W kwestii klimatu liczy się konkret

  • Marta Maj
opublikowano: 15-11-2022, 20:00
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Działania w ramach ESG mogą dać rzeczywisty efekt w walce o poprawę stanu środowiska pod warunkiem, że będą ambitne, realne, stałe, oparte na nauce i podjęte przez wszystkich.

Kryzys klimatyczny jest faktem, a wyzwania z nim związane - potężne. Nikt nie kwestionuje już potrzeba neutralizacji emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. W tym celu na całym świecie budowane są polityki klimatyczne. Niezbędne są działania na wszystkich poziomach i we wszystkich obszarach aktywności człowieka. Takie działania deklaruje i podejmuje coraz więcej firm. Ich zobowiązania są weryfikowane poprzez raportowanie ESG. Obejmują następujące wskaźniki – środowiskowe- Environmental, społeczne - Social i ład korporacyjny- Corporate Governance.

- ESG nie miałoby sensu, gdyby realnie nie wpływało na poprawę warunków środowiska. Nie chodzi tu o spełnianie wymogów w imię dobrego samopoczucia, lecz w imię realnych zmian. Stawianie na zrównoważony rozwój to dziś jeden z globalnych megatrendów. Już dawno ESG przestało być tylko modnym pojęciem i stało się istotną częścią strategii biznesowej wielu firm. Wśród szefów i właścicieli rośnie świadomość, że poza ekonomicznym sensem istnienia przedsiębiorstwa mają wobec swojego otoczenia - w skali mikro i makro - również zobowiązania. A do tego realizacja tych zobowiązań może przynieść im wymierne korzyści biznesowe – mówi Jakub Dwernicki, prezes i założyciel technologicznej firmy R22.

Komentarz partnera
ESG sprzyja rozwojowi i innowacyjności
Henryk Kwapisz
dyrektor relacji instytucjonalnych, Saint-Gobain
ESG sprzyja rozwojowi i innowacyjności

Saint-Gobain w Polsce działa niezwykle aktywnie w obszarze ESG. Przyczyn tej aktywności upatrywać należy nie tylko w obowiązku spełnienia wymogów raportowania, ale przede wszystkim w przekonaniu, że nasze działania mogą znacząco przyczynić się do jak najszybszego osiągnięcia celów klimatycznych, w tym neutralności w zakresie emisji CO2.

O naszych staraniach najlepiej świadczy podpisanie 15-letniej umowy na wirtualny zakup energii elektrycznej z lądowych farm wiatrowych Tion Renewables. Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej z 20 turbin wiatrowych o mocy zainstalowanej ok. 52 MW wynosi ok. 190 GWh, jest to zatem jedna z największych umów PPA tego rodzaju, jaką kiedykolwiek podpisano w Polsce. Wskazane wartości odpowiadają zasilaniu około 100 000 przeciętnych polskich gospodarstw domowych energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych każdego roku. Ten 15-letni kontrakt, obowiązujący od 2025 r., pokryje prawie 45 proc. zapotrzebowania Saint-Gobain na energię elektryczną w Polsce. Pozwoli on zmniejszyć emisję CO2 o 135 000 ton rocznie, czyli blisko 20 proc. emisji Saint-Gobain z zakresu 1 i 2 w Polsce.

Za przykład naszych działań w obszarze ESG należy także uznać inwestycję w zakładzie produkcji keramzytu Leca w Gniewie. Dzięki montażowi instalacji PV i połączeniu jej z wewnętrzną, zakładową siecią energetyczną budynek biurowy stanie się wkrótce zeroemisyjny – nie będzie zużywał energii z sieci zewnętrznej. Ponadto dbamy o to, aby ograniczać ślad węglowy naszych produktów. Jak wynika z raportu PLGBC „Szacowanie śladu węglowego budynków”, do którego Saint-Gobain wniosło swój wkład poprzez uczestnictwo w grupie roboczej, wyroby budowlane będą miały coraz większy wpływ na całkowity ślad węglowy budynku, nawet powyżej 50 proc.

O tym, że nieustannie dążymy do obniżenia tego wpływu świadczy nowy rodzaj szkła Saint-Gobain ORAÉ®. Uzyskaliśmy go przy użyciu energii odnawialnej, wykorzystując jako główny surowiec produkcyjny stłuczkę szklaną, pochodzącą z recyklingu (w składzie szkła występuje ok. 70 proc. stłuczki, w tym 55 proc. ze źródeł zewnętrznych). W efekcie stosując ORAÉ® obniżamy ślad węglowy o ok. 40 proc. w stosunku do dotychczasowych rozwiązań, a tym samym znacząco poprawiamy jakość środowiskową szklanej fasady budynku.

Co oczywiste, traktujemy priorytetowo zadanie informowania o wpływie naszych wyrobów na klimat. Dlatego też produkty takich marek, jak m.in.: Ecophon, Isover, Rigips, Swisspacer czy Vetrotech, posiadają deklaracje środowiskowe udostępniane na stronach internetowych.

Mamy całkowitą pewność, że ESG sprzyja rozwojowi i innowacyjności. Stąd o wszystkich kwestiach które pozostają z nim związku i odpowiadają przyjętemu przez nas celowi „Making the world a better home”, będziemy Państwa na bieżąco informować – od 2023 r. z nowego miejsca w otwartym niedawno budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Warszawie. Zapraszamy!

Porozumienie paryskie a ESG

Porozumienie paryskie weszło w życie 4 listopada 2016 r., gdy spełniony został warunek jego ratyfikacji przez co najmniej 55 państw odpowiedzialnych za co najmniej 55 proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych. Dokument mówi o tym, że wszystkie państwa, począwszy od 2020 r., powinny ogłaszać dobrowolne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych. Cele te będą poddawane rewizji i zwiększane co pięć lat. Głównym założeniem porozumienia jest ograniczenie średniego wzrostu temperatury na Ziemi znacznie poniżej 2 st. Celsjusza oraz dążenie do ograniczenia tego wzrostu do 1,5 st. C. Porozumienie dąży także do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r. Gdzie szukać dobrych praktyk, które pomogą zbliżyć się do tego celu?

- W inicjatywie Science Based Targets, czyli przedsięwzięciu, którego celem jest pokazanie firmom, ile i jak szybko muszą zredukować emisję gazów cieplarnianych, aby zapobiec najgorszym skutkom zmian klimatycznych, obecnie z Polski jest jedynie 14 firm. Tymczasem inicjatywa zrzesza 2 253 przedsiębiorstw z całego świata, a skuteczność ich działań w walce ze zmianą klimatu jest potwierdzona naukowo. Wszystkie te zakłady koncentrują się na maksymalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw. Aby realnie wpłynąć na walkę ze zmianą klimatu, musimy działać razem. Ponad 25 proc. zrzeszonych w SBTi to właśnie firmy, które mają największy wpływ i emisje. W latach 2015-20 wszystkie przedsiębiorstwa zrzeszone w SBTi zredukowały emisje o 30 proc. – wskazuje Barbara Dąbek, p.o. dyrektorki działu zaangażowania korporacyjnego w Fundacji WWF Polska.

W związku z brakiem przekonujących celów klimatycznych w 25 października 2022 r. grupa 318 instytucji finansowych i międzynarodowych firm wezwała ponad tysiąc światowych przedsiębiorstw do wyznaczenia celów emisyjnych zgodnych z celem 1,5°C określonym w porozumieniu paryskim. Korporacje wzywające mają siłę wydatkowania rzędu 37 bln USD. Listy te wysłała organizacja non-profit działająca na rzecz poprawy warunków klimatycznych - CDP Worldwide. Firmami, do których trafiły listy, są m.in. największy na świecie koncern chemiczny BASF, największy chiński detalista JD.com czy australijski przewoźnik lotniczy Qantas. Taką korespondencję otrzymały też polskie spółki: Grupa Azoty i KGHM Polska Miedź.

- Według badania CCA - corporate climate awareness study [badania świadomości klimatycznej korporacji, prowadzonego przez przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Fundację Standardów Raportowania i Bureau Veritas ze wsparciem firmy Materiality – red.], przeprowadzanych od kilku lat, w 2022 r. 21 spółek giełdowych, spośród 152, otrzymało tytuł świadomej klimatycznie. W 2021 roku było to zaledwie 7. Choć ze świadomością klimatyczną w organizacjach jest lepiej, to wciąż daleko nam do odpowiedzialności w zarządzaniu tak ważnym dla nas wszystkich obszarem. Aby realnie redukować emisje, potrzeba je najpierw obliczyć, założyć cele obniżania, wdrażać działania i oczywiście monitorować postępy. Informacje zawarte w raportach danych niefinansowych to oczywiście dane mówiące jedynie o ujawnieniu informacji o działaniach w obszarze walki ze zmianą klimatu – mówi Barbara Dąbek.

Komentarz partnera
Cel strategiczny: zeroemisyjność
Emilia Dębowska
Sustainability Director/ Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Panattoni
Cel strategiczny: zeroemisyjność

Świadomość powagi zmian klimatu stale rośnie i coraz więcej firm staje przed pytaniem, jak przełożyć swoje cele strategiczne na konkretne działania proklimatyczne. Zgodnie z Porozumieniem Paryskim powinniśmy dążyć do utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 1,5 st. C i osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r. To oznacza, że celem strategicznym każdej firmy staje się dążenie do zeroemisyjności.

W praktyce pierwszym krokiem powinno być określenie bilansu otwarcia klimatycznego organizacji, czyli zmierzenie emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu działalności. Dopiero to pozwoli na określenie etapów pośrednich, których realizacja będzie mierzalna. W przypadku Panattoni takim etapem jest np. osiągnięcie w najbliższych latach zeroemisyjności przez wszystkie nowobudowane obiekty. Te działania są istotne również ze względu na raportowanie niefinansowe, które będzie obejmowało coraz więcej przedsiębiorstw.

Na bazie tego łatwiej też będzie redefiniować swoją strategię rozwoju z uwzględnieniem celów dekarbonizacji oraz szans i ryzyk, jakie niosą zmiany klimatu. Przyjęte cele powinny być przy tym precyzyjnie określone i mierzalne, by można je było rzetelnie monitorować.

Wdrożenie celów klimatycznych do strategii najczęściej oznacza dla firmy daleko idące zmiany w procesach, produktach, łańcuchach dostaw oraz całych modelach biznesowych. Może też być kosztowne. Pamiętajmy jednak, że te działania nie tylko pomogą firmom w budowaniu długotrwałej odporności, ale także są odpowiedzią na trwale zmieniające się preferencje interesariuszy – pracowników, klientów, partnerów biznesowych i inwestorów. Co więcej, działania podjęte w zakresie np. energochłonności, mogą przełożyć się na znaczne oszczędności w dłuższym terminie.

Zintegrowanie działań klimatycznych z DNA firmy oznacza nie tylko obniżenie śladu węglowego, ale także wzrost przychodów, ograniczenie kosztów, odporność na ryzyka prawne i regulacyjne, wzrost innowacyjności oraz pozytywny wizerunek marki. Natomiast ignorowanie kwestii klimatycznych może w przyszłości słono kosztować – od utraty źródeł finansowania po zerwanie kontraktów biznesowych.

Realna walka za zmianami klimatycznymi

Przedsiębiorcy twierdzą, że prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny przynosi korzyści - przede wszystkim wizerunkowe, ale i strategiczne oraz rozwojowe. Te zaś przekładają się na korzyści ekonomiczne. Dobre rezultaty daje także edukowanie klientów i informowanie ich o prowadzonych działaniach z tego obszaru. Jednak czy działania te mogą realnie wpłynąć na zmiany klimatyczne?

- Działania w ramach ESG mogą dać rzeczywisty efekt w walce o poprawę stanu środowiska. Jednak pod warunkiem, że będą ambitne, realne, stałe, oparte na nauce i co najważniejsze, podjęte przez wszystkich. Obowiązek raportowania danych ESG dotyczy setek firm w Polsce. Jednak sam obowiązek upubliczniania danych niefinansowych nie jest równy skuteczności działań oraz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze w łańcuchach wartości – przekonuje Barbara Dąbek.

Poznaj program “ESG Forum”, 5 grudnia, Warszawa >>

Wiele firm, które podążają za działaniami ESG w swoich strukturach wpływają na poprawę stanu klimatu na przykład dzięki produkowaniu mniejszej ilości śmieci. Przedsiębiorstwa, w szczególności zajmujące się wysyłką internetową swoich produktów, zmieniło sposób ich pakowania. Starają się by były to opakowania, które rozkładają się nawet w ciągu kilku miesięcy, jak i nadające się do recyklingu. Dodatkowo, firmy zaznaczają, że towary zapakowane w nowy sposób zajmują mniej miejsca w transporcie, dzięki czemu zmniejszane jest zużycie CO2.

W raporcie Odpowiedzialny E-commerce 2022 Izby Gospodarki Elektronicznej, konsumenci podpowiadają jakimi działaniami firm mogą faktycznie wpłynąć na walkę ze zmianami klimatu, a tym samym wywiązywać się z obowiązków w ramach ESG. Wskazują na umożliwienie wyszukiwania produktów certyfikatami, wybór dostawy w jednej przesyłce oraz prezentowanie w e-ofercie dokładnych opisów i zdjęć produktów, co może zmniejszyć liczbę potencjalnych zwrotów.

Komentarz partnera
Realne i wiarygodne cele
Veronika Themerson
dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej
Realne i wiarygodne cele

Wdrażanie strategii ESG przez firmy może realnie wpłynąć na walkę ze zmianami klimatycznymi pod warunkiem osiągnięcia efektu skali. Obserwujemy proces doprecyzowywania legislacji Unii Europejskiej w zakresie wymagań klimatycznych i wzrost oczekiwań ze strony regulatorów (nawet bez względu na wpływ pandemii czy wojny w Ukrainie), co będzie mieć przełożenie na objęcie coraz większego grona firm obowiązkiem raportowania niefinansowego. ESG to jednak nie tylko domena europejska. W sektorze nieruchomości biurowych widoczne jest również duże zainteresowanie projektami zgodnymi z zasadami ESG na przykład w USA, nie tylko z powodu możliwości zdobycia lepszego finansowania dla projektów implementujących pryncypia zrównoważonego rozwoju.

Nie bez znaczenia są również oczekiwania społeczne wobec biznesu. Jak wynika z danych Deloitte, jedynie 18 proc. przedstawicieli pokolenia Z i 16 proc. millenialsów jest zdania, że ich pracodawcy są odpowiednio zaangażowani w walkę z globalnym ociepleniem. Oznacza to, że przedsiębiorcy mają jeszcze sporo do zrobienia w tym obszarze. Coraz więcej firm przyłącza się do ogólnoświatowego ruchu na rzecz ochrony naszej planety, stawiając sobie za cele konkretne wdrożenia. Suma tych działań będzie mieć efekt globalny. Dlatego ważnym jest, aby jak najwięcej firm, także małych i średnich, wspierało ochronę klimatu i zasobów Ziemi.

Trzeba zacząć od tego, aby cele klimatyczne, które firma sobie wyznacza, były realne i wiarygodne. W Skanska, na przykład, poddaliśmy nasze cele weryfikacji przez Science Based Targets initiative, dzięki czemu mamy pewność, że są one wyznaczone zgodnie z metodami naukowymi i kontrybuują do celów uzgodnionych w Porozumieniu Paryskim. Kolejnym elementem jest zaangażowanie każdego pracownika w firmie, czy to poprzez kaskadowanie celów strategicznych na poszczególne szczeble organizacji, czy poprzez szkolenia, czy też oddolne inicjatywy. Bardzo pomocnym dokumentem jest plan działań oraz tzw. mapa drogowa, które pomagają śledzić postępy w dochodzeniu do celu. Progres warto monitorować, aby móc na bieżąco dostosowywać działania do spodziewanych rezultatów i zmieniających się warunków funkcjonowania.

Cele strategiczne a działania proklimatyczne

W ramach ESG warto wypatrywać i inspirować nowe inicjatywy, w których działania naprawdę przełożą się na walkę z klimatem. Barbara Dąbek z Fundacji WWF Polska podpowiada, że dobrym początkiem w zobrazowaniu konkretnych działań będzie podjęcie trzech ważnych kroków: analiza, plan działań i wdrożenie, transparentna komunikacja i monitoring postępów. Zaznacza, że weryfikacja sytuacji musi być rzetelna: firma powinna ocenić swój wpływ na podstawie bilansu emisji gazów cieplarnianych z działalności. Sugeruje wykorzystanie do tego celu metodyki GreenHouseGas Protocol, czyli globalnego standardu obliczeń emisji gazów cieplarnianych. Przypomina także o komunikacji z klientami, na temat zamiarów i efektów działań.

- Pamiętajmy, że najbardziej proklimatycznym działaniem jest redukcja każdej tony gazów cieplarnianych. Po wdrożeniu strategii redukcji, firma może podjąć czynności określane często jako „positive impact”. Mam na myśli tutaj działania związane np. z offsetem, pochłanianiem dwutlenku węgla lub bazujących na innych usługach ekosystemowych. Jednym ze skutecznych proklimatycznych czynności może być renaturyzacja zdegradowanego obszaru albo ochrona już istniejącego, żyjącego ekosystemu: torfowisk, mokradeł lub lasów. Takie tereny zagrożone są różnymi stymulatorami, a utrzymanie ich cennych siedlisk zależy od tzw. czynnej ochrony - działań wspomagających przetrwanie gatunków – mówi Barbara Dąbek.

Komentarz partnera
Inwestycja w czystą przyszłość
Paweł Sapek
Senior Vice President i Regional Head na region Europy Środkowej
Inwestycja w czystą przyszłość

ESG to zrównoważony rozwój rozpisany szczegółowo w trzech obszarach: ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Tylko tak kompleksowe podejście do prowadzenia biznesu i równoległe wdrażanie zmian w każdym z tych obszarów, pozwolą realnie ograniczyć negatywny wpływ działalności przedsiębiorców na naszą planetę.

W kwestii ochrony środowiska kluczowa jest realizacja takich działań, które pozwolą na łagodzenie zmian klimatycznych, dostosowanie się do zmian klimatu, zrównoważone użytkowanie zasobów, przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego, zapobieganie zanieczyszczeniom czy ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej oraz ekosystemów. Właśnie tego rodzaju inicjatywy są fundamentami globalnej strategii ESG w Prologis, stanowiącej integralną część strategii biznesowej firmy. Ważne, by mówić o faktach i rzeczywiście podjętych działaniach – zaplanowanych, zrealizowanych i ujętych w raportach. Dlatego nieprzerwanie od 2013 r. Prologis wydaje roczne raporty ESG, w których prezentuje dokonania i osiągnięcia firmy w zakresie ESG. Tym samym tworzy warunki do zrównoważonego rozwoju i odważnie wyznacza standardy na rynku nieruchomości logistycznych.

W Raporcie ESG 2021-22 Prologis zobowiązał się do osiągnięcia zerowej emisyjności netto do 2040 r. Będzie to możliwe dzięki zapewnieniu 1 GW mocy wytwórczych instalacji fotowoltaicznych wspomaganych magazynami energii, masowemu wdrożeniu budownictwa neutralnego węglowo do 2025 r. oraz osiągnięciu zerowej emisyjność netto z działalności operacyjnej do 2030 r. To istotne deklaracje dla klientów firmy, którzy oczekują realnego wsparcia przy osiąganiu ich celów zrównoważonego rozwoju.

  • Prologis z równym zaangażowaniem dba o wszystkie trzy obszary ESG. To daje nam ogromną przewagę na polskim rynku, gdyż większość firm poprzestaje na wskaźniku środowiskowym i społecznym. My dbamy nie tylko o niski ślad węglowy naszych budynków, ale też o tworzenie lepszych i przyjaznych miejsc do pracy i życia. Tworzymy parki logistyczne, w których biznes i ludzie mogą się dynamicznie rozwijać, a wszystko z poszanowaniem środowiska naturalnego – powiedział Paweł Sapek, Senior Vice President i szef Prologis w Europie Środkowej.

Prologis wciąż pozostaje liderem branży pod kątem innowacyjnych pomysłów na dekarbonizację działalności. Dział Prologis Ventures od 2016 roku zainwestował 150 mln USD w prawie 40 przedsiębiorstw, skupiając się na ESG i na zrównoważonym rozwoju. Obecnie już 57 proc. magazynów oraz powierzchni biurowych w globalnym portfolio Prologis jest wyposażona w oświetlenie LED. W Europie Prologis współpracuje z organizacją Cool Earth, która zajmuje się ochroną lasów deszczowych. Każdy nowy obiekt jest kompensowany ochroną lasów o powierzchni 30-krotnie większej niż budowany budynek. W ten sposób ochroniono już do tej pory 1 973 hektary lasów deszczowych i to jedynie z europejskich inwestycji. W parkach są instalowane zaawansowane technologicznie rozwiązania, które ograniczają ślad węglowy i zużycie energii. Na przykład w Prologis Park Janki funkcjonują wiatrowe latarnie uliczne czy płyty chodnikowe pochłaniające CO2 oraz biopark – takie zielone płuca parku z miejscami do odpoczynku, o powierzchni jednego hektara. We wszystkich parkach Prologis płynie zielona energia od Tauron – pochodząca wyłącznie z OZE. Co ważne wskaźnik zaangażowania pracowników w Prologis wynosi 88 proc., to o 12 punktów procentowych więcej od średniego wyniku zaangażowania dla podmiotów z sektora usług finansowych.

Działalność gospodarcza jest głównym winowajcą przemian klimatycznych, zatem oczywistym wydaje się wzięcie przez biznes odpowiedzialności za ten proces - zarówno pod względem prawnym, ekonomicznym, jak i moralnym. Grupa Neuca chętnie dzieli się swoim doświadczeniem w tym temacie. Po pierwsze wskazuje na ustawienie odpowiedniego priorytetu dla kwestii klimatycznych. Dba, by dokument dotyczący strategii ESG budowany był w szerokim, międzyobszarowym zespole. Dzięki temu budowana jest świadomość i odpowiedzialność za realizację postawionych celów na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej. Po drugie, firma systematycznie bada swój ślad węglowy, co daje jej możliwość reagowania na bieżąco i podejmowanie odpowiednich decyzji.

Obliczanie śladu węglowego nie musi być trudne. Może w tym pomóc na przykład kampania „Ślad konkurencji” firmy PwC. Można dowiedzieć się z niej m.in. dlaczego warto badać ślad węglowy w organizacji oraz jak to zrobić.

Wartościowym podejściem jest także, informowanie pracowników firmy o podejmowanych działaniach i ich rezultatach oraz ich edukowanie. Można przy tym skorzystać z wewnętrznych kanałów społecznościowe czy infografik w przestrzeniach wspólnych.

- Firmy, które postrzegają zmiany klimatyczne wyłącznie jako kwestię społecznej odpowiedzialności biznesu, a nie również jako problem biznesowy, wcześniej czy później poniosą tego konsekwencje. Analizy wskazują, że przedsiębiorstwa, które aktywnie prowadzą politykę ESG mogą liczyć na niższe koszty działalności, czyli w efekcie wyższe zyski. Mają także szansę na większą przychylność inwestorów przy pozyskiwaniu kapitału, ponieważ ci coraz częściej uwzględniają ten czynnik w swoich decyzjach inwestycyjnych. Zatem świadome i systemowe działania ESG to sytuacja typu win-win – argumentuje Jakub Dwernicki.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

ZRÓWNOWAŻONY BIZNES
wspierają:

Santander Benefit Systems Bat Poland LPP Panattoni

Polecane