Rzecznik MŚP wkroczył – egzekucji nie będzie

opublikowano: 15-01-2020, 22:00

Spłata długu z domu rodzinnego, gdy inny majątek pozwala zaspokoić wierzyciela, jest sprzeczna z zasadą proporcjonalności.

Dom rodzinny przedsiębiorcy z Białegostoku nie zostanie przeznaczony na spłacenie długów powstałych w związku prowadzoną działalnością gospodarczą. To efekt działań tamtejszego biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP). Na skutek jego interwencji naczelnik urzędu skarbowego wydał postanowienie o zwolnieniu z postępowania egzekucyjnego tej nieruchomości.

Dług po fiasku biznesowym

Sprawa dotyczyła wszczęcia i prowadzenia egzekucji z domu przedsiębiorcy, zamieszkanego przez jego wielopokoleniową dziesięcioosobową rodzinę. Tymczasem przedsiębiorca ten, będący jednocześnie wspólnikiem spółki jawnej, łącznie z innymi wspólnikami ponoszącymi solidarną odpowiedzialność za zobowiązania, dysponował niemałym majątkiem komercyjnym służącym do prowadzenia działalności gospodarczej. Wartość tego majątku kilkukrotnie przewyższa kwotę zadłużenia.

Powstało ono na skutek niepowodzenia biznesowego przedsięwzięcia, co w konsekwencji wiązało się z koniecznością zwrotu pozyskanego dofinansowania ze środków pomocowych. Przedsiębiorca złożył wniosek o zwolnienie z egzekucji jego domu, ale organ egzekucyjny wydał decyzję odmowną. Skutku nie odniosło również zaskarżenie tego postanowienia. Ani organ drugiej instancji, ani wojewódzki sąd administracyjny nie dopatrzyły się przesłanek do uwzględnienia skargi — nie dostrzegły podstaw do uznania ważnego interesu przedsiębiorcy i wykazania przez niego innego majątku. Organ zajął dom, opisał go i oszacował, nie podejmując żadnych czynności w sprawie pozostałego majątku ujawnionego w oświadczeniach.

Nieposzanowane prawa

Rzecznik MŚP przystąpił do postępowania wszczętego na skutek ponownego wniosku o zwolnienie z egzekucji domu. Wskazał m.in. że przedsiębiorca podał w złożonych oświadczeniach, że jest współwłaścicielem kilku innych nieruchomości związanych z prowadzoną przez niego działalnością. Tymczasem organ egzekucyjny nie rozważył możliwości spłacenia długu z trzech nieruchomości o charakterze komercyjnym, których współwłaścicielami są wspólnicy pierwotnie zobowiązanejspółki jawnej.

Rzecznik w swoim stanowisku zwrócił uwagę, że wybrany przez organ środek egzekucyjny charakteryzuje się najwyższym stopniem uciążliwości, a mimo to z sumy uzyskanej z licytacji wierzyciel nie będzie mógł zaspokoić się w całości. Według Rzecznika MŚP egzekucja z domu rodzinnego przedsiębiorcy, w przypadku gdy wskazał on inny majątek, z którego może zaspokoić się wierzyciel, jest sprzeczna z zasadą proporcjonalności i budzenia zaufania do organów administracji publicznej wyrażonymi w tzw. Konstytucji Biznesu. Ostatecznie organ uwzględnił stanowisko Rzecznika MŚP o konieczności doboru takiego środka egzekucyjnego, który pozwoli na zaspokojenie wierzyciela i jednocześnie będzie charakteryzował się najniższą uciążliwością dla dłużnika.

Wydał postanowienie o zwolnieniu domu rodzinnego przedsiębiorcy z egzekucji do czasu przeprowadzenia czynności egzekucyjnych ze wskazanej nieruchomości komercyjnej. W ocenie Rzecznika MŚP takie rozstrzygnięcie stanowi o poszanowaniu nie tylko Konstytucji Biznesu, ale też podstawowych praw obywatela — do poszanowania prywatności i prawa przedsiębiorcy do niezakłóconego życia rodzinnego.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu