Bilans zmian prawnych wyszedł na plus

Andre Helin
opublikowano: 23-03-2010, 00:00

Zakończył się pierwszy roczny sezon raportowania wyników finansowych spó- łek giełdowych, które skorzystały ze zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów. Według zmienionych przepisów raporty kwartalne, jednostkowy i skonsolidowany, z ostatniego kwartału roku obrotowego przekazywane są jednocześnie, nie później niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia tego kwartału. Spółki nie muszą publikować raportów z ostatniego kwartału roku obrotowego, jeśli opublikują jednostkowy i skonsolidowany raport roczny nie później niż 80 dni od daty zakończenia danego roku obrotowego.

Z punktu widzenia służb finansowych i audytorów skrócone terminy spiętrzyły prace związane ze sporządzeniem i badaniem raportów rocznych. Z punktu widzenia inwestorów, zarówno wydłużenie okresu przekazywania danych finansowych z czwartego kwartału z 45 do 80 dni, jak i brak odrębnej sprawozdawczości finansowej z czwartego kwartału roku obrachunkowego może wydawać się utrudnieniem.

Utrudnienia te są mniejsze niż uzyskane korzyści, zwłaszcza jeżeli uwzględnimy nie tylko terminowość, ale też i jakość publikowanych danych finansowych. Dane finansowe z czwartego kwartału przekazywane przed upływem 45 dni po zakończeniu roku obrachunkowego były prowizoryczne i ulegały znacznej modyfikacji w ostatecznych sprawozdaniach. Jest to związane z trybem sporządzania sprawozdawczości finansowej, gdyż szereg czynności księgowych dokonywane jest po zakończeniu roku obrachunkowego. Wydłużenie terminu do 80 dni znacznie wyszło tym potrzebom naprzeciw.

Kolejnym milowym krokiem w kierunku poprawy jakości sprawozdań jest zarówno wymóg równoczesnego publikowania jednostkowych i skonsolidowanych raportów rocznych, jak i znaczne przyspieszenie dnia publikacji skonsolidowanych raportów rocznych. Zdecydowana większość podmiotów notowanych na GPW to grupy kapitałowe sporządzające skonsolidowane sprawozdania. Stosunkowo pobieżne porównanie jednostkowych raportów rocznych spółek dominujących ze skonsolidowanym raportem rocznym grupy wykazuje w większości przypadków znaczące różnice. Przed zmianą rozporządzenia nierzadko występowały sytuacje, że raporty roczne spółek podmiotów dominujących wykazywały zyski, które następnie w publikowanych parę miesięcy później skonsolidowanych raportach rocznych zamieniały się w stratę. Obowiązek publikacji w tym samym terminie jednostkowych i skonsolidowanych raportów rocznych eliminuje te problemy.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Andre Helin

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu