Relpol <REPL.WA> Zawarcie znaczącej umowy

Relpol <REPL.WA> Zawarcie znaczącej umowy ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY Raport bieżący nr 37/2003 Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 27 czerwca podpisana została umowa z Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział w Poznaniu w sprawie udzielenia limitu wierzytelności do maksymalnej kwoty 3.000.000 EUR. Limit zostaje udzielony na okres do 14 sierpnia 2003 roku w zakresie gwarancji, do 31 maja 2004 roku w zakresie kredytów rewolwingowych, akredytyw i gwarancji oraz do 30 listopada 2004 roku w zakresie zabezpieczenia transakcji forward.
Warunki kredytowe umowy nie odbiegają od rynkowych i są takie same jak w dotychczas obowiązującej umowie z RCB.
Zabezpieczenie umowy stanowią:
- weksel in blanco
- pełnomocnictwo dla Banku do regulowania zobowiązań kredytowych w ciężar chachunku Relpol S.A.
- kaucja złożona w banku w wysokości 2,6 mln zł,
- przelew wierzytelności przysługujący Relpol S.A. wb dłużników w kwocie 4 mln zł,
- zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach w wysokości 7 mln zł wraz z cesją praw z polisy,
- zastaw rejestrowy na wyrobach gotowych o wartości min. 6 mln zł wraz z cesją praw z polisy,
- zastaw rejestrowy na półproduktach i produktach w toku o wartości min. 3 mln zł wraz z cesją praw z polisy,
- zastaw rejestrowy na towarach o wartości min. 2 mln zł wraz z cesją praw z polisy.
Bank może wypowiedzieć umowę w przypadku nie dotrzymania przez spółkę któregoś z warunków:
- wypłaty bez zgody banku dywidendy w wysokości powyżej 50%,
- nie utrzymania współczynników: aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe = min. 1,0 oraz kapitał własny/aktywa razem = min. 0,25
- nie dostarczenia informacji na temat zapasów, środków trwałych, należności, Umowa ta jest kontynuacją, przy zwiększonym limicie wierzytelności, dotychczasowej umowy z Raiffeisen Bank Polska, obowiązującej do dnia 30 czerwca 2003 r.- z limitem 7,8 mln zł. Za kryterium uznania umowy za istotną przyjęto kwotę stanowiacą przedmiot umowy, która przekracza 10% kapitałów własnych spółki.
Data sporządzenia raportu: 27-06-2003

Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Rzetelne dziennikarstwo i świadomość biznesowa

Tego właśnie możesz się spodziewać wykupując dostęp do treści Pulsu Biznesu
PB online
Dopasuj „PB” do Twoich potrzeb
Nowy klient
Wydanie cyfrowe Poznaj „PB”

Chcesz nas lepiej poznać?

Wypróbuj wersję Basic przez pierwszy miesiąc w promocyjnej cenie!

7 90 za 1-szy miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Basic

Aktywuj dostęp do pb.pl – zyskasz nieograniczoną możliwość czytania najświeższych informacji z gospodarki i rynków. Aby korzystać z nich jeszcze wygodniej, pobierz aplikację mobilną.

od 63 20 / miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Premium

Zamów wersję Premium, a do Twojej dyspozycji będzie pełna zawartość pakietu Basic, a dodatkowo: e-wydania, raporty branżowe, LexBiznes oraz atrakcyjne rabaty na konferencje.

od 103 20 / miesiąc
wybierz
Nowość
Wydanie cyfrowe + spotdata Premium +

Uruchom pakiet Premium+ wraz z dostępem do serwisu z raportami ekonomicznymi SpotData Research, a uzyskasz szybki wgląd w aktualne trendy na rynkach, w przemyśle i handlu.

od 199 20 / miesiąc
wybierz
Więcej »
Szczegóły pakietów
Ukryj
Basic
Premium
Premium +

Pełny dostęp do treści serwisu pb.pl

Prosta nawigacja pozwoli Ci korzystać z sekcji, które Cię interesują

Newslettery

Otrzymasz aktualny przegląd wiadomości o biznesie, branży, inwestycjach z Polski i ze świata

Aplikacja mobilna

Korzystaj wygodnie na każdym urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS

Ponad milion archiwalnych artykułów

Nic Cię nie ominie. Zawsze możesz wrócić do tematów, które Cię zainteresowały

Raporty, rankingi, zestawienia

Dostęp m.in. do katalogów Gazel Biznesu, wyników rankingu Złoty Bankier, a także licznych raportów na temat bankowości w Polsce

E-wydanie „Puls Biznesu”

Elektroniczna wersja dziennika dostępna o godzinie 22 dzień wcześniej niż na papierze

E-wydanie „Puls Biznesu Weekend”

E-wersja ekskluzywnego miesięcznika, poświęconego tematyce lifestylowej w ujęciu biznesowym

Lex Biznes

System wiedzy prawnej LexBiznes, w którym znajdziesz m.in. wzory dokumentów oraz pism i akty prawne

Rabaty na konferencje i szkolenia

10% dla subskrypcji 12-miesięcznych, 5% jednorazowo w pozostałych przypadkach

Dostęp do 40 tys. wykresów i statystyk

Możliwość pobrania statystyki w formie wykresów i tabel do Excela

3 cykliczne raporty makroekonomiczne

Prognozy makroekonomiczne dla 1) Polski, 2) krajów CEE i 3) największych gospodarek świata / SpotData Research

3 cykliczne analizy szans i ryzyk finansowych

Mapa 1) ryzyka niewypłacalności w branżach, 2) cen surowców i towarów rolnych i 3) finansowa / SpotData Research

4 cykliczne analizy kluczowych trendów

Monitoring 1) handlu detalicznego, 2) przemysłowy, 3) rynku pracy i 4) budownictwa i nieruchomości / SpotData Research

Newsletter: Dane dnia

Ignacy Morawski opisuje swoje spostrzeżenia na temat najważniejszych trendów w polskiej gospodarce

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu