Rozłóż ciężar i wybierz pomocników

opublikowano: 11-08-2014, 00:00

Fundusze: Finansowy zastrzyk to jedyne antidotum na bolączkę braku kapitału. Na najbardziej potrzebujących, czyli młode firmy, czeka coraz więcej opcji wsparcia

Pomysł jest, ale jak sfinansować ten biznes? — to jedno z najczęstszych pytań, jakie przedsiębiorcy zadają sobie na starcie. Wielu z nich nie jest w stanie przeskoczyć bariery braku kapitału. Trudności z finansowaniem to według niemal wszystkich przeprowadzanych w ostatnich latach badań i raportów główna przeszkoda w rozwoju mikro- i małych firm. Ale przedsiębiorcy nie są pozostawieni sami sobie. Na rynku pojawia się coraz więcej narzędzi, dzięki którym można zasilić pomysł finansowym zastrzykiem.

Oswoić ze zwrotnymi

W lipcu ruszył nowy pilotażowy program „Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne”. W jego ramach tysiąc przedsiębiorców będzie mogło rozwinąć projekty, korzystając z dostosowanego do nich kredytu lub leasingu. Przedsięwzięcie jest skierowane tylko do mikro- i małych firm. Dostaną one wsparcie doradcy, który pomoże pozyskać kwotę dostosowaną do projektu i będzie brał udział w zarządzaniu dofinansowaniem.

— Chodzi o przedsiębiorstwa, które w ostatnich trzech latach nie korzystały z finansowania zewnętrznego i miały trudności z uzyskaniem kredytu lub leasingu. Wiele z nich obawia się zadłużenia i jest im potrzebne profesjonalne wsparcie przed podjęciem decyzji o kredycie. Tu dostaną taką pomoc — mówi Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), instytucji, która organizuje pilotaż.

W programie uczestniczą cztery instytucje finansowe. Warunkiem udziału było dostosowanie ich wybranych produktów do potrzeb i możliwości start-upów — poprzez obniżkę marży czy oprocentowania oraz uproszczenie procedur. W rezultacie powstała oferta osiemnastu produktów finansowych. Przedsiębiorcy mogą z nich korzystać wraz z doradztwem (do stu godzin w ramach jednej usługi, większość po uzyskaniu finansowania) i szkoleniem (dla dwóch przedstawicieli każdej firmy). To kolejne przedsięwzięcie, które ma zachęcić przedsiębiorców do współpracy z instytucjami finansowymi i do instrumentów zwrotnych.

— Korzystanie z kredytów i innego finansowania zwrotnego wciąż jest w Polsce na niskim poziomie. Musimy się jednak przygotować do tego, że w kolejnej unijnej perspektywie dotacji będzie znacznie mniej niż obecnie. Taki pilotaż jest bardzo ważny, bo wciąż brakuje wiedzy i świadomości, dzięki którym firmy bez obaw mogłyby stosować finansowanie zwrotne — mówi Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów zwrotnych programów ramowych UE.

— Do tej pory przedsiębiorcy najbardziej chcieli korzystać z bezzwrotnych grantów, jednak zdrowsze dla rynku są formy zwrotne. Mikro- i małe firmy unikały tych form ze względu na skomplikowane procedury czy wysokie koszty, brakowało też informacji. Ten projekt ma szansę to zmienić — tym bardziej że większość firm z sektora MSP szuka niewielkiego kapitału do 100 tys. zł — podkreśla Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Program potrwa do połowy przyszłego roku, a usługi finansowe będą świadczone do marca.

— Jeśli pilotaż się sprawdzi, będzie kontynuowany — zapowiada prezes PARP.

Wsparcie w starcie

Pomoc dla młodych stażem firm czeka także w poszczególnych województwach. Finansowaniu start-upów służy np. instrument „Wsparcie w starcie”. Obecnie działa jako program pilotażowy prowadzony w trzech województwach — mazowieckim, świętokrzyskim i małopolskim. Potem zostanie rozszerzony na inne regiony. Wsparcie w postaci nisko oprocentowanych pożyczek dostają studenci ostatniego roku lub absolwenci (do czterech lat od otrzymania dyplomu), którzy chcą rozpocząć własny biznes. Nie ma ograniczenia wieku. I tak np. na Mazowszu do wzięcia jest 8,3 mln zł. Te pieniądze czekają na studentów lub absolwentów niemających zatrudnienia.

— O pożyczkę mogą się ubiegać także osoby planujące wspólne prowadzenie biznesu. Każda z nich składa wniosek indywidualnie, przez co wsparcie finansowe dla danej działalności może wzrosnąć — podkreśla Tomasz Sypuła, prezes Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (MRFP), który przeprowadza program w województwie stołecznym.

Na start biznesu młoda osoba dostanie do 60 tys. zł (okres spłaty do 7 lat, karencja12 miesięcy). Te pieniądze można przeznaczyć na różne wydatki związane z rozpoczęciem działalności, np. wyposażenie lokalu, zakup sprzętu. Preferencyjne oprocentowanie wynosi 0,69 proc. w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP). Nie ma opłat za obsługę pożyczki. Ile wynosi rata? Weźmy pod lupę konkretny przykład — przy pożyczce na 60 tys. zł według powyższych warunków podczas rocznej karencji rata wyniesie 34 zł, a po tym okresie — 850 zł. Natomiast w wariancie drugim — bez karencji w spłacie rat kapitałowych — pełna rata kapitałowo-odsetkowa to 732 zł. Procedura jest prosta, ale mimo to wielu wnioskodawców ma z nią duże problemy.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

— Przeszkody, które widzimy, potwierdzają, że studia w Polsce uczą zarządzania, ekonomii, ale nie przedsiębiorczości. I osoby, które ukończyły uczelnie lub są na ostatnim roku, mają bardzo małą wiedzę o zasadach prowadzenia przedsiębiorstwa. Nie wiedzą, jak przeprowadzić analizę rynku, nie potrafią oszacować możliwych przychodów. Efektem jest niespójność koncepcji biznesowej i projekt nie ma szans powodzenia — mówi prezes MRFP. Drugi etap będzie realizowany w całym kraju. Bank Gospodarstwa Krajowego 18 lipca ogłosił dotyczący tego przetarg na wybór pośredników finansowych, którzy udzielać będą pożyczek i szkolić w poszczególnych regionach.

Zawalcz o unijną pulę

O wiele większe pieniądze czekają na młode firmy w ramach europejskich programów ramowych.

— W tych programach w nowym rozdaniu mamy na stole ponad 80 mld EUR, do których uprawnieni są także polscy przedsiębiorcy, w tym start-upy. Wiele firm nie wie o tym, że wciąż aktywne jest finansowanie z kończącej się perspektywy. W przypadku programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP ta oferta jest aktywna aż do 2017 r. Oprócz tego przez najbliższe dwa lata wciąż są do wzięcia pieniądze z 7. Programu Ramowego dotyczącego badań, rozwoju technologicznego i demonstracji. Kolejną opcją jest europejski instrument mikrofinansowy Progress aktywny do 2020 r. To są instrumenty wciąż dostępne — podkreśla Arkadiusz Lewicki.

W trzech programach obecnej perspektywy do czerwca udostępnionych zostało 5 mld zł preferencyjnego dofinansowania. Wciąż aktywna jest oferta 8 pośredników finansowych. W sumie do wzięcia są ok. 2 mld zł, z czego ok. 400 mln dla start-upów. Firma nie może sięgnąć po wsparcie z programu ramowego bez narodowego pośrednika finansowego. Jednak, jeśli chodzi o ich liczbę, Polska zajmuje drugie miejsce na kontynencie, zaraz po Włoszech (aby zostać pośrednikiem, trzeba było wygrać europejski konkurs). Dzięki temu polscy przedsiębiorcy mają ułatwiony dostęp do tych funduszy.

— Co istotne, w tych programach jest wiele uproszczeń, których przedsiębiorcy nie znajdą w ofercie komercyjnej lub instrumentach finansowych z polityki spójności. Po pierwsze — jedyna na polskim rynku bezpłatna gwarancja inwestycyjna. Daje ją Europejski Fundusz Inwestycyjny. To zwalnia przedsiębiorców z konieczności zdobycia zabezpieczenia. Do tego dochodzi dostęp finansowania dla firm bez historii oraz wydłużony okres kredytowania — wymienia Arkadiusz Lewicki. Przykładowy produkt dla osób rozpoczynających działalność — to np. kredyt obrotowy z poręczeniem EFI, który

w ramach programu CIP można wziąć od uruchomienia do 24 miesięcy prowadzenia biznesu. Kwota — do 20 tys. zł, z czego pożyczka do 10 tys. zł nie wymaga przedstawienia zabezpieczenia ani biznesplanu. Inna instytucja w ramach CIP oferuje kredyt obrotowy do 50 tys. zł, a inwestycyjny — do 100 tys. zł (bez konieczności zabezpieczenia ani wkładu własnego). Niektórym przedsiębiorcom potrzebne są poręczenia. I tak np. w produkcie pod nazwą „Poręczenie na Start” oprócz mniejszych wymogów w zakresie zabezpieczeń i udziału własnego przedsiębiorcy mogą dostać dużo lepsze warunki niż w zwykłej ofercie funduszy poręczeniowych. Skorzystają z dłuższego okresu ważności poręczenia (zmiana z 5 do 8 lat) i większego maksymalnego poziomu poręczenia (z 70 do 80 proc.).

Potrzebny one-stop-shop

Oprócz tego zaczynają startować konkursy z programów na lata 2014-20. Mamy za sobą pierwsze nabory z Horyzontu 2020 — największego unijnego instrumentu ramowego na rzecz B+R. O pieniądze mogą się starać przedsiębiorcy prowadzący badania i prace rozwojowe oraz wprowadzający nowe rozwiązania. Tam też jest specjalny instrument finansowania przeznaczony tylko dla innowacyjnych firm z sektora MSP. Do tego dochodzi COSME, czyli program na rzecz konkurencyjności mikro-, małych i średnich firm. Stamtąd będzie płynęło wsparcie dla przedsiębiorstw w fazie wzrostu. Natomiast w programie Kreatywna Europa mikroprzedsiębiorcy dostaną dofinansowanie na projekty związane z sektorami kultury i kreatywnym.

— Naszym zadaniem jest teraz stworzenie one-stop-shop, miejsca, w którym przedsiębiorcy mogliby uzyskać informacje o instrumentach zwrotnych ze wszystkich tych programów — dodaje Arkadiusz Lewicki.

Największe problemy wnioskodawców związane z przygotowywaniem projektu (program „Wsparcie w starcie”):

- Brak znajomości podstaw przedsiębiorczości i zasad
- Brak umiejętności identyfikacji słabych stron i zagro- prowadzenia firmy żeń przedsięwzięcia Brak rzetelnej analizy rynku, jego struktury i potencjału
- Niespójność koncepcji biznesowej
- Brak umiejętności obliczania progu rentowności
- Brak umiejętności oszacowania możliwych przycho-przedsięwzięcia dów.
- Niewystarczająca lub błędna analiza konkurencji

Źródło: Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

1000 Tylu przedsiębiorców dostanie pomoc w ramach programu „Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne”.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sylwester Sacharczuk

Polecane