64 szanse na granty z programu Horyzont 2020

opublikowano: 14-01-2014, 00:00

Finansowanie: Planujesz inwestycje obejmujące B+R? Weź dotacje z najnowszego i największego unijnego instrumentu. Niektóre nabory będą otwarte przez cały rok

W tym roku — 4,5 mld EUR, w ciągu najbliższych siedmiu lat — 80 mld EUR. To pula, która zostanie przeznaczona na projekty badawcze w ramach programu Horyzont 2020 (H2020). Komisja Europejska jeszcze nigdy nie wydzieliła tak dużej sumy na jeden instrument.

Zobacz więcej

FOT. RGB STock

Ale wraz z wysokością funduszy zwiększyła się także jego złożoność. Organizatorzy konkursów po raz pierwszy bardzo dokładnie określili poszczególne tematy pod kątem merytorycznym i sprecyzowali, czego mają dotyczyć projekty badawcze i jakie powinny przynieść rezultaty. Dlatego wnioski będą musiały dokładnie odpowiadać na przedstawione oczekiwania — bez możliwości dodawania działań wynikających z własnych potrzeb, a wykraczających poza temat badawczy. Jak poruszać się w nowym instrumencie? Wskazówki znajdziesz poniżej.

Oparcie w filarach

Horyzont 2020 dzieli się na trzy tzw. filary. Z punktu widzenia przedsiębiorców szczególnie ważny będzie filar II dotyczący „wiodącej pozycji w przemyśle” z budżetem 17 mld EUR.

— Odpowiada on za przyspieszenie rozwoju technologii oraz innowacji i obejmuje trzy zagadnienia. Pierwszym jest wspieranie innowacji od fazy badawczej do demonstracyjnej, w tym w szczególności w kluczowych technologiach. Drugie zagadnienie ma udrożnić pozyskiwanie przez przedsiębiorstwa kapitału na, często obarczone dużym ryzykiem, działania badawczo-rozwojowe. Trzecia kwestia to wspieranie innowacyjności sektora MSP, w szczególności rozwijanie w tych przedsiębiorstwach kompetencji zarządzania innowacyjnością od pomysłu do konkurencyjnego produktu o zasięgu międzynarodowym — wymienia Tomasz J. Hoffmann, partner zarządzający PNO CEE BV.

Filar ten oznacza zwiększenie — w porównaniu z poprzednimi programami ramowymi — puli funduszy na fazy testowe, tworzenie prototypów, działań demonstracyjnych i pilotażowych. Wiele dotacyjnych szans przedsiębiorcy znajdą także w III filarze wspierającym projekty odpowiadające na wyzwania społeczne. Przedsięwzięcia będą mogły dotyczyć m.in. zdrowia, bezpieczeństwa żywności (także w kontekście biotechnologii), zmian demograficznych, zrównoważonego rolnictwa, ekologicznej energii oraz zintegrowanego transportu. Pula tego filaru to 30 mld EUR. Filary dzielą się na programy i podprogramy, calle (konkursy) i tematy.

Szereg uproszczeń

W porównaniu z dotychczasowymi programami w H2020 będzie wiele uproszczeń.

— Wszystkie czynności odbywać się będą drogą elektroniczną, łącznie z podpisaniem umowy i częścią sprawozdawczą projektu. Poza tym skrócony zostanie czas podpisywania umów — do około ośmiu miesięcy, licząc od zgłoszenia konkursowego wniosku, co w praktyce oznacza szybszy dostęp do funduszy — podkreśla Beata Tylman, dyrektor w zespole ds. pomocy publicznej PwC. W Horyzoncie 2020 przewidziano też mniejszą liczbę kontroli i audytów finansowych w projektach.

— Jednym z najważniejszych rozwiązań będzie system jednolitego i spójnego finansowania innowacji na każdym kroku — od wczesnego pomysłu do urynkowienia. W ten sposób firmy będą mogły dużo łatwiej wdrażać swoje przełomowe rozwiązania technologiczne w rzeczywiste produkty z potencjałem komercyjnym — mówi Tomasz J. Hoffmann. Przedsięwzięcia dotyczące działań innowacyjnych mogą liczyć na dofinansowanie do 70 proc. kosztów kwalifikowanych, natomiast pozostałe projekty — dotyczące działań badawczych i innowacyjnych — do 100 proc. wydatków.

Masz wyniki? Opublikuj

Nowością w programie jest Open Access, czyli obowiązek publikowania wyników projektu i zapewnienie otwartego dostępu do publikacji naukowych (wyjątkiem jest sytuacja, gdy wnioskodawca wkracza na drogę procedury ochrony praw własności).

— Nie oczekuje się od beneficjentów informacji poufnych, ale rzetelnego poinformowaniao osiągniętych wynikach. Przy odpowiednim podejściu oznacza to promocję własnego projektu. Samo oczekiwanie dotyczące upowszechniania wyników jest już spotykane w programach dostępnych w Polsce, choćby w przypadku InnoTechu — zwraca uwagę Beata Tylman. We wszystkich konkursach obowiązuje zestaw dokumentów podstawowych. Dodatkowo w opisie konkursu określone są dokładne zasady, np. poziom dofinansowania czy ewentualne odstępstwa od zasad ogólnych, jeśli takie występują. Dokumentacja konkursowa związana z określonym tematem przede wszystkim odnosi się bardzo szczegółowo do merytoryki — tematyki projektu i wyników, jakie ma przynieść. Aż tak szczegółowego podejścia nie było w organizowanych do tej pory konkursach B+R.

— Mnogość dokumentów regulujących zasady w ramach Horyzontu 2020 na początku może odstraszać, jednakże sam system, co do zasady, jest dosyć prosty. Przyświeca mu inna logika niż środkom dystrybuowanym na poziomie kraju, a tym samym polscy przedsiębiorcy będą musieli przestawić się na nieco inny sposób myślenia — mówi Beata Tylman.

Co będą oceniać

Projekty w programie będą oceniane na bazie tylko trzech kryteriów merytorycznych. To wielokrotnie mniej niż w przypadku innych programów badawczych dostępnych w Polsce. Te kryteria to: doskonałość (ocenę otrzyma m.in. przełomowy charakter prac, rozwiązanie problemu, podejście interdyscyplinarne), wpływ (m.in. opis przewidywanych skutków działania, zwiększenie konkurencyjności firm przez innowacje, wykorzystanie wyników projektu) oraz jakość i efektywność wdrożenia (m.in. spójność i skuteczność planu pracy, struktury i procedury zarządzania).

Za każde z kryteriów można będzie dostać do 5 pkt. W Horyzoncie 2020 zastosowano nowe podejście do poziomów gotowości technologii (Technology Readiness Levels — TRL) związanych z przedsięwzięciami. Skala TRL ma 9 poziomów, z których najwyższy oznacza gotowy produkt lub technologię. Niektóre tematy badawcze już w opisach określają, jaki poziom TRL ma być na początku, a jaki na końcu przedsięwzięcia.

— Przedsiębiorcy, nawet ci prowadzący projekty badawczo-rozwojowe, nie zawsze biegle orientują się w poziomach gotowości technologii. To zagadnienie z pewnością będzie wymagało zdobycia dodatkowej wiedzy. Co istotne, przyda się ona nie tylko w ramach Horyzontu 2020, ale także w polskich programach badawczych. Nomenklatura TRL jest w nich coraz częściej wykorzystywana na przykład w ramach kryteriów oceny merytorycznej — dodaje Beata Tylman. Dotychczas polscy przedsiębiorcy mogli się spotkać z zagadnieniem TRL m.in. w programach nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Tylko przez sieć

Wnioski w Horyzoncie 2020 można składać wyłącznie przez specjalną platformę internetową „Participant Portal”. Aby złożyć projekt, trzeba się zalogować i założyć konto przedsiębiorstwa lub jednostki naukowej. Co istotne, wersja elektroniczna to jedyna forma składania i akceptowania treści dokumentów aplikacyjnych — po jej złożeniu nie trzeba wysyłać wersji papierowej dokumentów.

— Do tej pory polskie firmy miały mało doświadczeń w korzystaniu z grantów dysponowanych bezpośrednio z Brukseli. Może dlatego, że lokalnych dotacji było na tyle dużo, że mało która firma wychylała się poza granice. Istotnym aspektem jest oczywiście poziom merytoryczny projektów. Te, które odnoszą sukces dotacyjny w Brukseli, to projekty przełomowe w skali europejskiej, a nawet światowej. Nie do pominięcia jest też fakt umiejętności pracy w międzynarodowym konsorcjum z innymi firmami i ośrodkami naukowymi — zwraca uwagę Tomasz J. Hoffmann.

W ramach poprzednika Horyzontu 2020, czyli 7. Programu Ramowego, do dofinansowania zostało wybranych ponad 2,2 tys. projektów z przynajmniej jednym uczestnikiem z Polski, z czego umowy zostały podpisane w przypadku 1,5 tys. przedsięwzięć. Z tej grupy tylko około 200 projektów było koordynowanych przez polskich uczestników.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Strona informacyjna Horyzont 2020: http://ec.europa.eu/horizon2020 Lista aktualnych konkursów: http:// ec.europa.eu/research/participants/portal Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: www.kpk.gov.pl

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sylwester Sacharczuk

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu