Bezpieczna przystań w niepewnych czasach

ARKADIUSZ BOGUSZ
13-06-2012, 00:00

Fundusze obligacji skarbowych

Jednym z najbardziej zauważalnych trendów panujących we współczesnym świecie finansów jest rosnąca popularność funduszy papierów skarbowych. Może wydawać się to zaskakujące, ponieważ w powszechnym przekonaniu w dłuższym terminie to fundusze akcyjne dają wyższe stopy zwrotu niż fundusze obligacyjne. Doświadczenia ostatnich pięciu lat pokazują jednak, że nie w każdych warunkach jest to prawda — mediana wyników za 5 lat dla funduszy akcyjnych wyniosła -20 proc., a dla funduszy obligacyjnych +30 proc. i, co ważne, przy dużo niższej zmienności. Zainteresowanie tym sposobem inwestowania wzrasta na krajowym rynku z miesiąca na miesiąc, co widać po napływach nowych pieniędzy do towarzystw funduszy inwestycyjnych. W obliczu panującej tendencji ciekawym pomysłem inwestycyjnym dla osób, które chcą przeczekać trudne czasy w spokoju a zarazem osiągnąć stopę zwrotu wyższą niż na lokatach bankowych, jest Subfundusz IPOPEMA Obligacji, zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Aktywa Subfunduszu przede wszystkim są lokowane w krajowe i zagraniczne papiery dłużneoraz instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz bardzo aktywnie poszukuje okazji inwestycyjnych, a w sytuacjach podwyższonego ryzyka inwestycyjnego redukuje pozycje do minimum. Decyzje inwestycyjne podejmowane są na podstawie analizy makroekonomicznej, analizy aktualnej struktury popytu i podaży oraz efektywności krzywej obligacji. Istotne dla wyników inwestycyjnych jest również przewidywanie poziomu dynamiki inflacji. Każdy kraj, którego obligacje planuje nabyć zarządzający, jest dogłębnie analizowany pod kątem takich parametrów jak poziom zadłużenia w odniesieniu do PKB, poziom deficytu budżetowego, struktura wydatków rządowych, struktura demograficzna czy stabilność systemu bankowego.

Większość pieniędzy Subfunduszu ulokowana jest jednak w krajowych papierach dłużnych, emitowanych przez skarb państwa,o różnych terminach zapadalności, w zależności od tego, które z nich oferują najlepszy stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka. Wśród innych zalet Subfunduszu IPOPEMA Obligacji należy wymienić bardzo wysoką płynność składników portfela oraz niskie koszty zarządzania (uzależnione od typu jednostki uczestnictwa, wynoszą 1,5 bądź 1,75 proc.). Warto też zwrócić uwagę na konkurencyjne wyniki inwestycyjne — Subfundusz zarobił ponad 6 proc. w ciągu pierwszych 6 miesięcy działania. Subfundusz IPOPEMA Obligacji jest jednym z trzech rozwiązańinwestycyjnych wydzielonych w ramach IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Taka konstrukcja pozwala zmienić strategię inwestycyjną, przykładowo — na bardziej agresywną, w ramach parasola funduszy. Na koniec maja wartość aktywów w funduszach zarządzanych przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przekroczyła 7 mld zł, co plasuje firmę w pierwszej dziesiątce krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

ARKADIUSZ BOGUSZ

IPOPEMA TFI

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ARKADIUSZ BOGUSZ

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Obligacje / Bezpieczna przystań w niepewnych czasach