Spóźnienie z PIT może kosztować

IJ
opublikowano: 30-04-2012, 17:17

Za złożenie zeznania rocznego po terminie grozi kara. Jej wysokość zależy wielu czynników.

 

Ten kto spóźni się ze złożeniem deklaracji, naraża się na grzywnę od 150 zł do 30 tys. zł - przypomina resort finansów. Przy czym maksymalna grzywna, jaką można nałożyć na podatnika mandatem karnym wynosi 3 tys. zł. Z informacji uzyskanych przez "Puls Biznesu" w urzędach skarbowych wynika, że w większości przypadków mandaty dla spóźnialskich nie przekraczają 300 zł.

Jakie grzywny

Wysokość kar wynika z kodeksu karnego skarbowego, który dzieli niedopuszczalne czyny na przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Podstawą ich ustalania jest minimalne wynagrodzenie za pracę. W 2012 r. wynosi ono 1500 zł.

Dla przestępstw skarbowych przewiduje on kary grzywny liczone w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Natomiast dla wykroczeń skarbowych ustala się kary grzywny kwotowo, jeżeli uszczuplenie lub narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia (tzw. próg ustawowy). W tym roku granica uszczuplenia podatkowego definiująca złamanie prawa jako wykroczenie, czyli traktowane łagodniej niż przestępstwo, jest kwota 7500 zł.

Przestępstwem skarbowym jest przede wszystkim:
•    uchylanie się od opodatkowania, nie ujawnianie właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składanie deklaracji, przez co podatek jest narażony na uszczuplenie – grozi za to grzywna do 720 stawek dziennych (patrz tabela) albo kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie; jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości (patrz tabela), karą jest tylko grzywna do 720 stawek dziennych,
•    złożenie organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia z podaniem nieprawdy lub zatajając prawdę albo nie dopełniając obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co podatek jest narażony na uszczuplenie – grozi za to grzywna do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie; jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, karą jest grzywna do 720 stawek dziennych,
•    posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, przez co podatek jest narażony na uszczuplenie – grozi za to grzywna do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie; jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, karą jest grzywna do 720 stawek dziennych, a w przypadku uszczuplenia nie wyższego niż ustawowy próg (czyli 7500 zł), taki czyn jest traktowany jako wykroczenie skarbowe.

Każdy z powyższych czynów jest natomiast traktowany jak wykroczenie skarbowe wtedy, gdy kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza wspomnianego progu, czyli w tym roku 7500 zł. Ponadto grzywny przewidywane dla wykroczeń grożą podatnikom, którzy mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składają w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia. Taką karę można zatem nałożyć wtedy, gdy takie naruszenie nie łączy się z uszczupleniem danin należnych państwu. Wykroczeniem skarbowym jest też uporczywe niewpłacanie podatku w terminie.

Skrucha, czyli czynny żal...

Mandatu można uniknąć. Wystarczy złożyć na piśmie razem z zeznaniem czynny żal, wyjaśniając powody spóźnienia.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: IJ

Polecane