Struktury wreszcie stały się prostsze

  • Ewa Bednarz
opublikowano: 20-11-2012, 00:00

Banki wabią hossą na surowcach i akcjach. Upraszczają też produkty i wreszcie publikują ich karty.

Wśród pomysłodawców lokat strukturyzowanych najwyraźniej zapanowały dobre nastroje. Wszyscy wierzą w poprawę koniunktury na rynkach giełdowych. Wiara jest tak silna, że stawiane są bariery, które mają ograniczyć wysokość naliczanych odsetek w przypadku bardzo wysokiego wzrostu danego kursu. Kredyt Bank i Bank Pocztowy wybrały spółki globalne — pierwszy w jednej z ofert preferuje największe firmy amerykańskie, chińskie i niemieckie, a w drugiej spożywcze.

Drugi dywersyfikuje ofertę sektorowo, chociaż firm spożywczych też nie unika. Natomiast Alior Bank i Polbank skupiają się na warszawskim parkiecie, proponując inwestycje w blue chipy — Alior we wszystkie poprzez WIG20, Polbank w pięć wybranych. Ostatnia korekta na rynku złota również zachęca do inwestycji w kruszec. Proponuje ją Alior Bank, ale i tu będzie można partycypować 70-90 proc. we wzroście ceny kruszcu i to dopóki nie osiągnie on 130 proc. wartości początkowej. Jeżeli wartość ta zostanie osiągnięta, wskaźnik partycypacji wyniesie 17,5-25 proc., a to już mało atrakcyjna alternatywa. Zwłaszcza że prognozy dla złota są dobre.

Inwestycje w złoto proponuje również Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa, które we współpracy z Noble Funds TFI przygotowało dla DI Xelion produkt pod nazwą Gold Performance. Jest to połączenie ubezpieczenia na życie z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy. Zysk z niego będzie uzależniony od ceny złota na popołudniowym fixingu londyńskiej giełdy.

Zainteresowanie może wzbudzić propozycja Expandera, który prowadzi zapisy na Salsę II — produkt w formie ubezpieczenia oparty o strategię DB Salsa Sectors EUR Net Return, która w pierwszej edycji przyniosła bardzo dobre efekty, zwłaszcza na tle rynku. W ciagu czterech lat można było zarobić 36,7 proc., czyli 9,2 proc. rocznie bez podatku od zysków kapitałowych.

Strategia Salsa (Sharpe Alpha Long Short Allocation) została opracowana przez Deutsche Bank i wymaga bardzo dynamicznego zarządzania pozycjami długimi i krótkimi Trzeba jednak pamiętać, że wyniki pierwszej edycji nie gwarantują, że zostaną powtórzone w drugiej.

Pod lupą

WiborProfi II

BNP Paribas

Dwuletnia inwestycja oparta jest na stawkach WIBOR 3M i EURIBOR 3M. Premia zostanie naliczana za każdy dzień w trakcie trwania inwestycji, gdy wartości obu stawek utrzymają się w zadanych przedziałach: dla WIBOR 3M 4,1-5,25 proc., dla EURIBOR 3M 0,15-2,5 proc. Minimalna wpłata to 3 tys. zł. Bank nie pobiera opłaty manipulacyjnej, opłata za zerwanie umowy wynosi od 2,5 do 8,5 proc. 14 proc. Subskrypcja do 30 listopada.

Zaletami inwestycji są szeroki przedział dla wahań dla stawek oprocentowania, zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych i brak opłat manipulacyjnych; wadą wymóg posiadania rachunku oszczędnościowo- -rozliczeniowego w BNP Paribas.

Gold Performance

TU na Życie Europa

Bezterminowy produkt strukturyzowany przygotowany przez TUnŻ Europa i Noble Funds TFI dla DI Xelion w formie ubezpieczenia na życie z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Europa Fund GPX/2012/01, którego aktywa są inwestowane w kontrakty terminowe na złoto notowane na CME. Minimalna wpłata to 20 tys. zł. Trzeba będzie oddać 33 proc. od wyników UFK ponad benchmark, którym jest powiększona o 1 proc. w skali roku zmiana procentowa ceny złota obliczana na podstawie popołudniowego fixingu na londyńskiej giełdzie.

Zaletą oferty jest jej bezterminowość i zniesienie opłat likwidacyjnych po upływie 6 miesięcy; wadą bardzo wysokie opłaty (w tym bardzo wysoka prowizja od zysków wypracowanych ponad benchmark) oraz wysokość minimalnej kwoty inwestycji.

Strategia Kurs na zyski II

CDM Pekao

Dwuletni produkt oparty na koszyku 5 walut, w skład którego wchodzą w równych częściach: chiński juan, południowoafrykański rand, meksykańskie peso, brazylijski real i indyjska rupia.

Strategia zakłada umocnienie się koszyka względem euro.

Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł. Bank nie pobiera opłaty manipulacyjnej, opłata za wcześniejsze wycofanie się umowy wynosi 2 proc. Subskrypcja potrwa do 23 listopada.

Zaletą inwestycji jest zwolnienie z podatku i prosty sposób wyliczania zysku (jest to iloczyn składki, współczynnika partycypacji oraz sumy zmian notowań poszczególnych walut z koszyka w trakcie inwestycji); wadą długi horyzont czasowy — w ciągu 2 lat na rynku walutowym wiele się może zdarzyć.

Certyfikaty Bonus

Deutsche Bank PBC

Certyfikaty o 18-miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym powiązane z indeksem DAX. Strategia zakłada wzrost niemieckiego rynku akcji. Zyska się, jeżeli indeks wzrośnie, ale nie przekroczy bariery 120 proc. początkowej wartości.

Minimalna wpłata to 1 tys. zł, opłata manipulacyjna 0,5 proc. Subskrypcja potrwa do 29 listopada.

Zaletą inwestycji jest wysokie prawdopodobieństwo realizacji scenariusza, możliwość wcześniejszego wyjścia z inwestycji poprzez sprzedaż certyfikatu na GPW i bonus w przypadku niezrealizowania strategii; wadą ustanowienie bariery, która nie tylko ogranicza zyski do 20 proc., ale może ich pozbawić.

Silna Piątka II

Polbank EFG

Dwuletnia inwestycja Silna Piątka II oparta jest na akcjach pięciu spółek z indeksu WIG20: PKO BP, KGHM, PGE, TP i PZU. Wysokość zysku będzie uzależniona od średniej zmiany wartości notowań spółek z koszyka w dniu zakończenia inwestycji. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł. Bank nie pobiera opłaty manipulacyjnej, opłata za wcześniejsze wycofanie się umowy wynosi 4 proc. plus 200 zł. Subskrypcja potrwa do 30 listopada, ale może zostać wydłużona.

Zaletą inwestycji jest prosty sposób naliczania premii; wadą niepełna ochrona kapitału i ograniczenie wysokości zysku.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Ewa Bednarz

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu