Ze spółek

Artur Szymański
opublikowano: 30-10-2001, 00:00

Ze spółek

3 NFI JUPITER. Fundusz kupił 40 tys. akcji własnych, po cenie jednostkowej 3,42 zł w celu ich dalszej odsprzedaży. Łącznie z papierami nabytymi wcześniej Jupiter posiada 786,1 tys. swoich walorów.

BANK CZĘSTOCHOWA. Bank spłacił ostatnia część kredytu w wysokości 20 mln zł w ramach otwartej linii kredytowej przez BRE Bank.

BAUMA. Bauma sprzedała posiadany pakiet 51 proc. udziałów w spółce zależnej Bauma Unicon. Tym samym emitent został zwolniony z poręczenia kredytów na kwotę 11,75 mln zł udzielonych Baumie Unicon przez Credit Lyonnais Bank Polska.

BSK. Bank podpisał umowę kredytową w kwocie 210 mln zł z ZUS-em działającym jako dysponent Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem FUS prowadzonym w NBP. Łączna wartość wszystkich umów zawartych z zakładem w ostatnich 12 miesiącach wynosi 300 mln zł.

CENTROZAP. Spółka zależna Centrozap Finanse kupiła w formie cesji wierzytelności emitenta o wartości nominalnej 8 mln zł. Cesjonariusz rozliczy transakcję w ciągu trzech miesięcy w obrocie handlowym. Wierzytelność Centrozapu powstała w wyniku realizacji kontraktów eksportowych.

COMPUTERLAND. Prezes spółki Tomasz Sielicki sprzedał w transakcjach pakietowych 150 tys. akcji spółki po średniej cenie 80,50 zł innym członkom zarządu. Aktualnie Tomasz Sielicki posiada 11,65 proc. kapitału i głosów na WZA spółki.

KRAK-BROKERS. Spółka złożyła do sądu rejonowego dla Krakowa-Śródmieście podanie o otwarcie postępowania układowego.

OKOCIM. Spółka zmieniła nazwę na Carlsberg Okocim oraz przeniosła siedzibę do Warszawy. Numery NIP oraz Regon pozostały bez zmian.

POZMEAT. BRE Bank zwiększył zaangażowanie w kapitale akcyjnym i głosach na WZA spółki z poziomu 29,84 proc. do 34,14 proc.

RELPOL. Spółka kupiła 506 akcji własnych, po średniej cenie 34,30 zł za sztukę w celu umorzenia. Obecnie firma posiada 5,0 proc. kapitału akcyjnego i głosów na WZA.

REMAK. Spółka otrzymała obustronnie podpisaną umowę z Fabryką Elektrofiltrów Elwo w Pszczynie na wykonanie robót montażowych elektrofiltra w elektrowni Turów. Cena kontraktowa wynosi 2,75 mln zł, a okres realizacji inwestycji został uzgodniony do 27 czerwca 2003 r. Łączna wartość umów podpisanych przez emitenta z Elwo Pszczyna w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 5,05 mln zł.

SIMPLE. Członek rady nadzorczej emitenta kupił łącznie 4948 akcji zwykłych na okaziciela po średniej cenie 4,91 zł za sztukę.

TONSIL. Firma zawarła porozumienie z urzędem miasta i gminy Września, na mocy którego Tonsil przekaże nieruchomość w zamian za umorzenie odsetek z tytułu zobowiązań podatkowych wysokości 368,4 tys. zł. Spłata należności głównej w wysokości 1,27 mln zł nastąpi w 60 miesięcznych ratach. Realizacja umowy rozpocznie się w listopadzie 2001 r.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Artur Szymański

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy