Tusk: 2,5-proc. wzrost PKB w 2014 r. jest prawdopodobny

DI, PAP
11-06-2013, 16:00

Wzrost PKB w wysokości 2,5 proc. w 2014 r. jest prawdopodobny - powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji po wtorkowym posiedzeniu rządu. Rada Ministrów przyjęła we wtorek założenia do projektu przyszłorocznego budżetu.

Premier powiedział, że na założenia do projektu budżetu na 2014 r. składają się m.in. wskaźniki makroekonomiczne, prognozowane bezrobocie na koniec roku 2014, czy poziom inflacji. Dodał, że prognozy rządu są "dość powściągliwe i ostrożne", ponieważ dziś brakuje jednoznacznych danych, które mogłyby powiedzieć, na ile rok 2014 będzie rokiem ożywienia.

"Chociaż zakładamy, że wzrost nie powinien być jakoś dramatycznie zły i okolice 2,5 proc. wzrostu w roku 2014 r. wydają nam się dość prawdopodobne" - poinformował premier. "Droga do budżetu na 2014 r. jest jeszcze dość daleka" - zaznaczył.

Tusk poinformował, że rząd przyjął propozycję dotyczącą płacy minimalnej w przyszłym roku. Mówił, że pojawiały się propozycje, by w 2014 roku zamrozić płace minimalną, ale ostatecznie nie przyjęto takiego rozwiązania. "Podjęliśmy decyzję, aby podnieść płace minimalną o kolejne 80 zł, tak jak rozstrzyga ustawa" - powiedział premier.

Centrum Informacyjne Rządu podało w komunikacie, że na potrzeby projektu budżetu na 2014 r. przyjęto, że PKB wzrośnie w ujęciu realnym o 2,5 proc., eksport o 4,3 proc., import 4,9 proc., popyt krajowy 2,7 proc., spożycie o 1,6 proc., a nakłady brutto na środki trwałe 4,4 proc. Na 2014 r. deficyt budżetu państwa przewidziano nie wyższy niż 55 mld zł.

Zgodnie z założeniami PKB w cenach bieżących wyniesie w przyszłym roku 1 bln 721,5 mld zł, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych sięgnie 2,4 proc., a przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 3746 zł. Rząd założył nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w wysokości 3,5 proc. Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw prognozowany jest na 1 proc., przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – 99,9 proc., a stopa bezrobocia rejestrowanego - 13,8 proc.

Przyjęto ponadto, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wyniesie 9 mln 738,8 tys. etatów, a zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – 538 tys. 860 etatów. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalono w wysokości 100,0 proc. (w ujęciu nominalnym); oznacza to, że wynagrodzenia w przyszłym roku nie będą waloryzowane automatycznie jednym wskaźnikiem. Propozycje wskaźników makroekonomicznych rząd przedstawi Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych do 15 czerwca br.

"Na poziom dochodów państwa w roku przyszłym oddziaływać będzie poprawa kondycji polskiej gospodarki (...). Podstawowym źródłem dochodów budżetu państwa są wpływy z podatków pośrednich – VAT i podatku akcyzowego. Dla tej grupy podatków bodźcem zmian będzie przyspieszenie tempa wzrostu spożycia prywatnego. Inwestycje i zakupy netto sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 r. pozostaną na stabilnym poziomie i nie będą ujemnie wpływać na wzrost dochodów podatkowych" - napisano w komunikacie.

Poinformowano, że stawki VAT w 2014 r. nie będą zmieniane i pozostaną na poziomie tych, które obowiązują w 2013 r. Przewidziano natomiast likwidację tzw. ulgi w podatku VAT, która zakłada zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budową i remontem; rozszerzenie katalogu wyrobów, w stosunku do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia; zmiany dotyczące odliczenia VAT przy zakupie samochodów z kratką oraz paliw do ich napędu.

"Na rok 2014 przewiduje się kolejne podwyższenie stawki podatku na wyroby tytoniowe. Ponadto 31 października 2013 r. kończy się ogólne zwolnienie od akcyzy dla gazu ziemnego zużywanego do celów opałowych i napędowych, co oznacza, że będzie on podlegać opodatkowaniu akcyzą. Dla gospodarstw domowych będą wprowadzone zwolnienia z tego podatku" - wskazano w komunikacie.

Ponadto rząd nie przewiduje waloryzacji dotychczas obowiązujących progów podatkowych oraz ustawowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek. Według rządu pozytywny wpływ na dochody budżetowe z PIT będzie miało znaczne ograniczenie ulgi z tytułu użytkowania internetu.

"W 2014 r. wprowadzone zostanie opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych. Z prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku CIT wyłączone będą dywidendy i inne dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegające odliczeniu w spółce wypłacającej" - poinformowano.

Z komunikatu wynika, że - podobnie jak w latach ubiegłych – kontynuowane będzie zamrożenie funduszu wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, z wyłączeniem sektora samorządowego. W jednostkach państwowej sfery budżetowej zamrożeniu nie będą jednak podlegać wynagrodzenia pracowników publicznych szkół wyższych - będą one rosnąć w nominalnym tempie 9,14 proc. rocznie, aby w latach 2013-2015 wzrost ten osiągnął 30-proc. poziom.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI, PAP

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Tusk: 2,5-proc. wzrost PKB w 2014 r. jest prawdopodobny