Ważne zmiany w fakturowaniu

Marcin Chomiuk
22-02-2005, 00:00

Zmiany, które zostały wprowadzone przez ustawę o VAT i niebawem nastąpią, znacznie ułatwią życie podatnikom.

W sensie liczby wprowadzonych zmian, przepisy ustawy o VAT z 11 marca 2004 r. w niewielkim stopniu zmodyfikowały zasady obowiązujące do 1 maja 2004 r., które dotyczyły sposobu dokumentowania transakcji podlegających opodatkowaniu VAT.

Komu fakturę

Podobnie jak przed 1 maja 2004 r. podatnicy VAT mają obowiązek udokumentować transakcję za pomocą faktury VAT, jeżeli nabywcą jest inny podatnik. Zasada ta znajduje też zastosowanie w przypadku sprzedaży towarów firmie zagranicznej oraz dokumentowania świadczenia usług w przypadku, gdy dana usługa podlega opodatkowaniu w innym kraju niż Polska.

Zgodnie z art. 106 ust. 4 podatnicy VAT nie muszą dokumentować transakcji za pomocą faktury, gdy sprzedają towar lub usługę osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Podobnie jak pod rządami starych regulacji, w sytuacji gdy osoba fizyczna zażąda wystawienia faktury, podatnik ma obowiązek taką fakturę wystawić. Nie oznacza to, że podatnik nie może wystawić faktury na rzecz osoby fizycznej. Może to zrobić, aby potwierdzić dokonaną transakcję, jeżeli jest to dla niego wygodne. Warto podkreślić, że fakt wystawiania faktur do wszystkich transakcji sprzedaży nie modyfikuje obowiązku wynikającego z innych przepisów o VAT — w szczególności obowiązku dokumentowania większości transakcji sprzedaży dokonanych na rzecz osoby fizycznej za pomocą kasy fiskalnej.

Wyjątkiem od tej zasady jest tzw. sprzedaż wysyłkowa (sprzedaż towaru z Polski do innego kraju UE, do podmiotu, który nie rozlicza VAT) oraz w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu. Te dwie kategorie transakcji zawsze muszą być dokumentowane przy zastosowaniu faktur VAT.

Zmiany

Szczegółowy zakres informacji, które mają być uwidocznione na fakturze zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania. Najistotniejszą zmianą w tym zakresie w stosunku do poprzedniej regulacji jest zniesienie obowiązku podpisywania faktur przez osobę uprawioną do wystawienia faktury oraz osobę uprawnioną do jej odbioru. Warto podkreślić, że brak tego obowiązku rozciąga się także na inne dokumenty VAT — w tym faktury korygujące oraz noty korygujące. Pozostał jednak obowiązek wykazania, że nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, zmniejszającą podstawę opodatkowania.

Określenie zakresu obowiązkowych informacji na fakturze nie oznacza, że podatnicy nie mogą na fakturze takich dodatkowych informacji ujawniać (np. podpisu, numeru konta bankowego). Składanie podpisów na fakturze może mieć swoje uzasadnienie. W przypadku sprzedawcy procedura podpisywania faktur może pomóc utrzymać kontrolę nad wystawianymi dokumentami. Natomiast podpisanie faktury przez nabywcę może pomóc sprzedawcy w przypadku sporu co do zaistnienia i realizacji transakcji.

Wkrótce elektronicznie

Wspomniana dyrektywa z 20 grudnia 2001 r. nakazuje państwom członkowskim Unii umożliwić podatnikom wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej. Polski ustawodawca w ustawie o VAT upoważnił Ministra Finansów do wydania odpowiednich przepisów w tym zakresie. Do tej pory takie przepisy nie zostały wydane, ale prace nad nimi trwają i jest szansa, że w pierwszej połowie 2005 r. zaczną obowiązywać.

Biorąc to pod uwagę, polscy podatnicy mogą próbować wystawiać faktury w formie elektronicznej opierając się na przepisach dyrektywy. Ponieważ jednak może się to wiązać ze sporymi wydatkami (zakup lub dostosowanie oprogramowania), istnieje ryzyko, że wprowadzenie polskich przepisów w tym zakresie spowodowałoby konieczność dokonania kolejnych kosztownych inwestycji.

W praktyce podatnicy mogą próbować ograniczyć koszty druku i wysyłki faktur, wysyłając je kontrahentom w formie plików elektronicznych.

Marcin Chomiuk, menedżer szef zespołu VAT dział doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marcin Chomiuk

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Ważne zmiany w fakturowaniu