Z alkomatem do pracownika w asyście policji

opublikowano: 30-06-2019, 22:00

Żadne przepisy nie pozwalają pracodawcom na własną rękę sprawdzać stanu trzeźwości w zakładzie pracy — przypomina UODO.

Ani przepisy o wychowaniu w trzeźwości, ani Kodeks pracy nie uprawniają pracodawców do badania pracowników alkomatem. Prawo nie pozwala im samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników. Zwraca na to uwagę organ nadzoru nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych. Okazuje się, że w tej sprawie Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) otrzymuje liczne pytania. Wynikają one m.in. z najnowszych zmian w Kodeksie pracy, któreweszły w życie niedawno wraz z nowelizacją ponad stu aktów, dostosowującą ich przepisy do unijnego rozporządzenia dotyczącego takich danych (RODO). Zmiany te nie odnoszą się jednak do kontrolowania stanu trzeźwości w zakładach pracy, pracodawcy nie mogą podejmować takich działań także wyrywkowo.

„Dodany art. 22[1b] w Kodeksie pracy, który obowiązuje od 4 maja 2019 r., określa, że tzw. dane szczególnych kategorii, w tym o zdrowiu, pracodawca może przetwarzać, gdy pracownik bądź kandydat do pracy wyrazi na to zgodę i z własnej inicjatywy przekaże takie dane. A w opinii UODO wiedza o tym, czy ktoś jest nietrzeźwy, jest informacją o stanie zdrowia. Przywołany przepis Kodeksu pracy jednak w ogóle nie ma związku z badaniem pracowników alkomatem przez pracodawcę. Z kolei okoliczności i zasady, na jakich można przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika, określa art. 17 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi” — czytamy w komunikacie UODO.

Organ wyjaśnia, że zgodnie z przywołanym przepisem stan trzeźwości pracowników można sprawdzać tylko wtedy, gdy łącznie są spełnione dwa warunki. Po pierwsze jest to możliwe tylko na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po użyciu alkoholu. Po drugie badanie musi być przeprowadzone przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. policję), a krew może pobrać osoba posiadająca odpowiedniekwalifikacje zawodowe, co ma zapewnić wiarygodność wyniku badania.

Gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości albo zażywał alkohol w czasie wykonywania obowiązków służbowych, kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia takiej osoby do pracy. Badanie alkomatem może być też zainicjowane przez pracownika — w odpowiedzi na stawiany mu zarzut.

Według UODO nie można stosować badania stanu trzeźwości pracowników do monitorowania ich pracy czy jako formy działania dla zapewnienia zatrudnionym bezpiecznych lub higienicznych warunków pracy. Nie wolno też traktować tego jako konieczności ze względu na uzasadniony interes pracodawcy.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowsak

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu