--- Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym 40/04

Piotr Kuczyński
09-01-2004, 17:01

--- Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym 40/04 ZAWARCIE TRANSAKCJI Z PODMIOTEM POWIĄZANYM 40/04
RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/40/04/TK
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro
1) nazwa (firma) podmiotu, z którym transakcja została zawarta
Bank BPH PBK S.A.
2) powiązania Funduszu z podmiotem będącym stroną transakcji:
Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jest podmiotem zależnym od Banku Austria AG w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Bank Austria AG jest równocześnie, w rozumieniu tej samej ustawy, podmiotem dominującym wobec Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA.
3) oznaczenie przedmiotu transakcji
bony skarbowe o wartości nominalnej 26 840 000 i terminie wykupu 11.08.2004 r.
4) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych
a) Fundusz zbył papiery wartościowe, transakcja typu buy-sell-back, odkupienie przez kontrahenta papierów wartościowych zbytych 07.01.2004 r. po cenie 25 993 869 zł
b) data i sposób zbycia aktywów: 08.01.2004 r., transakcja sprzedaży papierów wartościowych
c) cena, po jakiej zbyto aktywa: 25 996 901,92 zł
Data sporządzenia raportu: 09-01-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Piotr Kuczyński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / --- Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym 40/04