP dokonuje zgodnie z międzynarodowym standardem GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard.

O ile w roku 2018 gdańska spółka określiła emisje w zakresie 1 oraz 2, o tyle od tego czasu rokrocznie zwiększa liczbę danych dotyczących wyzwań klimatycznych. Już w kolejnym roku 2019 firma podjęła się obliczenia śladu środowiskowego również w zakresie 3. Tym samym jako jedyna polska firma odzieżowa dokonała skrupulatnego obliczenia emisji w przeliczeniu na sztukę odzieży. Rok 2019 został wyznaczony jako bazowy do dalszego pomiaru i zmniejszania emisji GHG już we wszystkich trzech obszarach, uwzględniając emisje z działalności bezpośredniej i pośredniej firmy. Stanowi też punkt wyjścia do postawionych w Strategii celów, których realizacja do 2025 r. pozwoli LPP na redukcję śladu węglowego o 15 proc. w zakresach 1 i 2.

Zdefiniowane źródła emisji

Określanie wyjściowej wartości śladu węglowego pozwoliło spółce dostrzec, że emisje gazów cieplarnianych powstałe w wyniku bezpośredniej działalności firmy, tj. funkcjonowania biur i salonów sprzedaży oraz centrów dystrybucyjnych, stanowią tylko około 10 proc. całej wartości emisji LPP. Pozostałe 90 proc. w znakomitej większości przypada na emisje związane z działalnością pośrednią, czyli samym procesem produkcji, pozyskania surowców czy użytkowania przez klientów. Oznacza to, że największym wyzwaniem nie jest wyznaczenie poziomu własnych emisji, a określenie śladu środowiskowego w całym złożonym i rozproszonym łańcuchu dostaw, w szczególności na poziomie zewnętrznych dostawców i producentów surowców.

W LPP w minionym roku 71 proc. emisji w zakresie 3 stanowiły właśnie procesy produkcyjne oraz zużycie surowców do produkcji ubrań i akcesoriów. Kolejne 22 proc. emisji stanowiło użytkowanie produktów, a pozostałe około 7 proc. m.in. transport produktów, podróże służbowe czy produkcja materiałów opakowaniowych. Wprowadzane sukcesywnie zmiany w działalności gdańskiej spółki przynoszą już wymierne efekty, ponieważ emisje wynikające z procesów produkcyjnych spadły w 2020 r. o niemal 10 proc. r/r, a te związane z zakupionymi surowcami o ok. 18 proc. r/r. Ponadto w 2019 r. wybrane materiały z kolekcji Eco Aware, które są bardziej przyjazne środowisku (np. włókna z recyklingu czy celulozowe), w ofercie gdańskiej spółki stanowiły 0,82 proc. wszystkich zamówień, a w 2020 r. ich udział wzrósł już do 2,34 proc. Pozwoliło to zaoszczędzić łącznie 9 876 ton emitowanego dwutlenku węgla – w porównaniu do sytuacji, gdyby te materiały pochodziły z tradycyjnych źródeł.

Stanowiący 55 proc. emisji w zakresie 3 obszar produkcji utwierdza również spółkę w realizacji postawionych celów na tym polu. W 2020 r. LPP rozpoczęło wdrażanie programu współpracy z fabrykami w obszarach gospodarki wodnej i pozyskiwania energii – Eco Aware Production. W tym celu firma przeprowadziła konsultacje z 40 producentami z Azji Południowo-Wschodniej, których celem jest spełnienie wyznaczonych standardów tego programu. Skupia się on na dążeniu do ograniczania zużycia wody i energii w procesach produkcji odzieży i jest spójny z postanowieniami międzynarodowej inicjatywy Zero Discharge of Hazardous Chemicals, która działa na rzecz bezpieczeństwa chemicznego produkcji. Dziś już 16 fabryk z tego regionu produkuje kolekcje w tym standardzie, a kolejne się do tego przygotowują.

Konkretny plan:
Konkretny plan:
Do 2025 r. LPP zredukuje ślad węglowy wynikający z bezpośredniej działalności oraz z korzystania z energii elektrycznej w obiektach biurowych, logistycznych czy sprzedaży o 15 proc.
Materiał partnera

Świadomość rynku

Raportowanie emisji i wzrost świadomości w zakresie zarządzania zagadnieniami klimatu stają się dziś podstawą funkcjonowania biznesu. Recenzentem działań ekologicznych są dziś już nie tylko klient czy pracownik, lecz także rynki finansowy i kapitałowy. Zmiany regulacyjne na poziomie przepisów unijnych czy w tworzonym właśnie europejskim standardzie raportowania niefinansowego oznaczają, że np. kwestie łagodzenia skutków zmian klimatu będą odgrywały szczególną rolę w ocenie spółek przez rynki finansowe. Oznacza to, że praktycznie każda spółka będzie musiała się dopasować do oczekiwań instytucji finansowych czy regulatora.

Dodatkowo to, że idea zrównoważonego rozwoju dotarła również na giełdowy parkiet, potwierdza m.in. rosnąca liczba narzędzi weryfikujących oceniane obszary. Na ten moment jest to przede wszystkim raportowanie niefinansowe, ale też rosnąca liczba indeksów mierzących atrakcyjność inwestycyjną spółek pod kątem stosowania zasad zrównoważonego rozwoju. Rośnie także popularność badań takich jak raport klimatyczny realizowany przez międzynarodową organizację non profit Carbon Disclosure Project, który dostarcza inwestorom z całego świata rzetelnych informacji na temat wpływu poszczególnych podmiotów na środowisko. W tegorocznej edycji w obszarze zmian klimatu analizą objęto prawie 10 tys. firm z całego świata. Wśród zaproszonych do badania 70 spółek notowanych na warszawskiej GPW znalazła się też polska grupa LPP. Gdańska spółka uzyskała wynik „B”, co uplasowało ją powyżej średniej europejskiej, światowej, ale też powyżej średniej dla branży retail. Tym samym polski producent odzieży pojawił się w międzynarodowym gronie 36 proc. firm z tak wysoką notą.

Dzisiejszy świat jest w pełni podporządkowany rosnącym wyzwaniom klimatycznym. Mając tego świadomość, LPP co roku analizuje i zwiększa liczbę danych oraz informacji dotyczących prowadzonej przez nią polityki w zakresie zagadnień środowiskowych. Podążanie tą ścieżką pozwala firmie przede wszystkim stawiać ambitne, ale też realne cele w obszarze ograniczania emisyjności. Pomaga również monitorować sytuację oraz z roku na rok podejmować efektywniej i bardziej świadomie decyzje dotyczące kolejnych kroków.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Organizator

Puls Biznesu

Patron honorowy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Polecane