Blue energy – nowa jakość doradztwa

21-12-2015, 13:42

Przedstawiciele organizacji, którzy decydują się na skorzystanie z pomocy doradcy, oczekują często, że zapewni im ona dostęp do wiedzy, której sami nie posiadają, lub że realizacja projektu będzie przebiegać w sposób bardziej sprawny i skuteczny niż przy użyciu wewnętrznych zasobów.


Ryszard Kluska
Wiceprezes Zarządu Blue energy

Niestety, wiele projektów nie spełnia tych oczekiwań. Najczęściej przyczyną niepowodzeń nie jest brak kompetencji, lecz niewłaściwa współpraca i nieprecyzyjna komunikacja między klientem a firmą doradczą. 

Innym powodem niesatysfakcjonującego współdziałania jest brak jasno określonego problemu, którego rozwiązanie ma zapewnić projekt. W efekcie chociaż zamawiane produkty odpowiadają wymaganiom przedstawionym w ofercie czy specyfikacji, to nie realizują najważniejszego celu, dla którego projekt został uruchomiony.

Blue energy to firma, która w wyjątkowy sposób łączy wysoki poziom doradztwa z zastosowaniem narzędzi informatycznych. Stosowane przez nas partnerskie metody współpracy z klientem powodują, iż po zakończonym projekcie klient z chęcią kontynuuje z nami współpracę. Nasze oprogramowanie w znaczący sposób usprawnia realizację projektów. Stworzyliśmy je w oparciu o bogate, wieloletnie doświadczenie, wykorzystując fundusze europejskie. Nie jest to bynajmniej kolejne narzędzie służące jedynie do tworzenia harmonogramu projektu z oznaczeniem kamieni milowych. Pozwala ono efektywnie zarządzać projektem we wszystkich fazach jego realizacji. 

W fazie planowania oprogramowanie umożliwia wyznaczenie celu projektu oraz powiązanie go z konkretnymi potrzebami organizacji np. strategicznymi czy też operacyjnymi. Pozwala również na wyznaczenie zasobów potrzebnych do realizacji projektu, a następnie przypisanie tychże zasobów do konkretnych zadań. W fazie realizacji nasze oprogramowanie ułatwia płynne zarządzanie zmianą i sprawną komunikacją nowych ustaleń.

Kierownik projektu zawsze otrzymuje aktualne informacje na temat stopnia zaawansowania pracy (np. czy projekt jest zagrożony, czy planowany cel zostanie zrealizowany w terminie, w zakresie oraz budżecie, w jaki sposób przedstawiają się koszty).

Jest to możliwe dzięki takim narzędziom jak moduły analizy ryzyka, zarządzania incydentem i problemem, audyty wewnętrzne, system mierników, wskaźników, a także mechanizmy nadzorowania terminów realizacji zadań. Dodatkowo, dzięki wbudowanym mechanizmom typu workflow możliwe jest przesyłanie produktów wewnątrz organizacji, ich opiniowanie i formalne zatwierdzenie. 

Po zakończeniu projektu nie musimy martwić się o bezpieczeństwo informacji związanych z jego realizacją, ponieważ od momentu, w którym projekt zostanie zakończony, system zapewnia przechowywanie wszystkich ważnych dokumentów oraz istotnych danych historycznych o sposobie, terminach i zmianach jakie były realizowane w danym projekcie.

Co istotne, wszystkie powyższe mechanizmy można wykorzystać nie tylko przy okazji nadzorowania projektów, ale również do doskonalenia rożnego rodzaju procesów w działaniu organizacji. Dzięki eksperckiej wiedzy zawartej w narzędziu B2B każda organizacja może usprawnić swoje metody działania w takich obszarach jak: zarządzanie strategią, zarządzanie procesami, zarządzanie szeroko pojętym bezpieczeństwem (osób, mienia, informacji), zapewnienie ciągłości działania organizacji, zarządzanie ryzykiem operacyjnym, czy też planowanie i realizacja audytów wewnętrznych, w tym również działań poaudytowych. 

Klient przez 24 godziny na dobę może śledzić poziom bezpieczeństwa i efektywności realizowanych procesów i projektów. Ma także możliwość kontrolowania bezpieczeństwa wykorzystywanych przez organizację zasobów oraz infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej. Wszystko to jest możliwe za sprawą dostępnych w systemie kokpitów menadżerskich i rejestrów.

Wbudowane mechanizmy automatycznego informowania o odchyleniach oraz narzędzia eskalacji zapewniają uruchomienie działań adekwatnych do rangi problemu. Z kolei narzędzia, takie jak checklisty pozwalają na bardzo szczegółową i ustandaryzowaną analizę nawet bardzo dużych obszarów organizacji. Jeśli dodamy do tego jeszcze ankiety oceniające pracę konsultantów, czy też zespołów wewnętrznych, otrzymamy kompleksowe narzędzie do planowania i realizacji projektów oraz do doskonalenia pracy naszej organizacji. 

Ale jest to przede wszystkim narzędzie umożliwiające jasne stawianie zadań, motywowanie wyznaczonych do ich wykonania osób i systematyczne nadzorowanie, czy zmierzamy do określonego uprzednio celu. Dzięki narzędziu B2B współpraca między zespołami wewnątrz firmy, jak i z konsultantami zewnętrznymi jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Zapraszamy do współpracy!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Biuro projektu:
Blue energy sp. z o.o., ul. Towarowa 35, V piętro, 61-896 Poznań, +48 61 643 51 98, www.grupablue.pl

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / Blue energy – nowa jakość doradztwa