VAT w komisie, trochę na plus

DOROTA WALERJAN counsel, doradca podatkowy w kancelarii Hogan Lovells
opublikowano: 01-07-2014, 00:00

KOMENTARZ PRAWNIKA

Umowa komisu sprzedaży jest powszechnie wykorzystywana przez podmioty zajmujące się dystrybucją towarów. Zgodnie z kodeksem cywilnym, na podstawie takiej umowy, dystrybucja towarów przez komisanta odbywa się na rachunek komitenta, który pozostaje właścicielem tych towarów. Istotą świadczenia komisanta jest zatem świadczenie usługi komisowej.

Odmiennie traktuje tę umowę ustawa o podatku od towarów i usług (VAT), która wymaga rozpoznania dwóch następujących po sobie dostaw towarów.

Pierwszą jest wydanie towarów między komitentem a komisantem, a kolejną — ich wydanie przez komisanta osobie trzeciej (nabywcy). Konsekwencją takiej klasyfikacji umowy komisu oraz dokonywanych w jej ramach rozliczeń są szczególne regulacje ustawy o VAT, dotyczące dokumentowania sprzedaży komisowej, momentu powstania obowiązku podatkowego dla uczestniczących w niej podatników, jak również podstawy opodatkowania.

Przepisy te zostały znacząco zmienione 1 stycznia 2014 r. Znowelizowana ustawa nie zmieniła klasyfikacji sprzedaży komisowej dla celów VAT ani sposobu jej dokumentowania, nadal istnieje obowiązek rozpoznania dwóch dostaw towaru, przy czym każda z nich wymaga odrębnego dokumentowania. Nowe regulacje wprowadziły natomiast istotną modyfikację w określaniu momentu powstania obowiązku podatkowego przez komitenta. Obecnie jest to chwila otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu wydania towarów komisantowi, przy czym obowiązek podatkowy odnosi się do otrzymanej kwoty, w tym zaliczki. Z tego powodu faktura wystawiona przez komitenta powinna zawierać wyrazy „metoda kasowa”. Nowe przepisy są zasadniczo korzystniejsze dla komitenta, który nie jest już zobowiązany do rozpoznania obowiązku podatkowego przed otrzymaniem płatności, co mogło się zdarzyć przed nowelizacją ustawy o VAT.

Nowy stan prawny rodzi jednak wątpliwości co do prawidłowego sposobu dokumentowania i rozliczania prowizji należnej komisantowi. Na skutek nowelizacji wykreślono przepis szczególny, definiujący podstawę opodatkowania czynności wynikających z umowy komisu. Obecnie stosuje się zasady ogólne, zgodnie z którymi podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę dla dokonującego dostawy towarów. Zmiana ta powoduje ryzyko uznania przez organ podatkowy, że komitent powinien wykazać w swojej fakturze łączną kwotę należności za dostarczony towar, niepomniejszoną o prowizję komisanta, a komisant powinien wystawić na rzecz komitenta odrębną fakturę dokumentującą kwotę prowizji.

Wreszcie ostatnie nowe i istotne rozwiązanie dotyczy uprawnienia komisanta do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez komitenta. Obecnie komisant jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury komitenta dopiero w rozliczeniu za okres, w którym u komitenta powstał obowiązek podatkowy. Taka zmiana przepisów ma zasadniczo negatywny wpływ na rozliczenia komisanta — odsuwa w czasie moment rozliczenia podatku do daty faktycznej zapłaty kwoty należnej komitentowi.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DOROTA WALERJAN counsel, doradca podatkowy w kancelarii Hogan Lovells

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu