Wokół ustawy antylichwiarskiej

Dagmara Lipka-Chudzik
opublikowano: 01-06-2006, 00:00
Obserwuj w MójPB:

Czy odsetki za opóźnienie podlegają ustawie antylichwiarskiej?

- Przypomnijmy, że ustawa o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2005 r. nr 157, poz. 1316), zwana też „ustawą antylichwiarską”, wprowadziła do kodeksu cywilnego oraz do ustawy o kredycie konsumenckim istotne zmiany. Przede wszystkim ustaliła maksymalną wysokość odsetek wynikających z czynności prawnych na poziomie czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP (obecnie 23 proc.).

Regulacjom ustawy poddane są odsetki wynikające z czynności prawnej, o nich expressis verbis stanowi art. 3591 par. 2. Wątpliwości budzą natomiast odsetki karne. Są one rodzajem sankcji za niewykonanie zobowiązania. Zgodnie z przepisem art. 481 k.c.: „jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe”. Artykuł ten przewiduje dwie możliwe sytuacje. Pierwsza zakłada istnienie odsetek wynikających z umowy. Druga to taka, gdy wysokość odsetek karnych równa jest odsetkom ustawowym. Tu możliwe jest rzeczywiście ustanowienie przez ustawodawcę odsetek wyższych od maksymalnych.

Co zawiera się w maksymalnym 5-procentowym limicie kosztów, o którym mowa w art. 7a ustawy o kredycie konsumenckim?

- Zgodnie z ustawą łączna kwota wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki nie może przekroczyć 5 proc. kwoty tego kredytu. Do limitu nie są wliczane udokumentowane lub wynikające z innych przepisów prawa koszty związane z ustanowieniem, zmianą lub wygaśnięciem zabezpieczeń i ubezpieczeń, w tym kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu.

Przepis pozostawia znaczny zakres swobody w posługiwaniu się sformułowaniem „inne koszty związane z zawarciem umowy o kredyt konsumencki”. W opiniach na temat skutków ustawy pojawiły się głosy, że banki czy instytucje finansowe mogą wprowadzać różne opłaty dodatkowe (np. opłaty za wyciągi lub zestawienia rachunków kredytowych) oraz wysokie stawki ubezpieczenia kredytów w celu równoważenia obniżonego oprocentowania.

Dagmara Lipka-Chudzik

radca prawny, partner w kancelarii Magnusson

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dagmara Lipka-Chudzik

Polecane