Agora <AGOD.WA> Nabycie akcji Agory SA (RB 40/2003)

Agora <AGOD.WA> Nabycie akcji Agory SA (RB 40/2003) NABYCIE AKCJI AGORY SA (RB 40/2003) Zarząd Agory SA z siedzibą w Warszawie ("Agora") informuje, że w dniu 22 grudnia 2003r. czworo członków Zarządu nabyło od Agory Holding Sp. z o.o. ("Agora Holding") 5.489 akcji zwykłych imiennych serii D i 130.024 akcji zwykłych imiennych serii B Agory SA. Nabycie ww. akcji nastąpiło w wyniku realizacji warunkowego prawa do akcji przyznanego w ramach planów motywacyjnych realizowanych wspólnie przez Agorę i Agorę Holding. Przyznanie warunkowego prawa do akcji zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agory w dniu 25 czerwca 2003r. Zmiany w stanie posiadania akcji i praw do akcji przez członków zarządu w wyniku nabycia akcji przedstawiają poniższe tabele: a. Akcje: stan na 21/12/2003 zmiana stan na 22/12/2003 Zbigniew Bąk 81.262 59.466 140.728 Helena Łuczywo 1.278.568 21.625 1.300.193 Piotr Niemczycki 1.855.680 27.011 1.882.691 Wanda Rapaczynski 1.357.903 27.411 1.385.314 b. Warunkowe prawo do nabycia akcji: stan na 21/12/2003 zmiana stan na 22/12/2003 Zbigniew Bąk 59.466 -59.466 0 Helena Łuczywo 21.625 -21.625 0 Piotr Niemczycki 27.011 -27.011 0 Wanda Rapaczynski 27.411 -27.411 0 Ponadto, 22 grudnia 2003r. 42 osoby fizyczne - beneficjenci planów motywacyjnych w Agorze - nabyły od Agory Holding 8.420 akcji zwykłych imiennych serii D Agory, 105 osób fizycznych - jw. - nabyło od Agory Holding 25.069 akcji zwykłych imiennych serii B w miejsce akcji serii D oraz 295 osób fizycznych - jw. - nabyło od Agory Holding 911.123 akcje zwykłe imienne serii B Agory. Podobnie jak w przypadku członków zarządu, nabycie akcji nastąpiło w wyniku realizacji warunkowego prawa do akcji przyznanego w ramach planów motywacyjnych realizowanych wspólnie przez Agorę i Agorę Holding. Przyznanie warunkowego prawa do akcji zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agory w dniu 25 czerwca 2003r. Jednostkowa cena kupna akcji wynosi 1,00 PLN. Akcje serii D oraz akcje serii B nabyte w miejsce akcji serii D podlegają ograniczeniu zbywalności do lipca 2005r. Akcje serii B podlegają ograniczeniu zbywalności do lipca 2008 roku w ten sposób, że co roku ograniczenie zbywalności będzie wygasać w stosunku do 20% nabytej liczby akcji, o ile nie zajdą inne okoliczności przewidziane w umowie między Agorą Holding a Agorą oraz umowach ograniczających zbywalność akcji, zawartych między Agorą Holding i każdym z nabywców akcji. Jednocześnie, 22 grudnia 2003r. 3611 osób fizycznych - uczestników Planu Akcji Pracowniczych w 2003r., realizowanego przez Agorę Holding w porozumieniu z Agorą w związku z 15-leciem istnienia Agory - nabyło od Agory Holding 2.245.113 akcji zwykłych imiennych serii B Agory. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku realizacji warunkowego prawa do akcji, które zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agory w dniu 25 czerwca 2003r. Akcje serii B nabyte w ramach Planu Akcji Pracowniczych w 2003r. podlegają ograniczeniu zbywalności do lipca 2005 roku w ten sposób, że ograniczenie zbywalności będzie wygasać co roku wobec 50% nabytych akcji, o ile nie zajdą inne okoliczności przewidziane w umowie między Agorą Holding a Agorą oraz umowach ograniczających zbywalność akcji, zawartych między Agorą Holding i każdym z nabywców akcji. Zarząd Agory nie zamierza występować o wprowadzenie akcji objętych ograniczeniami zbywalności do obrotu na GPW do czasu wygaśnięcia tych ograniczeń. W dniu 23 grudnia 2003r. Agora otrzymała od Agory Holding zawiadomienie o zbyciu ww. akcji, w wyniku którego Agora Holding posiada 11.384.738 akcji Agory SA stanowiących 20,00% kapitału zakładowego Agory i uprawniających do wykonywania 28.475.138 głosów, tj. 37,55% ogólnej liczby głosów na WZA Agory. Data sporządzenia raportu: 23-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ