Zysk netto BZ WBK mocno w dół w pierwszym kwartale

opublikowano: 27-04-2016, 07:52

Zysk netto BZ WBK spadł w pierwszym kwartale 2016 r. o 47 proc. do 556 mln zł.

W górę poszły natomiast dochody z odsetek (o 7 proc. do 1,12 mld zł) oraz prowizji i opłat (o 3 proc. do 472 mln zł).

"W I kwartale 2016 r. grupa kapitałowa Banku Zachodniego WBK S.A. wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 769,2 mln zł, tj. niższy o 43,2% r/r. Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK S.A. wyniósł 556,5 mln zł i zmniejszył się o 46,3% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Po wyeliminowaniu z okresu bazowego jednorazowych zysków na udziałach w podmiotach powiązanych (tj. kwotę 523 mln zł ujętą w I kw. 2015 r. z tytułu rozliczenia transakcji sprzedaży i utraty kontroli nad spółkami BZ WBK-Aviva) oraz nowych obciążeń ustawowych z okresu bieżącego (tj. podatku bankowego w wys. 67,6 mln zł oraz części składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ujętej w I kwartale 2016 r. w wysokości 8,5 mln zł), porównywalny zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 1,7% r/r, a zysk należny udziałowcom jednostki dominującej o 0,9% r/r"- czytamy w raporcie. 

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 124,67 mln zł wobec 1 050,21 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 472,73 mln zł wobec 459,18 mln zł rok wcześniej.

"Wyższy wynik z tytułu odsetek (+74,5 mln zł r/r) wraz z rosnącymi w zbliżonym tempie aktywami netto ustabilizowały marżę odsetkową netto Grupy na poziomie 3,59%. Wzrostom kluczowych wolumenów biznesowych towarzyszyły korzystne tendencje strukturalne takie jak: wzrost portfela kredytów gotówkowych i innych kredytów konsumenckich, zwiększenie salda niskokosztowych środków bieżących oraz stabilny poziom depozytów terminowych" - czytamy w raporcie. 

W I kwartale 2016 r. marża odsetkowa netto wyniosła 3,59% i była stabilna w porównaniu z analogicznym okresem ub.r., odzwierciedlając wyrównane tempo wzrostu wyniku grupy z tytułu odsetek oraz aktywów dochodowych netto, podano także. 

"Wzrost wyniku z tytułu prowizji (+13,5 mln zł r/r) jest skutkiem dywersyfikacji źródeł dochodu Grupy oraz uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych takich jak: rozwój sytuacji gospodarczej, dynamika rynków finansowych, kampanie promocyjne, zmiany w środowisku regulacyjnym, wymogi konkurencji oraz zmiany prezentacyjne wynikające z dekonsolidacji BZ WBK-Aviva TUO S.A. i BZ WBK AvivaTUnŻ S.A" - podał także bank. 

 

Aktywa razem banku wyniosły 137,79 mld zł na koniec I kw. 2016 r. wobec 131,42 mld na koniec I kw. 2015 r.

 Bank Zachodni WBK chce utrzymać koszt ryzyka na poziomie ok. 75 punktów bazowych w kolejnych kwartałach, poinformował przewodniczący rady nadzorczej BZ WBK Gerry Byrne podczas konferencji prasowej. Bank nie planuje sprzedaży portfeli niepracujących o znaczącej wartości.

"Myślimy, że trend w zakresie kosztów ryzyka w zakresie 74 pb utrzyma się. Łączny wskaźnik kredytów niepracujących to będzie 5%, ale to może zająć kilka miesięcy" - powiedział Byrne podczas konferencji prasowej.

Koszt ryzyka kredytowego wyniósł 74 pb w I kw. br. wobec 85 pb kwartał wcześniej i 94 pb w I kw. 2015 r.

"Jeżeli sprzedamy cokolwiek w tym roku, to nie będą to istotne transakcje. Pod koniec kwietnia oczekujemy, że wskaźnik NPL będzie wynosił 5,6% i ten trend spadkowy będzie kontynuowany. Kończymy zamykanie historycznie starych spraw kredytowych" - powiedział Byrne.

W I kw. bank sprzedał portfel NPL BZ WBK o wartości 77 mln zł oraz portfel NPL SCB wysokości 327 mln zł. Wpływ tych transakcji na wynik netto wyniósł odpowiednio 8,8 mln zł oraz 42 mln zł. 

Wskaźnik NPL wyniósł 7% w I kw. wobec 7,26% kwartał wcześniej i 8,25% w I kw. 2015 r

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Zatoński, ISBNews

Polecane