Wydłużone urlopy rodzicielskie

KATARZYNA WITKOWSKA-PERTKIEWICZ radca prawny w kancelarii Squire Sanders Święcicki Krześniak
30-09-2013, 00:00

Prawnik o nowych przepisach

KOMENTARZ

Od 17 czerwca 2013 r. obowiązują nowe przepisy regulujące uprawnienia rodzicielskie pracowników. Nowelizacja znacząco wydłużyła czas, jaki pracownicy mogą poświęcić na sprawowanie osobistej opieki nad nowo narodzonym potomstwem, a także wzmocniła rolę ojca, który może teraz w większym stopniu uczestniczyć w wychowaniu dziecka już od pierwszych dni po jego narodzinach.

Według nowych przepisów, kobieta obligatoryjnie powinna wykorzystać jedynie 14 tygodni z przysługującego 20-tygodniowego urlopu macierzyńskiego.

W przypadku gdy kobieta zrezygnuje z pozostałych 6 tygodni urlopu macierzyńskiego, musi je wykorzystać pracownik — ojciec wychowujący dziecko. Pozostałe urlopy przewidziane na okoliczność narodzenia dziecka mogą być podzielone między obydwoje rodziców — poza urlopem ojcowskim, który przysługuje wyłącznie tacie.

Pracodawcy, planując zasady pracy i podziału zadań, powinni przygotować się na to, że pojawienie się nowego członka rodziny może na pewien czas wyłączyć z życia zawodowego nie tylko matkę, ale także ojca dziecka. W celu umożliwienia pracownikom sprawowania osobistej opieki nad nowymi członkami rodziny, od 17 czerwca pracownicy uprawieni są do następujących urlopów: macierzyńskiego (w wymiarze 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie), dodatkowego urlopu macierzyńskiego (w wymiarze 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie), urlopu rodzicielskiego (w wymiarze 26 tygodni niezależnie do liczby urodzonych dzieci), urlopu ojcowskiego (przysługującego wyłącznie pracownikowi ojcu dziecka, w wymiarze 2 tygodni), urlopu wychowawczego (w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia).

Całkowicie nową, nieznaną uprzednio w polskim systemie prawnym regulacją, jest urlop rodzicielski. Zgodnie z art. 182 kodeksu pracy bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze 6 tygodni urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni. Urlop rodzicielski przysługuje wyłącznie rodzicom, którzy zdecydowali się na skorzystanie z prawa do dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Udzielany jest zawsze na wniosek pracownika, a pracodawca nie może odmówić jego udzielenia. Może być wykorzystany jednorazowo, w dwóch lub w trzech częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej — w takim wypadku żadna z części nie może być krótsza niż 8 tygodni. O urlop rodzicielski mogą ubiegać się wszyscy rodzice dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r., a skorzystać z niego może każdy pracownik, niezależnie od tego, czy jest zatrudniony na umowę o pracę czy umowę-zlecenia, pod warunkiem podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

Warto podkreślić, że okresy korzystania z urlopów — macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego

lub rodzicielskiego — są traktowane jako okresy zatrudnienia i także w tych okresach pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego na normalnych zasadach.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KATARZYNA WITKOWSKA-PERTKIEWICZ radca prawny w kancelarii Squire Sanders Święcicki Krześniak

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Wydłużone urlopy rodzicielskie