5 spółek z NC pod lupą analityków Trigona

KZ
opublikowano: 15-02-2012, 11:50

Zobacz, jak analitycy biura komentują wyniki Briju, Platige Image, Progres Investment, Scanmedu i Grupy Recykl.

Analitycy Trigon DM skomentowali wyniki pięciu spółek, notowanych na NewConnect.

BRIJU IV kw. 2011 zmiana r/r 2011 zmiana r/r
Przychody w mln zł 51,4 296% 110,8 315%
Zysk netto w mln zł 0,9 -7% 3,0 80%

BRIJU IV kw. 2011 zmiana r/r 2011 zmiana r/r
Przychody w mln zł 51,4 296% 110,8 315%
Zysk netto w mln zł 0,9 -7% 3,0 80%

Dynamiczny wzrost przychodów w 2011 r. był efektem wzrostu sprzedaży wyrobów i usług oraz kruszców (złoto i srebro z wtórnego rynku biżuterii i recyklingu odpadów). Niższe marże na poziomie operacyjnym i netto to konsekwencja nakładów poniesionych w związku z kreacją marki BRIJU. W IV kw. zakończono negocjacje z pierwszymi sklepami partnerskimi, dokonano zakupu wyposażenia, folderów oraz materiałów reklamowych. Spółka uzyskała w 2011 r. lepsze wyniki finansowe od prognoz, które zakładały osiągnięcie 105,6 mln PLN przychodów, 3,74 mln PLN wyniku EBITDA i 2,66 zysku netto. Wykonanie prognozy przedstawia się odpowiednio na poziomie 105%, 139%, 113%. W I kw. 2012 r. Briju planuje uruchomienie nowej linii technologicznej do produkcji obrączek oraz wprowadzenie nowego asortymentu wyrobów srebrnych. Do końca II kwartału 2012 spółka planuje rozpocząć kampanię reklamową.

PLATIGE IMAGE IV kw. 2011 zmiana r/r 2011 zmiana r/r
Przychody w mln zł 10,9 -13% 34,2 16%
Zysk netto w mln zł 0,4 -82% 0,3 -88%

Wyniki spółki są nieco lepsze od prognoz publikowanych w dokumencie informacyjnym. Przychody w 2011 roku wyniosły 34,2 mln PLN (vs prognozowane 33 mln PLN), EBITDA 5,4 mln PLN (vs 4-4,5 mln PLN) oraz zysk netto 0,3 mln PLN (vs 0,2 mln PLN). Spółka dokonała w IV kw. odpisu na przeterminowane należności w wys. 0,385 mln PLN oraz wstrzymała realizację części projektów, w następstwie czego rozpoznano dodatkowe 0,475 mln PLN kosztów. Ponadto na zysk netto spółki w 2011 roku miały istotny wpływ niezrealizowane ujemne różnice kursowe w wys. 1,2 mln PLN z tytułu przeszacowania wartości walutowego kredytu hipotecznego.

Progres Investment IV kw. 2011
Przychody w mln zł 4,7
Zysk netto w mln zł 2,3

Progres Investment IV kw. 2011
Przychody w mln zł 4,7
Zysk netto w mln zł 2,3

Osiągnięte w IV kw. ubr. przychody Progresu były najwyższe od początku działalności spółki i stanowiły 35% jej dotychczasowych obrotów. Jednocześnie w efekcie realizacji większego wolumenu krótkoterminowych transakcji nastąpił wzrost rentowności, która na poziomie netto wyniosła 48% vs 46,4% w całym okresie jej działalności. Poprawie wyników sprzyjał dynamiczny wzrost portfela transakcji, który na koniec grudnia wyniósł 76,4 mln PLN (tj. 17% powyżej poziomu zakładanego na ten okres). W rezultacie spółka za okres kończący się 31.12.2011 r. osiągnęła zysk netto na poziomie 6,3 mln PLN i nieznacznie przekroczyła prognozę wyników na tym poziomie. W kontekście bardzo dobrych wyników i szybszego przyrostu wartości portfela nie jest wykluczona rewizja w górę prognozy spółki na 2012 r., która dla obecnej wyceny Progresu implikuje wskaźnik P/E na poziomie 8,7x.

SCANMED MULTIMEDIS IV kw. 2011 zmiana r/r 2011 zmiana
Przychody w mln zł 10,2 5% 40,0 9%
Zysk netto w mln zł 0,1 -83% 1,6 51%

SCANMED MULTIMEDIS IV kw. 2011 zmiana r/r 2011 zmiana
Przychody w mln zł 10,2 5% 40,0 9%
Zysk netto w mln zł 0,1 -83% 1,6 51%

Ze względu na przejęcie w II kwartale działalności spółki Scanmed S.A. najbardziej miarodajne są wyniki prezentowane w formie pro-forma. Zaprezentowane wyniki w IV kwartale, jak i w całym roku wykazały poprawę r/r na najważniejszych poziomach – przychodów oraz wyniku na sprzedaży. Wynikało to głównie ze zwiększenia posiadanej bazy pacjentów POZ oraz dokonanej restrukturyzacji portfela komercyjnych usług. Przychody i zysk netto są wyższe od prognoz spółki.

GRUPA RECYKL IV kw. 2011 zmiana r/r
Przychody w mln z 8,9 127%
Zysk netto w mln 0,8 126%

GRUPA RECYKL IV kw. 2011 zmiana r/r
Przychody w mln z 8,9 127%
Zysk netto w mln 0,8 126%

W całym 2011 r. spółka uzyskała 1,6 mln PLN zysku netto i 8,2 mln PLN EBITDA przy 21,3 mln PLN przychodów. Tym samym prognoza GRC na poziomie przychodów i EBITDA została przekroczona (odpowiednio o 27% i 15%), natomiast prognozę zysk netto wykonano w 68%. Uzyskanie wyższych przychodów od zakładanych pierwotnie było możliwe przede wszystkim dzięki ponadplanowej sprzedaży drutu otrzymanego podczas procesu przetwarzania zużytych opon. Spadek rentowności na poziomie zysku netto był spowodowany głownie przez 3 czynniki: a) niedoszacowanie kosztów związanych z przeniesieniem produkcji zakładu recyklingu z Przysieki Polskiej oraz kosztów rozruchu nowego zakładu w Śremie, b) ujemne różnice kursowe wynikające z zaciągniętych leasingów w euro, c) koszty związane z procesem nabycia zakładu recyklingu ATB Truck S.A. Spółka rozpoczęła działalność w połowie 2010 r. dlatego nie ma danych porównywalnych za rok poprzedni.

 

 

 

 

 


© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KZ

Polecane