Wystartuj po dotacje na wprowadzanie innowacji

opublikowano: 11-03-2014, 00:00

Finansowanie: W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy mają kilkanaście okazji, aby ubiegać się o fundusze na B+R

Z jednej strony instrumenty znane z ubiegłych lat, ale nie brakuje też nowości. Firmy planujące działalność badawczą i wprowadzanie innowacji mogą składać wnioski w kilkunastu konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badania i Rozwoju (NCBR). W większości z nich podstawowym warunkiem otrzymania dotacji będzie współpraca z naukowcami. W części naborów mogą uczestniczyć przedsiębiorcy ze wszystkich sektorów, a niektóre są przeznaczone tylko dla wybranych branż. Poniżej przedstawiamy krótkie opisy najbliższych konkursów NCBR przeznaczonych dla firm.

None
None

Innowacje Społeczne

O dotacje mogą ubiegać się konsorcja, w skład których wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa, co najmniej jeden przedsiębiorca oraz organizacja pozarządowa (która powinna być liderem grupy). Granty pójdą na projekty bazujące na zastosowaniu najnowszych osiągnięć nauki i techniki, które mogą być wykorzystane do rozwiązania problemu społecznego. Maksymalna kwota dofinansowania to 1 mln zł, natomiast dolna granica to 50 tys. zł. Na badania przemysłowe mikro- i małe firmy dostaną do 80 proc. dofinansowania, średnie — 75 proc., natomiast duże — 65 proc. W przypadku prac rozwojowych te wskaźniki wynoszą odpowiednio 60 proc., 50 proc. i 40 proc. Nabór wniosków zakończy się 26 marca.

Go_Global.pl

Program pomaga firmom znad Wisły wypłynąć na szersze wody — wspiera finansowo start polskich produktów i usług na światowych rynkach. Dotacje trafiają do innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP działających w sektorze wysokiej i średniowysokiej technologii. Maksymalna wartość dofinansowania to 200 tys. zł. Wsparcie polega na wypracowaniu strategii wejścia na rynki światowe i przygotowaniu opracowanych innowacji pod kątem wymagań globalnego rynku. Dotarcie do inwestorów zainteresowanych wsparciem ekspansji polskich firm na międzynarodowy rynek ułatwią partnerzy Go_Global.pl — organizacje specjalizujące się w tego typu działalności. Termin składania wniosków w programie upływa 31 marca.

CuBR

To nowy instrument, który wesprze finansowym zastrzykiem badania w sektorze metali nieżelaznych. Przedsięwzięcie jest efektem współpracy NCBR z koncernem KGHM Polska Miedź. Na badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników do przemysłu każdy z partnerów przeznaczył po 100 mln zł. Pierwszy nabór wystartował w styczniu i będzie trwał do 27 marca (jego budżet to 30 mln zł). O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja naukowe (zarówno jednostek naukowych z udziałem przedsiębiorców, jak i samych naukowców). Projekty mogą być realizowane od 12 do 36 miesięcy, a minimalna wartość dotacji to 3 mln zł. Kolejny nabór rozpocznie się w czerwcu i zakończy w sierpniu.

Patent Plus

To program, który pozwala sfinansować firmom wydatki związane z ubieganiem się o europejską i międzynarodową ochronę patentową. Pieniądze czekają na małe i średnie przedsiębiorstwa, uczelnie oraz instytuty badawcze. Maksymalna wysokość dofinansowania to 800 tys. zł. Eksperci oceniający wnioski w pierwszej kolejności będą zwracać uwagę na możliwość praktycznego zastosowania wynalazku, który będzie obejmowany ochroną patentową, oraz potencjał wnioskodawcy. Co istotne, w tym instrumencie nie można otrzymać dofinansowania na pokrycie kosztów opłat urzędowych związanych ze zgłoszeniem wynalazku do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony na terytorium Polski. Nabór odbędzie się w maju i czerwcu.

Szybka ścieżka

Nowy program, który zyskał ostatnie szlify jesienią ubiegłego roku, jest szykowany jako następca InnoTechu — jednego z najpopularniejszych wśród przedsiębiorców programów. Nie będzie to jednak prosta kontynuacja dotychczasowego wsparcia. Cała procedura przyjmowania i oceny wniosków ma zostać przyśpieszona. W programie można będzie zdobyć dofinansowanie na projekty o dużym potencjale innowacyjności, które w związku z tym są obarczone dużym ryzykiem. Wnioski będą mogły składać wszystkie firmy mające w planach prace B+R i tworzenie nowych technologii oraz konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorców. Nie ma ograniczeń branżowych. Nabór wniosków będzie trwał od maja do lipca.

InnoMed

Fundusze na przedsięwzięcia w branży medycznej. Dofinansowanie jest przeznaczone w szczególności na przygotowanie do wprowadzenia w życie technologii dotyczących opracowania i rozwoju innowacyjnych leków i terapii, a także personalizacji terapii i prewencji. Granty dostaną firmy z branży farmaceutycznej i konsorcja naukowo-biznesowe. Jednorazowa dotacja może wynieść od 1 mln zł do maksymalnie 10 mln zł. Na badania przemysłowe przedsiębiorcy otrzymają zwrot od 55 proc. do 70 proc. kosztów (w zależności od wielkości firmy), natomiast na prace rozwojowe — od 30 do 50 proc. Dofinansowanie przygotowań do wdrożenia obejmie nawet 90 proc. wydatków. Nabór wystartuje w maju i będzie trwał do lipca.

InnoLot

Wspólne przedsięwzięcie NCBR i przedstawicieli Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa (PPTL). Program wspiera finansowo badania naukowe, prace rozwojowe i transfer ich wyników na rynek lotniczy. W tym roku na projekty wnioskodawców przeznaczonych zostało 500 mln zł. O pieniądze mogą starać się dwa rodzaje konsorcjów — w pierwszej kategorii liderem musi być duży, średni lub mały przedsiębiorca, natomiast w drugiej — firma średnia lub mała. Przedsiębiorcy dostaną — w zależności od wielkości firmy — od 65 do 80 proc. zwrotu kosztów na badania przemysłowe i od 40 do 60 proc. na prace rozwojowe. Konkursowe projekty można będzie złożyć w maju lub czerwcu.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Demonstrator+

W maju wystartuje kolejne rozdanie w ramach programu Demonstrator+. Dotacje zostaną przeznaczone na projekty obejmujące wszystkie etapy tworzenia technologii — poczynając od badań naukowych aż do przygotowania innowacyjnego produktu lub technologii przetestowanych na instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. Co ważne, planowane przedsięwzięcia mogą obejmować też samą budowę instalacji, jeśli służą do testowania nowych rozwiązań technologicznych. Tegoroczny budżet programu to aż 830 mln zł. Adresatami pomocy są przedsiębiorcy, jednostki naukowe i konsorcja naukowe (z koniecznym udziałem firm). Minimalna wartość wsparcia wynosi 5 mln zł.

Działanie 1.3.1

Fundusze z działania „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanychprzez jednostki naukowe” pójdą na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Wnioski składają organizacje badawcze, będące liderami konsorcjów — wcześniej jednak muszą podpisać umowy z przedsiębiorcami, którzy staną się odbiorcami dofinansowania. Pomoc będzie udzielona pod warunkiem zobowiązania się firmy do wdrożenia wyników projektu do działalności biznesowej.

W przypadku mikro- i małych przedsiębiorców wsparcie nie może przekraczać 70 proc. kosztów na badania przemysłowe i 45 proc. na prace rozwojowe. U średnich firm te wskaźniki wynoszą odpowiednio 60 proc. i 35 proc., natomiast w przypadku dużych — 50 proc. i 25 proc. Nabór ruszy w maju i będzie trwał do lipca.

Strategmed

Drugi instrument wspierający projekty z sektora medycznego. Strategmed jest odpowiedzią na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, wzrost zachorowalności na choroby przewlekłe i rosnące koszty opieki medycznej. Cel główny programu to uzyskanie zasadniczego postępu, jeśli chodzi o zwalczanie chorób cywilizacyjnych oraz medycynę regeneracyjną na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Działania mogą dotyczyć czterech obszarów: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii i zmysłów oraz medycyny regeneracyjnej. Realizować je mają konsorcja, w skład których wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jeden przedsiębiorca. Konkurs wystartuje w czerwcu.

Gekon

Latem odbędzie się kolejny nabór wniosków z programu Gekon (pełna nazwa — Generator Koncepcji Ekologicznych). Wspiera on prace badawczo-rozwojowe i komercjalizację innowacyjnych technologii prośrodowiskowych. Co istotne, w ramach programu można otrzymać także wsparcie na wprowadzenie wyników prac B+R do działalności biznesowej.

Tegoroczna pula do podziału to 400 mln zł. W szranki o te pieniądze mogą stanąć firmy, ich grupy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzi co najmniej jeden przedsiębiorca. Dofinansowanie dostaną najlepsze projekty dotyczące m.in. pozyskiwania energii z czystych źródeł oraz efektywności energetycznej i magazynowania. Granty czekają też na przedsięwzięcia, które zakładają korzystanie z nowatorskich metod otrzymywania paliw i energii.

Biostrateg

Program dotyczy działań B+R w pięciu strategicznych obszarach. Chodzi o bezpieczeństwo żywności, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, ochronę bioróżnorodności oraz leśnictwo i przemysł drzewny. Na badania przemysłowe mikroi małe przedsiębiorstwa dostaną do 80 proc. dofinansowania, średnie — do 75 proc., natomiast duże — do 65 proc.

Wskaźnik wsparcia na prace rozwojowe wyniesie odpowiednio: 60 proc., 50 proc. i 40 proc. W puli przeznaczonej dla beneficjentów jest 500 mln zł, a minimalna wysokość kosztów projektu to 10 mln zł. Na nabór trzeba poczekać do jesieni — wnioski będzie można składać od września do listopada.

OKIEM EKSPERTA

Szansa, którą szkoda zmarnować

BEATA TYLMAN

dyrektor w zespole pomocy publicznej PwC

Dostępność nowych funduszy może być impulsem do zweryfikowania planów inwestycyjnych firmy — jest to szansa na zastrzyk bezzwrotnego dofinansowania, którą szkoda zmarnować. Tym bardziej że kolejna okazja w postaci pieniędzy z nowej perspektywy pojawi się dopiero w 2015 r. Zakres najbliższych konkursów jest bardzo szeroki, więc już teraz warto rozpocząć prace nad projektem spełniającym kryteria. Szanse mają wszystkie firmy, które dążą do doskonalenia swoich produktów, opracowując innowacyjne rozwiązania, bez względu na obszar działania. Przykładowo, w ostatnim naborze w ramach Demonstratora+ dotację dostały tak zróżnicowane projekty, jak m.in. recyklingowa technologia odlewania drutów miedzianych, innowacyjna grupa opakowań kompostowalnych do kontaktu z żywnością czy środowisko programistyczne do tworzenia układów pomiarowych dla Smart Grid.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sylwester Sacharczuk

Polecane