Czytasz dzięki

Tarcza dla większych firm

opublikowano: 07-04-2020, 15:02
aktualizacja: 07-04-2020, 17:50

Nowa tarcza poszerzy grono firm, które skorzystają ze zwolnień w ZUS i instrumentów pomagających utrzymać płynność. Całość rozwiązań pakietu uzupełniającego do tarczy antykryzysowej wyniesie ponad 11 mld zł.

O najnowszych rozwiązaniach, które mają przeciwdziałać skutkom walki z koronawirusem, opowiedzieli na konferencji Łukasz Schreiber, członek rady ministrów i Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, a o skali zainteresowania dotychczasowymi poinformowała Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

- Dla małych firm, zatrudniających od 10 do 49 pracowników, proponujemy zwolnienie z 50 proc. składek na ubezpieczenia społeczne przez 3 miesiące. W BGK ruszy fundusz gwarancji płynnościowych, który uruchomi pożyczki gwarantowane do 80 proc. w wysokości od 3,5 mln zł do 250 mln zł. Agencja Rozwoju Przemysłu także będzie udzielać gwarancji i pożyczek, skoncentruje się na mniejszych przedsiębiorcach, zaoferuje pożyczki z 15-miesięczną karencją w spłacie – mówi Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju.

Szersze spektrum odbiorców pomocy

Całość rozwiązań pakietu uzupełniającego do tarczy antykryzysowej wyniesie ponad 11 mld zł - poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. 

Podkreślił, że w projekcie znalazł się zasiłek dla rolników objętych kwarantanną w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, zabezpieczenie przed egzekucją komorniczą środków przeznaczanych z "tarczy", wprowadzenie nielimitowanego internetu w ramach dostępu do stron gov.pl i usług medycznych, rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na NGO-sy, szybsza realizacja ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, rozwiązania dla szkół dotyczące sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracy zdalnej, wydłużenie terminów administracyjnych i uproszczenia jeśli chodzi o usługi pocztowe.

Rząd przedstawił też pierwsze podsumowanie skuteczności obowiązującej od 1 kwietnia tarczy antykryzysowej.

- Przez niespełna tydzień przedsiębiorcy złożyli ponad 340 tys. wniosków, w tym około 250 tys. o zwolnienie ze składki ZUS, 56 tys. o tzw. postojowe, 31 tys. o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, a prawie 3 tys. wniosków od pracodawców o środki na ochronę miejsc pracy. Szacujemy, że na ten moment tarcza ma dać ochronę 100 tys. pracowników. Kwotę wsparcia szacujemy na 700 mln zł, ale to dopiero pierwsze dni, więc będzie ono liczone w miliardach złotych – mówi Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Z ankiety Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że ponad połowa przedsiębiorców zamierza skorzystać z postojowego lub dopłat dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnościach.

Powszechna krytyka

Pojawiły się już pierwsze negatywne komentarze wobec "poszerzonej" tarczy. Propozycje krytykuje m.in. Konfederacja Lewiatan. Twierdzi ona, że kolejny pakiet tzw. tarczy nie uratuje miejsc pracy ani przedsiębiorców przed upadkiem. Propozycje rządu są niewystarczające i nie biorą pod uwagę najważniejszych postulatów zgłaszanych przez firmy. Uważa, że ten projekt również nie był konsultowany z organizacjami pracodawców. Jej zdaniem, to nie jest tarcza antykryzysowa 2.0. która zawiera rozwiązania adekwatne do potrzeb gospodarki, to nawet nie jest nowelizacja techniczna.

b960cf00-66b9-11ea-bc55-0242ac130003
Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera.
Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

 - Rząd obiecał, że po wejściu w życie tarczy antykryzysowej przygotuje kolejny pakiet zmian, które pomogą firmom i pracownikom przetrwać kryzys wywołany pandemia koronawirusa. Sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Z naszych badan wynika, że 69 proc. Prawie połowa, jeśli nie otrzyma wsparcia od państwa, będzie zmuszona zwalniać pracowników. Apelujemy do minister Jadwigi Emilewicz o pilne rozpoczęcie prac nad Tarcza Antykryzysową 2.0. - podkreśla Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Arkadiusz Pączka, dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP, także uważa, że kolejna tarcza nie uratuje gospodarki przed uderzeniem pandemii.

- Oprócz zwolnienia z połowy składek na ZUS zatrudniających do 49 osób, tarcza nie zawiera żadnych znaczących rozwiązań związanych z zachowaniem płynności finansowej. Brak jest też działań aktywizujących bezrobotnych, mimo że rząd zapowiada wzrost bezrobocia. Żadnych szczególnych propozycji nie przedstawiono branży turystycznej. Natomiast dobrą wiadomością dla osób na umowach cywilnoprawnych jest przyznanie im świadczenia postojowego na okres do 3 miesięcy – mówi Arkadiusz Pączka.

Ostro propozycje rządu ocenia również Business Centre Club. Podkreśla, że przedstawione kolejne antykryzysowe propozycje trudno nazwać Tarczą 2.0. „Wskazane w niej rozwiązania niestety nie odpowiadają na wielokrotnie zgłaszane przez BCC postulaty w zakresie niezbędnych zmian w zakresie podatkowym i prawnym” - pisze BCC.

Z kolei Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich wskazuje, że rząd nadal ignoruje postulaty organizacji biznesowych.

- Niestety cały czas środowiska przedsiębiorców nie mogą doczekać się uwzględnienia ich propozycji antykryzysowych. Szkoda bo rząd może tu liczyć na najbardziej fachowe wsparcie przy opracowywaniu zawartości tarczy. Druga jej odsłona nie zawiera żadnych przełomowych narzędzi pomocowych dających szansę na realną obronę gospodarki przed skutkami pandemii – mówi Łukasz Kozłowski.

Dodaje, że druga tarcza proponuje symboliczną pomoc firmom.

- Zawiera głównie drobne udogodnienia administracyjne, wydłużanie terminów rozmaitych obowiązków biurokratycznych. Kilka rozwiązań zasługuje na pochwałę. Wśród nich jest poszerzenie grona firm uprawnionych do niższych składek na ZUS tj. obniżenie tych składek o połowę zatrudniającym do 49 pracowników. Widać, że rząd różnicuje tego typu wsparcie w zależności od wielkości firmy i zatrudnienia. Uważam, że pomoc na ratowanie miejsc pracy należy się także średnim i dużym przedsiębiorstwom – mówi Łukasz Kozłowski.

Poniżej prezentujemy komunikat Rady Ministrów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, przedłożony przez ministra – członka Rady Ministrów.

Rząd przygotował kolejne rozwiązania zapobiegające skutkom negatywnego oddziaływania koronawirusa na gospodarkę. Jest to kontynuacja działań zawartych w Tarczy Antykryzysowej, która wspiera przedsiębiorców i pracowników. Nowe rozwiania pomogą firmom przetrwać trudny okres oraz zapewnią im bezpieczny powrót do normalnego funkcjonowania na rynkach polskim i światowym.


Pomoc dla przedsiębiorstw

• Więcej firm będzie mogło skorzystać z 3-miesięcznych „wakacji składkowych”. Chodzi o przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 ubezpieczonych. Firmy te – w zamian za utrzymanie zatrudnienia – będą miały pokrywane obowiązkowe składki w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności dotyczących składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

• Firmy otrzymają dłuższe wsparcie w ramach świadczenia postojowego (3 miesiące). Dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych oraz wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (umowy cywilnoprawne).

• Agencja Rozwoju Przemysłu będzie oferować przedsiębiorcom wsparcie służące zachowaniu płynności finansowej. Przede wszystkim dotyczyć to będzie sektora transportowego (utrzymanie finansowania leasingowania floty transportowej). Pomoc polegać będzie również na udzielaniu przedsiębiorstwom pożyczek z 15 miesięczną karencją w spłacie.

• Spółdzielnie socjalne będą zwolnione ze składek wszystkich płatników, bez względu na liczbę pracowników.

• Do programu pożyczkowego BGK „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, wprowadzone zostaną m.in. ulgi w spłacie zaciągniętych pożyczek.

• Wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości, będą mieli możliwość renegocjacji warunków kredytu bankowego (ostateczne rozwiązania będą wynikiem negocjacji stron umowy kredytu).

• W usługach komórkowych wprowadzony zostanie nielimitowany dostęp do „publicznych” stron internetowych. Chodzi m.in. o domenę gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną oraz e-learning pozwalający na zdalną pracę nauczycieli i uczniów.

• Środki finansowe kierowane na powstrzymanie COVID-19 będą zabezpieczone przed przymusem egzekucyjnym (w ramach postępowania cywilnego, czynności komorników sądowych oraz egzekucji administracyjnej).


Pomoc dla służby zdrowia

• Placówki  ochrony zdrowia będą wyposażone w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający prowadzenie zdalnej diagnostyki medycznej. Równoległe, osoby starsze i niepełnosprawne będą wyposażane w urządzenia i usługi umożliwiające wykonywanie codziennych aktywności (w tym korzystanie z usług ochrony zdrowia) w sposób zdalny. Na ten cel Fundusz Szerokopasmowy zostanie wsparty dotacją z budżetu państwa w wysokości 87 mln zł.

• Ratownicy jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego zachowają uprawnienia potrzebne do udzielania pierwszej pomocy (w przypadku wygaśnięcia ważności zaświadczeń albo szkoleń, czy też terminów akredytacji dla szkół pielęgniarskich).

• Dokumenty do Narodowego Funduszu Zdrowia przekazywane będą drogą elektroniczną.


Pomoc dla rolników oraz przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

• Rolnicy i pracujący z nimi domownicy otrzymają zasiłek w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dotyczyć to będzie sytuacji objęcia ich obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19.

• Usprawniona zostanie realizacja PROW 2014-2020. Chodzi o umożliwienie załatwiania spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa.

• W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedsiębiorcy funkcjonujący w sektorze rolno-spożywczym będą mogli zachować ciągłość działania na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji.


Poczta

• Przesyłka listowa, będąca przesyłką rejestrowaną, będzie mogła być doręczona do „skrzynki pocztowej” bez konieczności składania wniosku na poczcie.

• Nie będzie obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru przy przesyłkach kurierskich.


Kierowcy

• Ważność zachowają m.in. prawa jazdy oraz uprawnienia do kierowania pojazdami (których termin ważności upłynął).

• Ważność zachowają pozwolenia czasowe i tablice rejestracyjne, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.


Pozostałe rozwiązania

• Uruchomienie w 2020 r. – zamiast 1 stycznia 2021 r. – Funduszu Szerokopasmowego, w celu zapewnienia obywatelom możliwości dostępu do podstawowych usług społecznych, które mogą być realizowane on-line. Fundusz zostanie zasilony dotacją z budżetu państwa.

• Organizacje pozarządowe i podmioty działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą uprawnione do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.

• Rada Ministrów będzie mogła ograniczyć koszty osobowe w administracji rządowej w przypadku, gdy negatywne skutki gospodarcze COVID-19 spowodują stan zagrożenia dla finansów publicznych państwa.

Koszt proponowanych rozwiązań szacuje się na ponad 11 mld zł. Ustawa ma wejść w życie, co do zasady, z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

CENTRUM INFORMACYJNE RZĄDU
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Małgorzata Grzegorczyk

Polecane