To był rok wyzwań dla Grupy Orlen

Materiał sponsorowany
14-04-2014, 00:00

W minionym roku Grupa Orlen konsekwentnie realizowała założenia strategiczne oraz cele operacyjne, mimo dużych wyzwań wynikających z otoczenia makroekonomicznego

Mimo osiągnięć strategicznych, pogarszające się systematycznie marże rafineryjne i rozwój szarej strefy miały niestety silny wpływ na wyniki finansowe grupy. Pogorszenie wyników segmentu rafineryjnego udało się częściowo zrównoważyć lepszymi wynikami petrochemii i detalu. To właśnie segment detaliczny wypracował najlepszy w dotychczasowej historii wynik, osiągając 1,27 mld zł zysku EBITDA LIFO. Rezultat wsparła poprawa marż na paliwach oraz utrzymanie stabilnego poziomu wolumenów sprzedaży. W tym czasie koncern umocnił też pozycję i udziały w rynku polskim, czeskim i litewskim. Kontynuowany był również dynamiczny rozwój oferty pozapaliwowej koncernu — tylko w ostatnim kwartale roku w sieci pojawiły się 83 nowe punkty gastronomiczne Stop Cafe i Stop Cafe Bistro. Łączna ich liczba wynosi obecnie 1047. Bardzo dobry wynik w wysokości 2,03 mld zł wypracował też segment petrochemiczny, i to pomimo negatywnego wpływu postojów remontowych. Rezultat wspierało osłabienie złotego względem euro, jak również stabilne wolumeny sprzedaży. Rafineria zmagała się pod koniec ubiegłego roku z najniższym od 2002 r. poziomem marży rafineryjnej i dyferencjału Ural/Brent, których ujemny wpływ na wynik segmentu wyniósł aż 1,6 mld zł. W efekcie obszar wypracował zysk EBITDA wg LIFO w wysokości 466 mln zł. Sukcesem operacyjnym obszaru w tym czasie był wzrost wolumenów sprzedaży w Polsce i poprawa uzysku paliw w rafineriach w Płocku i Możejkach, jednak zostały one zniwelowane przez niższą sprzedaż na rynkach Orlen Lietuva i w Czechach.

Andrzej Kozłowski, dyrektor ds. strategii zarządzania projektami w PKN Orlen
Wyświetl galerię [1/2]

Andrzej Kozłowski, dyrektor ds. strategii zarządzania projektami w PKN Orlen

Rating w górę

Działania zmierzające do ograniczenia kapitału pracującego i redukcji zadłużenia podejmowane przez PKN Orlen zapewniły bardzo dobrą sytuację płynnościową koncernu. W minionym roku spółka przeprowadziła transakcję sprzedaży zapasów obowiązkowych w wysokości 1 mld zł. W konsekwencji, na koniec 2013 r., zadłużenie spadło o 2,2 mld zł, do 4,6 mld zł. Jednocześnie w IV kwartale 2013 r. dźwignia finansowa osiągnęła bezpieczny poziom 16,9 proc, a kowenant (dług netto/EBITDA) wyniósł 1,83.

Z dostępem do złóż

Zgodnie z przyjętą strategią, PKN Orlen inwestował w rozwój segmentu wydobycia ropy i gazu ze źródeł niekonwencjonalnych i konwencjonalnych. Dotychczas koncern zakończył już łącznie 10 odwiertów, w tym 7 pionowych i 3 poziome, oraz przeprowadził 2 szczelinowania odcinków poziomych. W minionym roku wykonano również dwa odwierty konwencjonalne, w tym jeden w ramach koncesji na szelfie łotewskim. Przeprowadzone analizy tego ostatniego nie wykazały oczekiwanych rezultatów i w związku z tym koncern podjął decyzję o wstrzymaniu prac w tym rejonie. Jednocześnie w 2013 r. poprzez akwizycję 100 proc. udziałów w kanadyjskiej spółce TriOil Resources PKN Orlen zyskał dostęp do produkujących złóż ropy i gazu, a także do unikalnego know- -how w zakresie wydobycia węglowodorów ze źródeł niekonwencjonalnych. W segmencie energetycznym koncern rozpoczął budowę bloku parowo-gazowego z kogeneracją o mocy 463 MWe we Włocławku. Trwa etap prac fundamentowych. W drugim kwartale 2014 r. planowane są dostawy kluczowychkomponentów, tj. turbiny, kotła, generatora oraz transformatorów. Przedmiotem prac analitycznych jest obecnie koncepcja podobnej inwestycji w Płocku. Decyzja co do budowy bloku CCGT o mocy 450-600 MWe w Płocku podjęta zostanie w drugiej połowie 2014 r.

3 PYTANIA DO… ANDRZEJA KOZŁOWSKIEGO, DYREKTORA DS. STRATEGII I ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PKN ORLEN

Nasila się problem szarej strefy

Znajdź na twitterze: @KozlowskiORLEN

1 Jak oczekiwany wzrost PKB Polski o 3 proc. w 2014 r. przełoży się na biznes Orlenu? W których segmentach przewidujecie wzrost, a w których spadek?

Cieszy nas perspektywa wzrostu PKB w Polsce, ale nie możemy zapominać o innych problemach, z którymi boryka się branża. Spowolnienie gospodarcze na świecie, nadpodaż mocy rafineryjnych w Europie czy kurczące się marże mają wpływ na naszą działalność, zwłaszcza w segmencie rafineryjnym. W Polsce, niestety, nasila się problemem szarej strefy na rynku paliw, która osiągnęła bardzo wysoki poziom, a obowiązujące dziś uregulowania okazują się na razie mało skuteczne w jej zwalczaniu. Właśnie dlatego wartość koncernu budujemy w oparciu o wielosektorowość. Umiejętnie wykorzystujemy szanse, jakie otwierają przed nami upstream i energetyka. Stawiamy również na rozwój i dalszą poprawę operacyjną petrochemii oraz wzrost sprzedaży detalicznej, na który z pewnością pozytywne przełożenie będzie miał wzrost PKB, w szczególności zaś konsumpcja wewnętrzna, jako jeden z jego składników. Takie podejście do biznesu doceniają niezależni międzynarodowi obserwatorzy i analitycy, czego dowodem jest odzyskany przez spółkę po czterech latach rating na poziomie inwestycyjnym od obu wiodących, światowych agencji ratingowych Fitch i Moody’s.

2 Czy nowa ustawa o VAT przełożyła się na zmniejszenie szarej strefy? Na ile szacują Państwo jej wielkość?
Obowiązująca od października 2013 r. regulacja dotycząca zabezpieczeń podatku VAT w transakcjach produktami wrażliwymi (w tym paliwami) stanowi krok w dobrym kierunku, jednakże z uwagi na fakultatywność zabezpieczenia, stosunkowo niewielką wysokość kaucji (min. 200 tys. zł) nie wydaje się być rozwiązaniem skutecznym. Efektywność tego rozwiązania jest w dużej mierze uzależniona od intensywności kontroli organów podatkowych zarówno w zakresie prawidłowości ustanowienia zabezpieczenia finansowego (uzależnionego od przychodów podmiotu), jak i rozliczania podatkowego transakcji paliwami, a także nieuchronności kar nakładanych na podmioty naruszające prawo. Na ostateczną ocenę musimy więc poczekać, choć w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie obserwujemy kurczenia się działalności szarej strefy. Na pewno niezbędne są kolejne modyfikacje prawa, wzorowane na regulacjach wprowadzonych w ubiegłym roku w Czechach, które pozwoliłby na znaczne ograniczenie działalności tzw. firm-słupów, które działając w stosunkowo krótkim okresie czasu sprowadzają do kraju duże ilości paliw z pominięciem VAT, a następnie znikają z rynku. Obecnie wielkość nielegalnego obrotu paliwem szacowana jest na 15 proc.

3 Orlen działa już w Czechach, na Litwie, w Niemczech, a w zeszłym roku kupił spółkę wydobywczą w Kanadzie. Który z tych rynków będzie w tym roku dla was priorytetowy, który wymaga największej uwagi?
Udało nam się zrealizować wiele zeszłorocznych założeń zapisanych w nowej strategii. W Czechach rozwijamy petrochemię i detal. Obserwujemy pod kątem rozwoju sieci także rynek niemiecki. Kupiliśmy spółkę wydobywczą w Kanadzie i weszliśmy na globalny rynek upstream. Dzięki transakcji ORLEN posiada 21,9 mln boe (ekwiwalentu baryłek ropy naftowej) zasobów (2P) i planuje wykonanie w 2014 r. kolejnych 33 otworów. Jesteśmy także liderem poszukiwań gazu z łupków w Polsce. Wykonaliśmy już 10 odwiertów (7 pionowych i 3 poziome) oraz 2 zabiegi szczelinowania hydraulicznego. Z każdym wykonanym przez nas etapem prac poszukiwawczych, a nawet z każdym nowym otworem jesteśmy bogatsi o wiedzę, która pozwala lepiej zrozumieć potencjał polskich łupków. Na 2014 r. zaplanowaliśmy wykonanie co najmniej 4 kolejnych otworów zarówno na złożach konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych. Na bieżąco monitorujemy również rynek Ameryki Północnej w poszukiwaniu interesujących możliwości dalszego rozwoju biznesu poszukiwań i wydobycia w ramach Koncernu. Każdą z naszych spółek traktujemy z tą samą, należytą atencją, bo tylko w ten sposób możemy zwiększyć efektywność prowadzonych operacji biznesowych i w konsekwencji przyczynić się do wzrostu wartości całej Grupy ORLEN.

 

Nagrodzeni, wyróżnieni
I miejsce w rankingu najlepiej zarządzanych firm sektora naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej brytyjskiego magazynu „Euromoney” lider rankingu TOP 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej Coface
wysoka, 79 pozycja w Platts Top 250 Company Rankings
po raz szósty w składzie RESPECT Index
najlepsze relacje inwestorskie w Polsce według „IR Magazine”
nagroda The Best of The Best dla raportu
rocznego za 2012 rok, przyznawana przez Instytut Rachunkowości i Podatków marka ORLEN najbardziej wartościowa w Polsce, z wyceną na poziomie 3,9 mld zł, wg dziennika „Rzeczpospolita” certyfikat Top Employers Polska 2013
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał sponsorowany

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Wyniki spółek / To był rok wyzwań dla Grupy Orlen