Ruszyło Centrum Mediacji Lewiatan

(Tadeusz Stasiuk)
27-02-2006, 13:11

Jak wynika z badań Banku Światowego, czas trwania procedury dochodzenia roszczeń kontraktowych przed sądem w Polsce zajmuje średnio 1000 dni. Dzięki Centrum Mediacji Lewiatan, które rozpoczyna działalność przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, przedsiębiorcy dostaną szansę rozstrzygnięcia sporu już nawet w kilkanaście minut.

Jak wynika z badań Banku Światowego, czas trwania procedury dochodzenia roszczeń kontraktowych przed sądem w Polsce zajmuje średnio 1000 dni. Dzięki Centrum Mediacji Lewiatan, które rozpoczyna działalność przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, przedsiębiorcy dostaną szansę rozstrzygnięcia sporu już nawet w kilkanaście minut.

Sprawne funkcjonowanie sądownictwa w Polsce jest szczególnie ważnym elementem życia gospodarczego, niezbędnym dla prawidłowego działania przedsiębiorstw. Wobec niskiej wydajności sądów państwowych (wysokie koszty postępowania oraz przewlekła procedura), powodującej wzrost kosztów działalności gospodarczej, wzrasta zapotrzebowanie na stosowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, jak arbitraż i mediacja. Doświadczenia USA i krajów Unii Europejskiej wskazują, że wraz z rozwojem gospodarki rynkowej i wzrostem liczby sporów procedury umożliwiające odciążenie sądów powszechnych stają się wręcz koniecznością.

Co to jest mediacja?

PKPP Lewiatan propaguje ideę mediacji, ponieważ stanowi ona najważniejszą i najprostszą w zastosowaniu formę alternatywnego rozwiązywania konfliktów gospodarczych i społecznych. Mediacja odbywa się z udziałem niezależnej osoby trzeciej - mediatora, która pomaga stronom osiągnąć porozumienie. Nie antagonizuje ona stron i częściej utrzymują one pozytywne relacje po jej zakończeniu niż ma to miejsce w przypadku procesów sądowych.

Do zalet postępowania mediacyjnego zalicza się również fakultatywność, szybkość, niski koszt, brak formalności i poufny charakter. Chociaż w postępowaniu mediacyjnym niezbędne są wzajemne ustępstwa stron, to jednak każda z nich ma szanse na osiągnięcie tych celów, które są dla niej szczególne ważne. Strony podejmują decyzję nie tylko w oparciu o przepisy prawa, ale biorą pod uwagę również normy pozaprawne, np. etyczne lub obyczajowe. Wyzwala to kreatywność stron, a także jest wyrazem ich autonomii w kształtowaniu ugody zawartej w mediacji.

Kim jest mediator?

Mediator jest osobą wybraną przez sąd (lub obie strony), która pomaga kontrahentom rozwiązać spór i zawrzeć ugodę. Nie jest sędzią, nie wydaje wyroku, nie doradza ani nie opiniuje. Podczas mediacji zachowuje bezstronność.

W USA, które są ojczyzną mediacji, mediacja znalazła swoje stałe miejsce i jest szeroko stosowana. Jest też wykorzystywana w międzynarodowych stosunkach handlowych. Niektóre korporacje z zasady dążą do rozstrzygania sporów na tej drodze, uznając ją za szybszą i skuteczniejszą od procesów.

Wychodząc naprzeciw postulatom przedsiębiorców, PKPP Lewiatan już pod koniec 2003 r. rozpoczęła pracę nad założeniami do modelu mediacji, którego celem miało być zapewnienie prostego, nieskomplikowanego i skutecznego sposobu dochodzenia roszczeń cywilnych, a także odciążenie sądownictwa powszechnego. Eksperci Lewiatana aktywnie uczestniczyli w całym procesie legislacyjnym rządowego projektu nowelizacji instytucji mediacji i postępowania pojednawczego. Nowelizacja KPC w tym zakresie została uchwalona w lipcu 2005 r. i weszła w życie w grudniu 2005 r.

Konsekwencją działań Lewiatana jest utworzenie Centrum Mediacji działającego przy PKPP Lewiatan, które będzie uzupełnieniem systemu pozasądowego rozstrzygania sporów gospodarczych. Jego elementem jest utworzony w ubiegłym roku przez PKPP Lewiatan Sąd Arbitrażowy. Centrum będzie rozstrzygać spory gospodarcze oraz spory społeczne przedsiębiorstw.

Funkcję Prezesa Centrum Mediacji Lewiatan władze PKPP Lewiatan powierzyły mec. Maciejowi Bobrowiczowi, który jest autorytetem z dziedziny mediacji gospodarczej, Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczej, wiceprezesem Krajowej Rady Radców Prawnych oraz autorem pierwszej książki nt. mediacji w Polsce. Funkcję Wiceprezesa Centrum pełni mec. Wojciech Błaszczyk, Wiceprezydent PKPP Lewiatan.

Na liście mediatorów Centrum Mediacji Lewiatan znajdują się wybitni prawnicy i inni doświadczeni praktycy, przeszkoleni wzagranicznych ośrodkach mediacyjnych (USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech).W swej pracy stosują oni najwyższej jakości standardy europejskie.

Szczegóły i zapisy na mediację w Centrum Mediacji Lewiatan na stronie

Według Banku Światowego:

Czas trwania procedury dochodzenia roszczeń kontraktowych w Polsce zajmuje średnio 1000 dni.

Wśród krajów europejskich na pierwszym miejscu znajdują się Holandia i Francja.

Polska zajmuje szóste miejsce od końca na około 140 zbadanych krajów !

 Najszybciej

 dni

 Tunezja

 27

 Holandia

 48

 Nowa Zelandia  

 50

 Japonia

 60

 Singapur

 69

 Francja

 75

 Korea Południowa  

 75

 Dania

 83

 Norwegia

 87

 Belgia

 112

 Najwolniej

 dni

 Syria

 672

 Liban

 721

 Nigeria

 730

 Kongo

 909

 Polska

 1000

 Słowenia

 1003

 Angola

 1011

 Serbia i Czarnogóra  

 1028

 Włochy

 1390

 Gwatemala

 1459

    The World Bank "Doing Bussines 2005", 2005

Firmy windykacyjne twierdzą, że już po 6 miesiącach większość długów jest nie do odzyskania. Aż 90% spraw kierowanych przeciwko Polsce do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczy przewlekłości postępowania.

Według Cornell University 88% z 530 największych korporacji w USA stosowało z powodzeniem mediacje. 81% spośród nich woli je od tradycyjnego postępowania sądowego. Prawie wszystkie deklarują chęć korzystania z mediacji w przyszłości. Dwa tysiące największych amerykańskich kancelarii prawniczych zadeklarowało, że będzie rekomendować mediacje swoim klientom.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: (Tadeusz Stasiuk)

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / Ruszyło Centrum Mediacji Lewiatan