Wszyscy będziemy mieszczanami

opublikowano: 18-06-2015, 00:00

Fundusze unijne: Wyzwaniem dla władz miejskich jest efektywne zarządzanie energią i transportem

Musi to iść w parze z ekologią i oszczędnościami, a to trudne zadanie. Z pomocą finansową przychodzi Unia Europejska. Na świecie działa już około 2 tys. związków i organizacji, które próbują zarządzać obszarami metropolitalnymi. Aby to skutecznie robić, konieczne jest odejście od tradycyjnej polityki regionalnej. Według szacunków w 2025 r. 75 proc. ludzkości będzie mieszkało w miastach. Już teraz jest to już ponad 50 proc. Wszędzie ludzie przystosowują się do miejskiego modelu funkcjonowania — w efekcie wielkie miasta stają się jeszcze większe, średnie utrzymują swoją wielkość, a małe tracą mieszkańców.

W Polsce postępuje tworzenie się aglomeracji. Warto, by unikały błędów np. Mediolanu. Miastu temu nie udało się rozwiązać problemów związanych m.in. z zatłoczeniem ulic, wykorzystaniem przestrzeni i jakością powietrza. Dowodzi to, jak ważna dla miast jest efektywność energetyczna i sprawna komunikacja. Inteligentne miasto to takie, które potrafi rozwijać się w zrównoważony i przyjazny dla mieszkańców i środowiska sposób, co zresztą sprzyja także podnoszeniu wpływów z podatków.

Kierunek miasto

Polityka UE zmierza właśnie w stronę tworzenia inteligentnych miast. Przyjęta przez Radę Europejską w 2010 r. strategia „Europa 2020” wyznacza kierunki działania na obecną dekadę. Przekłada się to na charakter i cel programów na lata 2014-2020 dofinansowanych z funduszy europejskich. Wymiar miejski akcentowany jest w umowie partnerstwa.

Wyodrębniono też obszary strategicznej interwencji (OSI) odnoszące się bezpośrednio do miast: „miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne” oraz „miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji”. Jeśli chodzi o transport miejski i organizację ruchu w metropoliach, nie sposób nie wspomnieć o „Białej księdze transportowej” przygotowanej przez Komisję Europejską. Według danych w niej zawartych transport miejski odpowiada za około 25 proc. emisji CO2 wytwarzanego przez transport ogółem. Dlatego stopniowa eliminacja z miast pojazdów o napędzie konwencjonalnym jest także uważana za realizację idei inteligentnego miasta.

Jak wynika z „Białej księgi”, KE planuje, że do 2030 r. liczba samochodów z napędem konwencjonalnym w transporciemiejskim spadnie o połowę, a do 2050 r. mają one w ogóle zniknąć z miast. Niskoemisyjny transport miejski będzie finansowany w ramach programów: Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia (POPW) oraz programów regionalnych (RPO). W ramach POIiŚ będą finansowane przedsięwzięcia związane z transportem miejskim wynikające ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla 13 miast wojewódzkich (z wyłączeniem Polski Wschodniej).

Natomiast dla innych miast — z POPW (pięć miast wojewódzkich tej części kraju) i z RPO (pozostałe miasta). Wsparcie z POIiŚ dotyczy przedsięwzięć związanych z rozwojem transportu zbiorowego, wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej miast i służących podniesieniu bezpieczeństwa, jakości, atrakcyjności i komfortu przewozów ludności. Przewiduje się finansowanie działań, które będą dotyczyły redukcji oddziaływania hałasu, drgań i zanieczyszczeń powietrza. Priorytetowo będzie jednak traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwowych, napędzanych wodorem itp.).

Program Polska Wschodnia wspiera m.in. funkcje metropolitalne pięciu stolic województw stanowiących ponadregionalne katalizatory rozwoju. Finansowana z niego będzie m in. budowa lub przebudowa sieci autobusowych, trolejbusowych i tramwajowych wraz z zakupem niskoemisyjnego taboru, a także budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury dla transportu publicznego w tym intermodalnych dworców przesiadkowych. Natomiast z RPO współfinansowany będzie m.in. zakup autobusów, które spełniają europejski standard emisji spalin — co najmniej Euro 6. Dodatkowo punktowany będzie zakup autobusów o alternatywnym systemie napędowym (np. elektrycznym, hybrydowym, gazowym, wodorowym) lub doposażenie ich w systemy redukcji spalin.

Konkrety

W ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Warszawy i okolic wykorzystywany będzie nowy instrument współpracy nazwany Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi, w ramach którego będzie możliwa również realizacja inwestycji transportowych. Pula na transport dla stolicy i okalających ją 39 gmin, które razem stanowią tzw. Warszawski Obszar Funkcjonalny (WOF), wyniesie prawie 97 mln euro. W WOF będzie to rozbudowa systemu sieci parkingów „Parkuj i Jedź” (ponad 33 mln euro) i rozwój systemu tras rowerowych (ponad 63 mln euro), które będą realizować politykę transportu niskoemisyjnego.

W ramach systemu parkingów będzie chodziło głównie o nowe obiekty na obrzeżach i poza granicami administracyjnymi stolicy zgodnie z polityką oddalania transportu indywidualnego od centrum. Największe inwestycje: rozbudowa metra i tworzenie tras tramwajowych będą finansowane z Programu Infrastruktura i Środowisko. Z kolei w Katowicach pod koniec 2014 r. rada miasta przyjęła „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”. Zakłada on działania, które ograniczą zużycie energii i zmniejszą emisję zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Chodzi m.in. o zakup około 60 autobusów 12-metrowych i 40 autobusów 18-metrowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i prawdopodobnie z napędem hybrydowym.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu