Ze spółek

Artur Szymański
opublikowano: 06-06-2002, 00:00

AMERBANK. Warszawski sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego banku o kwotę 99,9 mln zł zł. Kapitał wynosi obecnie 123 mln zł i dzieli się na 41 mln akcji o wartości nominalnej 3 zł każda.

APATOR. Członek RN kupił 3 tys. po 17,20 zł za sztukę.

BANK HANDLOWY. Warszawski sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego banku z 430,3 mln zł do 500,9 mln zł. Nastąpiło to po emisji ponad 17,64 mln akcji serii B o wartości 4 zł każda.

BYTOM. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Spółek Odzieżowych przy ZO Bytom zażądał zaprzestania obniżania płac pracownikom produkcyjnym, wypłacenia zaległych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2001 r. oraz wypłacenia nagród jubileuszowych.

ESPEBEPE. Sąd postanowił wstrzymać likwidację majątku masy upadłości do czasu uprawomocnienia się postanowienia sądu rejonowego w Szczecinie z 13 maja 2002 r. o ogłoszeniu upadłości dłużnika.

LTL. Bank Wschodni wypowiedział spółce umowę kredytową w części dotyczącej terminów spłaty kredytu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w związku z brakiem terminowego regulowania rat. Zadłużenie z tytułu kredytu wynosi 4,36 mln zł.

LPP. Przychody ze sprzedaży towarów handlowych w maju przekroczyły 20 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 40 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w maju 2001 r. Przychody ze sprzedaży towarów handlowych w okresie styczeń-maj 2002 r. wyniosły 93 mln zł.

LUBAWA. Na konto spółki wpłynął zwrot podatku dochodowego od osób prawnych wraz z odsetkami — 1,23 mln zł.

ODLEWNIE. Zarząd określił, że kryterium oceny znaczenia umów będzie wartość przychodów ze sprzedaży emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (obecnie wartość ta wynosi 60 mln zł). Kapitały własne spółki są bardzo niskie, co nie pozwala na właściwą ocenę znaczenia zawieranych przez spółkę umów.

ORBIS. W porozumieniu z KDPW ustalono nowe terminy wypłaty dywidendy. Dzień prawa do dywidendy ustalono na 1 sierpnia, dzień wypłaty przypada na 22 sierpnia 2002 r.

POLNORD. Przedsiębiorstwo zawarło z Bankowym Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Heros umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej na kwotę ponad 4,74 mln zł. Termin ważności gwarancji kończy się 30 czerwca 2003 r. Gwarancja o najwyższej wartości udzielona została w związku z umową na wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie zawartą ze Spółką Budowlano-Mieszkaniową Euro-City.

SWARZĘDZ. Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych kupiło tysiąc akcji emitenta płacąc po 2 zł za sztukę. Łącznie TIK posiada już 4,35 proc. kapitału zakładowego Swarzędza.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Artur Szymański

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy