Spółkom publicznym powinno być łatwiej

Paweł Matusiak
06-12-2004, 00:00

W maju weszły w życie przepisy dostosowujące nasze prawo do unijnego. To preludium zmian, które dopiero nastąpią.

Ustawodawca unijny nie zapomniał o rynku kapitałowym, uchwalając nowe akty prawne.

W 2005 r. należy oczekiwać zastąpienia obecnie obowiązującej ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi przez trzy odrębne ustawy, dotyczące zatwierdzania prospektów emisyjnych, obrotu instrumentami finansowymi oraz nadzoru nad rynkiem.

Ku jednolitemu rynkowi

Celem regulacji europejskich jest ujednolicenie standardów obowiązujących na rynkach kapitałowych w poszczególnych państwach członkowskich UE, co ma prowadzić do powstania jednolitego europejskiego rynku kapitałowego. Dzięki ujednoliceniu standardów uczestnicy rynku nie będą zaskakiwani i narażani na dodatkowe koszty, wynikające z odrębnych rozwiązań regulacyjnych występujących w poszczególnych krajach. Z punktu widzenia tworzenia jednolitego rynku, najważniejszą częścią regulacji europejskich są przepisy, dzięki którym decyzja krajowego regulatora rynku (czyli np. polskiej KPWiG) może stanowić podstawę do działań podejmowanych także w innych państwach UE, bez konieczności uzyskiwania odrębnego zezwolenia tamtejszych regulatorów. Zasada ta już obecnie dotyczy licencji na działalność maklerską.

Spółki i nowe myślenie

Z punktu widzenia spółek planujących IPO, największe znaczenie mają przepisy dotyczące dopuszczeń akcji do publicznego obrotu i prospektów emisyjnych. Zostały one szczegółowo omówione w odrębnych tekstach znajdujących się na płycie CD.

Równolegle z harmonizacją przepisów w związku z wejściem Polski do UE wprowadzono także przepisy zwiększające kompetencje kontrolno-nadzorcze KPWiG oraz przepisy dotyczące przeciwdziałania manipulacji i wykorzystaniu informacji poufnych. Przepisy te już obowiązują, jednakże w latach 2005-06 należy spodziewać się tendencji do dalszego rozszerzania kompetencji KPWiG.

Dla uczestników polskiego rynku istotną zmianą będzie także zmiana liczby adresatów propozycji nabycia papierów wartościowych, przesądzającej o publicznym charakterze emisji.

Obecnie proponowanie nabycia papierów wartościowych (np. akcji nowej emisji) stanowi publiczny obrót, gdy liczba adresatów propozycji przekracza 300 osób lub propozycja jest kierowana do nieoznaczonego adresata. Od 1 lipca 2005 roku limit ten ulegnie zmniejszeniu i obowiązek zatwierdzenia prospektu emisyjnego będzie, co do zasady, powstawał już przy ofercie skierowanej do więcej niż stu inwestorów w jednym kraju Unii Europejskiej.

W 2005 roku można spodziewać się dalszej liberalizacji przepisów. Nowe regulacje pozwolą w pewnych przypadkach na przeprowadzenie oferty bez konieczności sporządzenia prospektu emisyjnego. Oczekiwać należy także, że z polskiego ustawodawstwa zniknie wymóg uzyskiwania zezwolenia KPWiG na przekroczenie przez akcjonariusza progów 25, 33 i 50 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

Paweł Matusiak Kancelaria GESSEL

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Paweł Matusiak

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Spółkom publicznym powinno być łatwiej