Wyrok za granicą, skarga w Polsce

Jeżeli polski przedsiębiorca uważa wyrok sądu polubownego wydany za granicą za wadliwy, może podjąć wysiłki zmierzające do zablokowania jego wykonania

KOMENTARZ PRAWNIKA

Wyrok za granicą, skarga w Polsce

DR MARCIN ASŁANOWICZ Baker & McKenzie
opublikowano: 01-07-2013, 00:00

Jeżeli polski przedsiębiorca uważa wyrok sądu polubownego wydany za granicą za wadliwy, może podjąć wysiłki zmierzające do zablokowania jego wykonania

KOMENTARZ PRAWNIKA

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej biorą udział w postępowaniach arbitrażowych toczonych poza granicami Polski. W większości przypadków postępowania takie toczą się zgodnie z przepisami prawa obcego (nie polskiego) oraz na podstawie przepisów regulaminów zagranicznych stałych sądów arbitrażowych bądź też regulaminu arbitrażowego UNCITRAL.

Jeżeli wydany wyrok sądu polubownego jest niekorzystny dla polskiego przedsiębiorcy, a ten nie posiada poza granicami Polski wystarczających składników majątkowych do zaspokojenia wszelkich roszczeń z niego wynikających, to przeciwnik będzie z reguły starał się doprowadzić do uznania lub stwierdzenia wykonalności wyroku przed polskim sądem, w trybie art. 1215 k.p.c. Dopiero przeprowadzenie i zakończenie tej procedury umożliwi bowiem zagranicznemu wierzycielowi wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego przeciwko polskiemu przedsiębiorcy w Polsce.

Jeżeli polski przedsiębiorca uważa wyrok sądu polubownego wydany za granicą za wadliwy, może podjąć wysiłki zmierzające do zablokowania jego wykonania — zarówno w toku postępowania o uznanie lub stwierdzenie jego wykonalności, w toku postępowania egzekucyjnego, jak i poprzez złożenie skargi o uchylenie wyroku. Kluczowym pytaniem pozostaje, które z tych środków i w jakiej kolejności jest najlepiej podjąć.

Odpowiedź zależeć będzie każdorazowo od okoliczności sprawy oraz celów procesowych i strategicznych, które przedsiębiorca zamierza osiągnąć. W każdym przypadku szczególną uwagę należy jednak poświęcić właśnie skardze o uchylenie wyroku — jest to bowiem jedyny „ofensywny” instrument prawny, którego wykorzystanie nie sprowadza się wyłącznie do podejmowania próby obrony przed działaniami wierzyciela (wygranego w postępowaniu przed sądem polubownym), ale także jest swoistym „działaniem inicjującym”.

Podstawową regułą obowiązującą w obrocie międzynarodowym jest możliwość zaskarżenia wydanego wyroku sądu polubownego do sądu powszechnego kraju, w którym został on wydany. W wielu jurysdykcjach okazuje się to jednak zadanie drogie lub długotrwałe, a często także skrajnie trudne do skutecznego przeprowadzenia. Właśnie dlatego przedsiębiorcy rozważają niekiedy złożenie skargi na uchylenie wyroku zagranicznego sądu polubownego do sądu polskiego — pomimo dyspozycji art. 1205 par. 1 k.p.c., wskazującej na dopuszczalność zaskarżenia w Polsce jedynie wyroków wydanych w Polsce. W niektórych okolicznościach żądanie takie może przynieść skarżącemu krótko- i średnioterminowe korzyści procesowe, stąd w praktyce obrotu nie należy całkowicie zapominać o możliwości podejmowania tego rodzaju prób procesowych.

Podstawową regułą obowiązującą w obrocie międzynarodowym jest możliwość zaskarżenia wydanego wyroku sądu polubownego do sądu powszechnego kraju, w którym został on wydany.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DR MARCIN ASŁANOWICZ Baker & McKenzie

Polecane