WSKAŹNIKI-Polska-9 lutego

Grzegorz Zięba
opublikowano: 09-02-2004, 07:36

WSKAŹNIKI-Polska-9 lutego WARSZAWA (Reuters) - Poniżej przedstawiamy najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne
kraju:
GŁÓWNE STOPY PROCENTOWE (w nawiasach ostatnia decyzja):
14-dniowa stopa interwencyjna 5,25 proc. (21.I - pozostawiona bez zmian)
Stopa redyskontowa 5,75 proc. (21.I - pozostawiona bez zmian)
Stopa lombardowa 6,75 proc. (21.I - pozostawiona bez zmian)
Stopa depozytowa 3,75 proc. (21.I - pozostawiona bez zmian)
NASTAWIENIE: neutralne (zmienione z restrykcyjnego w grudniu 2000 roku)
------------------------------------------------------------

2003 III kw.2003 II kw.2003 I kw. 2003 2002 IV kw.2002
Wzrost PKB 3,7 3,9 3,8 2,2 1,4 2,2
Popyt krajowy 2,3 2,3 2,0 2,3 0,8 1,2
Spożycie 2,5 2,9 2,8 1,0 2,8 3,1
Spożycie indywid. 3,1 3,4 3,8 1,4 3,3 3,5
Akumulacja brutto 1,8 -0,3 -1,6 12,7 -6,8 -3,7
Nakłady brutto
na środki trwałe -0,9 0,4 -1,7 -3,6 -5,8 -2,7
Wartość dodana brutto 3,4 3,6 3,6 2,0 1,3 1,9
przemysł 7,7 8,2 8,3 4,1 -0,2 2,8
budownictwo -5,1 -2,0 -7,4 -19,5 -8,6 -7,0
usługi 4,3 4,5 5,0 3,4 3,9 3,5
W 2002 roku PKB wyniósł 772,25 miliarda złotych.
------------------------------------------------------------
INFLACJA - CPI (proc.) Grudzień 03 Listopad 03
Zmiana m/m 0,2 0,3
Zmiana r/r 1,7 1,6
ŚREDNIA ROCZNA STOPA INFLACJI W ROKU 2003: 0,8 proc.
INFLACJA BAZOWA Grudzień Listopad
inflacja netto po wyłączeniu
cen żywności i cen paliw 1,3 1,3
po wyłączeniu cen kontrolowanych 1,5 1,4
po wyłączeniu cen o największej zmienności 1,1 1,0
po wyłączeniu cen o najw. zmienn. i paliw 1,0 0,8
15-procentowa średnia obcięta 1,5 1,4

W drugiej połowie grudnia ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,1 procent
w stosunku do poprzednich 15 dni, a w stosunku do drugiej połowy listopada wzrosły o 0,2
procent.

CENY PRODUKCJI SPRZEDANEJ (proc.) XII 2003 XI 2003
Zmiana m/m 0,1 0,4
Zmiana r/r 3,7 3,7
DYNAMIKA PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ (proc.) XII 2003 XI 2003
Zmiana m/m 1,8 -8,1
Zmiana r/r 13,9 9,1

BEZROBOCIE (wg nowych zasad liczenia) XII 2003 XI 2003
Stopa bezrobocia (proc.) 20,0 19,5

SPRZEDAŻ DETALICZNA (proc.) XII 2003 XI 2003
Zmiana m/m 25,9 -4,1
Zmiana r/r 17,3 11,4
------------------------------------------------------------
RACHUNEK OBROTÓW BIEŻĄCYCH (mln euro): Grudzień 2003 Listopad 2003
A) Rachunek obrotów bieżących (mln euro) -678 -314
bilans handlowy -896 -652
eksport 4.036 3.363
import 4.932 4.015
UWAGA: Dane podane przez NBP, bazujące na przepływach bankowych.
------------------------------------------------------------
OBROTY HANDLU ZAGRANICZNEGO I-XI 2003 Zmiana proc. wobec I-XI 2002
(w mld USD) (w mld euro) (w USD) (w euro)
deficyt handlowy 13,10 11,73
eksport 47,84 42,74 27,5 6,8
import 60,94 54,47 21,4 1,6
Z KRAJAMI UE deficyt handlowy 4,47 3,98
eksport 32,85 29,37 27,2 6,5
import 37,33 33,35 20,4 0,7
UWAGA: Dane GUS.
------------------------------------------------------------
PODAŻ PIENIĄDZA M3 grudzień 2003 listopad
zmiana mies./mies. (w proc.) 1,0 0,0
I-XII I-XI
podaż pieniądza w mld zł 339,77 336,29
Depozyty 288,17 284,49
Należności 265,38 267,06
Zadłużenie netto instytucji
rządowych 69,71 64,90
------------------------------------------------------------
AKTYWA ZAGRANICZNE NETTO GRUDZIEŃ 2003 LISTOPAD 2003
w mld USD 35,664 35,823
AKTYWA REZERWOWE STYCZEŃ 2004 GRUDZIEŃ 2003
(w mld USD) 36,677 33,975
(w mld euro) 29,640 26,942
------------------------------------------------------------
BUDŻET (mld zł) 2003 plan na 2003 proc. planu
Deficyt budżetowy 36,99 38,73 95,5
Dochody 152,18 155,70 97,7
Wydatki 189,17 194,43 97,3
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 97 00, fax +48 22 653 97 80,
warsaw.newsroom@reuters.com))

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Grzegorz Zięba

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / WSKAŹNIKI-Polska-9 lutego