Współpraca ponad regionami

Sylwester Sacharczuk
opublikowano: 25-10-2011, 00:00

Więcej szans już nie będzie. To ostatnie dotacje na kooperację firm z różnych województw

Planowałeś biznes w powiązaniu z firmami z innych regionów? Chciałbyś wziąć na to unijną dotację? Ostatnią szansę daje konkurs z działania 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W naborze organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) do podziału jest 150 mln zł.

O te pieniądze mogą się ubiegać kooperacje, w skład których mogą wchodzić przedsiębiorcy, ich organizacje, fundacje i stowarzyszenia. Aby konkurs był bardziej przejrzysty, w lutym PARP wprowadziła do niego nowe zasady. Działanie zostało podzielone na dwie części — fazę wczesną i fazę rozwoju. Na obie nabór jest oddzielny.

Kasa na start…

— Pierwsza część jest skierowana do takich powiązań, które dopiero rozpoczynają działanie lub nie mają doświadczenia we wspólnych projektach. Celem wsparcia jest przygotowanie wspólnej strategii działania na rynku — mówi Piotr Kryjom, kierownik sekcji projektów kooperacyjnych Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu PARP.

Jeden warunek: umowa o współpracy nie powinna być podpisana wcześniej niż 1,5 roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Realizacja tej fazy może trwać maksymalnie rok. Wnioskodawca ma szansę nawet na 200 tys. EUR. Co można sfinansować?

— Te pieniądze można przeznaczyć na zakup środków trwałych, doradztwo związanez utworzeniem kooperacji oraz doradztwo prawne, finansowe i techniczne — mówi Piotr Kryjom. Wsparcie można otrzymać tylko raz. Wnioskodawca musi zapewnić udział w kooperacji sześciu niepowiązanych ze sobą przedsiębiorców, po jednej organizacji badawczej i instytucji otoczenia biznesu. Co najmniej połowę uczestników kooperacji muszą stanowić małe i średnie firmy. Udział w przychodach ze sprzedaży poza lokalizację powiązania ma wynieść co najmniej 10 proc. I jeszcze jeden ważny warunek: wsparcie będą mogły otrzymać tylko kooperacje o charakterze technologicznym i przemysłowym.

…lub rozwój

W drugim etapie każda kooperacja może dostać wsparcie kilkukrotnie. Za otrzymane pieniądze można finansować przede wszystkim infrastrukturę — budynki, laboratoria, ich wyposażenie, a także doradztwo. Można też opłacić współpracę międzynarodową. — Zwracam szczególną uwagę na ten element, bo nie występuje on często w projektach, a jest dobrym źródłem, jeśli chodzi o możliwość pozyskiwania wiedzy, ale też ekspertów z zagranicy — mówi Piotr Kryjom.

W fazie rozwoju w przedsięwzięciu musi uczestniczyć co najmniej dziesięciu niepowiązanych ze sobą przedsiębiorców, po jednej organizacji badawczej i instytucji otoczenia biznesu. Małe i średnie firmy muszą stanowić co najmniej połowę kooperacji. Na tym etapie poziom przychodów ze sprzedaży poza lokalizację powiązania musi wynosić 30 proc. — Co ważne, nawet jeśli firma otrzyma dofinansowanie na poziomie 100 proc., musi wyłożyć wkład własny. Pójdzie on na 5 proc. wydatków kwalifikowanych oraz na pokrycie całego VAT — mówi Piotr Kryjom.

Uważaj na błędy

Niestety, przedsiębiorcy biorący udział w konkursie bardzo często składają źle wypełnione dokumenty. Najczęstszym błędem jest niezgodność wniosku z instrukcją. — Zwracam uwagę na bardzo dokładne przeczytanie instrukcji przy wypełnianiu generatora wniosku o płatność. Z naszych statystyk wynika, że większość aplikacji przygotowywanych jest bardzo późno, blisko terminu zgłoszeń, co bardzo obniża ich jakość.

W związku z nim jest w nich więcej błędów. Szczególnie widoczne jest kopiowanie plików, które są niepełne i w pewnych momentach się urywają — mówi Piotr Kryjom. Kolejna często występująca nieprawidłowość związana jest z kwotą zapewnienia wkładu własnego. — Błąd dotyczy finansowania części wydatków szkoleniowych i kwoty, od której jest liczona intensywność wsparcia. Ta nieprawidłowość zdarzała się aż w 60 proc. aplikacji. Dlatego przy wypełnianiu wniosku proszę o dokładne przeczytanie rozporządzenia i pułapów, które z niego wynikają — mówi Piotr Kryjom. Wypełnione wnioski o wsparcie można składać do 31 stycznia przyszłego roku. To, które projekty dostaną dofinansowanie, okaże się najpóźniej w maju.

8 najczęściej popełnianych błędów we wnioskach

(według częstotliwości występowania):

Wniosek przygotowany niezgodnie z instrukcją

Nieprawidłowości dotyczące zapewnienia wkładu własnego

Niekompletna dokumentacja

Kwota wsparcia niezgodna z zasadami

Niewłaściwy skład kooperacji

Brak udziału 10 przedsiębiorców

Wnioskodawca nie jest typu non profit

Niewłaściwy przedmiot działalności

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sylwester Sacharczuk

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu