Równe szanse to większe szanse

Jarosław Fordoński
16-11-2006, 00:00

Ostatnią w tym roku pomoc unijną zdobędzie ten, kto spełni odpowiednie kryteria. We wtorek podaliśmy ich sześć. Dziś reszta.

Lada chwila firmy zaczną składać wnioski o dotacje w ramach działania 2.2.1 SPO WKP „Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji”. Na firmy z sektora MSP czeka 680 mln zł z unijnej puli. Projekty muszą poprawiać innowacyjność firm dzięki nowym inwestycjom i tworzyć nowe miejsca pracy. Przedsiębiorstwo może uzyskać nawet do 15 mln euro.

Dla zwiększenia szans powodzenia projektu w poszczególnych ocenach dokonywanych przez instytucję wdrażającą należy bardzo dokładnie przeanalizować kryteria oceny — w szczególności kryteria oceny merytorycznej.

Kryterium 7: Efektywność

Aby dany projekt otrzymał maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium, musi uzyskać wysoką ocenę efektywności ekonomicznej i finansowej. Dostanie ją, jeśli wyniki finansowe i ekonomiczne inwestycji przede wszystkim okażą się możliwe do osiągnięcia oraz zostaną przedstawione w postaci wskaźników produktu i rezultatu. Jednocześnie założenia do prognoz ekonomicznych i finansowych muszą być wiarygodne, realistyczne, jasno określone i mieć szczegółowe objaśnienia. W ramach kryterium otrzymuje się od 0 pkt przy ocenie niskiej do 6 pkt w przypadku oceny wysokiej. Oceny efektywności dokonuje się na podstawie prognoz oraz założeń ekonomicznych i finansowych do wniosku, wskaźników rezultatu oraz planu biznesowego.

Kryterium 8: Środowisko

Projekt powinien bezpośrednio wpływać na środowisko, tzn. poprawiać jego stan. Jeśli warunek ten zostanie spełniony, projekt może liczyć na przyznanie 4 pkt — maksymalnej ich liczby. Zatem powinny to być inwestycje proekologiczne wykorzystujące technologie związane m.in. z ograniczeniem zużycia energii, zmniejszeniem wodochłonności produkcji, zwiększeniem wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, technologiami materiałooszczędnymi czy małoodpadowymi.

Kryterium 9: ICT

Jeśli projekt zakłada zakup specjalistycznego oprogramowania do podniesienia jakości zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania produkcją lub sprzedażą, świadczenia nowych usług wykonywanych w ramach nowej inwestycji, może liczyć na 3 pkt. Aby je otrzymać, nabywane specjalistyczne oprogramowanie musi wiązać się ściśle z celami projektu.

Kryterium 10: Równe płci

Kiedy projekt przyczyni się do wyrównania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, może otrzymać maksymalnie 2 pkt. Kryterium to zostanie spełnione, m.in. wtedy, gdy projekt przewiduje zwiększenie liczby miejsc pracy, przy czym liczba zatrudnionych kobiet będzie wyższa niż mężczyzn.

Kryterium 11: Informacyjne

Pod pojęciem społeczeństwa informacyjnego kryje się typ społeczeństwa, w którym zarządzanie informacjami, ich jakość i szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach. Jeśli zatem projekt przyczyni się do rozwoju tego społeczeństwa, ma szansę uzyskać w ocenie tego kryterium 1 pkt.

Kryterium 12: BHP

Aby w ramach tego kryterium projekt miał szansę na 4 pkt, jego realizacja powinna przyczynić się do polepszenia warunków BHP w przedsiębiorstwie wnioskodawcy.

W przypadku oceny merytorycznej brak wnikliwej analizy kryteriów może skutkować niepotrzebną stratą bardzo cennych punktów potrzebnych do przyznania dofinansowania. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie tabeli uwzględniającej wszystkie kryteria i wyliczenie maksymalnej liczby punktów za spełnienie danego kryterium. W ten sposób uniknie się pomyłki i poprawia ocenić szanse uzyskania wsparcia.

Warto również skonsultować swoje plany inwestycyjne oraz wynik wstępnej oceny merytorycznej z doradcą specjalizującym się w środkach unijnych.

Jarosław Fordoński

wicedyrektor departamentu bankowości dużych przedsiębiorstw BRE Bank

 

więcej na stronach www.brebank.pl/euro/index.jhtml

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jarosław Fordoński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Strona główna / Równe szanse to większe szanse