Rząd wkrótce ograniczy monopol Poczty Polskiej

Krzysztof Buczek
25-03-2002, 00:00

Resort infrastruktury pracuje nad ustawą prawo pocztowe. Projektowane regulacje dostosują rynek usług pocztowych do wymogów UE. Najważniejsze rozwiązanie to ograniczenie usług zastrzeżonych dotychczas dla Poczty Polskiej.

Polska to jedyny w Europie kraj, w którym dla narodowego operatora zastrzeżono zbieranie i doręczanie przesyłek z korespondencją o wadze poniżej 2000 g. Tymczasem UE w październiku 2001 r. przyjęła plan liberalizacji, który zakłada stopniowe obniżanie dotychczasowej granicy 350 g. Od 2003 r. ma to być limit 100 g, od 2006 r. — 50 g. W 2009 r. może nastąpić pełne uwolnienie rynku.

Tylko małe paczki

W Polsce pierwszym etapem będzie ograniczenie z dniem 1 stycznia 2003 r. monopolu Poczty Polskiej do przesyłania przesyłek o wadze do 500 g. Z chwilą przystąpienia Polski do UE, obniżono by tę granicę do poziomu 350 g.

— Szacujemy, że ubytek przychodów Poczty z tytułu ograniczenia monopolu na część przesyłek listowych wyniesie około 3 proc. Realnie może on być mniejszy, gdyż część rynku listowego, dzięki odpowiedniej polityce marketingowej Poczty, nie zostanie w całości przejęta przez prywatnych operatorów. Poczta Polska będzie musiała zmienić politykę usługową i lepiej wykorzystywać swój potencjał. Wymaga to dostosowania Poczty do standardów UE, np. w zakresie kategoryzacji przesyłek pocztowych, wprowadzenia monitoringu jakości i zarządzania przez jakość oraz rozgraniczenia rachunkowości usług zastrzeżonych i nie zastrzeżonych — mówi Leszek Kwiatek, dyrektor generalny Poczty Polskiej.

Zezwolenia i zgłoszenia

Projekt prawa pocztowego przewiduje, że prywatni operatorzy będą mogli zajmować się doręczaniem korespondencji — powyżej limitu — w oparciu o zezwolenie wydane przez prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Inna działalność będzie wymagała tylko zgłoszenia do tego urzędu. Procedura ma być przejrzysta i tania. Obecnie opłata za uzyskanie zezwolenia pocztowego wynosi 833 zł.

W krajach UE listy doręcza się następnego dnia po wysłaniu w 84 -97 proc. przypadków, zaś w Polsce odpowiednio w 48 proc. (2000 r.). Po raz pierwszy wprowadzono wymogi dotyczące jakości usług doręczeniowych, a szczególnie tzw. minimalny wskaźnik terminowości doręczeń. Wyraża on procentowy udział listów, doręczonych w określonym terminie. Będzie on obowiązywał także prywatnych operatorów.

— Stan techniczny i stopień automatyzacji węzłów rozdzielczych stanowi dla nas poważną barierę osiągnięcia odpowiednich standardów, przewidzianych dla krajów UE. Modernizacja infrastruktury wymaga poważnych nakładów, a Poczta Polska nie jest w stanie w całości ich sfinansować — dodaje Leszek Kwiatek.

W nowej ustawie uregulowane zostaną także: zasady zawierania umów o świadczenie usługi pocztowej, zasady doręczania przesyłek, tajemnica pocztowa i odpowiedzialność operatora w razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Ponadto wprowadzono zasadę równego dostępu operatorów przesyłających listy do sieci pocztowej.

Okiem eksperta

Dobra inicjatywa

Projekt zmierza we właściwym kierunku. Wymaga jednak doprecyzowania pewnych pojęć i zakresów kompetencyjnych. Pozwoli to uniknąć problemów z interpretacją przepisów i urzędniczą uznaniowością. Tymczasem 90 proc. kontrolerów URTiP to byli pracownicy Poczty Polskiej i TP SA, co nie pozostaje bez wpływu na ich obiektywizm. Trzeba jak najszybciej wdrożyć dyrektywy pocztowe UE. Obecne uwarunkowania gospodarcze nie pozwalają na pełną liberalizację rynku pocztowego. Dotychczas zdecydowały się na to tylko w Szwecja i Finlandia. Proponowana ustawa przyczyni się do wzrostu konkurencji na rynku i podniesienia poziomu usług, choć już obecnie operatorzy prywatni świadczą usługi o wyższej jakości niż Poczta Polska.

Jacek Głąb

członek zarządu Forum Przewoźników Ekspresowych

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Krzysztof Buczek

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Rząd wkrótce ograniczy monopol Poczty Polskiej