Agora dokupiła udziałów w Golden Line

ISBNEWS
opublikowano: 25-01-2016, 17:10

Agora nabyła 106 udziałów w spółce GoldenLine sp. z o.o., stanowiących 53% kapitału zakładowego. Łączna cena nabycia wyniosła 8,48 mln zł.

 W wyniku transakcji Agora posiada już  89% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu GoldenLine, podała spółka. Agora zamierza skoncentrować w GoldenLine swoje działania z zakresu usług rekrutacyjnych i employer branding i planuje w najbliższym czasie zbyć na rzecz tej spółki swoje Centrum Kompetencyjne Praca.

"Przed zawarciem powyższej umowy z dnia 25 stycznia 2016 r. Agora posiadała już 72 udziały w spółce GoldenLine sp. z o.o. stanowiące 36% kapitału zakładowego spółki oraz dające prawo do 72 głosów, stanowiących 36% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki, które nabyła 29 grudnia 2011 r. W wyniku zawarcia transakcji Agora posiada obecnie łącznie 178 udziałów w spółce GoldenLine sp. z o.o. stanowiących 89% kapitału zakładowego spółki oraz dających prawo do 178 głosów, stanowiących 89% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki" - czytamy w komunikacie.

Mniejszościowym wspólnikiem spółki pozostaje spółka G.C. Geek Code Ltd, kontrolowana przez Mariusza Gralewskiego - głównego założyciela GoldenLine sp. z o.o. G.C. Geek Code Ltd posiada 22 udziały i głosy w GoldenLine stanowiące 11% udziału w kapitale zakładowym i na zgromadzeniu wspólników spółki.

Umowa sprzedaży przewiduje, że po zawarciu transakcji ustalone zostaną szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Agorą, a G.C. Geek Code.
"W przypadku braku porozumienia w tym zakresie, G.C. Geek Code będzie uprawnione do sprzedaży jej udziałów w kapitale zakładowym spółki na rzecz Agory, w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży udziałów, na warunkach i zasadach takich samych jak w umowie z dnia 25 stycznia 2016 r." - czytamy dalej.

Agora podała, że zawarcie transakcji 25 stycznia oznacza efektywne przejęcie kontroli nad GoldenLine  i wiąże się z koniecznością dokonania ponownej wyceny uprzednio posiadanych udziałów w spółce do ich wartości godziwej na dzień przejęcia kontroli, której skutki ujmuje się w skonsolidowanym rachunku zysków i strat grupy.

"Szacowana strata z tytułu ponownej wyceny uprzednio posiadanych udziałów w wysokości około 5.5 mln zł powiększy koszty finansowe i obciąży skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora za pierwszy kwartał 2016 r. W związku z tym, negatywny wpływ tej wyceny będzie widoczny na poziomie skonsolidowanego wyniku netto Grupy Agora w 2016 r." - czytamy dalej.

Jednocześnie, zarząd zwraca uwagę, że wartość godziwa uprzednio posiadanych udziałów będzie stanowić element ceny nabycia ustalanej na potrzeby rozliczenia nabycia spółki zależnej zgodnie z wymaganiami Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 3 i w rezultacie będzie miała wpływ na ustalenie wartości firmy na dzień przejęcia kontroli nad spółką, podano także.

 

Agora zamierza skoncentrować swoje działania z zakresu usług rekrutacyjnych i Employer Branding w spółce GoldenLine. 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBNEWS

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Agora dokupiła udziałów w Golden Line