Cersanit <CRSA.WA> Treść projektów uchwał ZWZA Cersanit S.A.

Piotr Kuczyński
opublikowano: 13-06-2003, 08:25

Cersanit <CRSA.WA> Treść projektów uchwał ZWZA Cersanit S.A. TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWZA CERSANIT S.A.
Kielce, dnia 13 czerwca 2003 r.
Raport bieżący 20 / 2003
Zarząd Cersanit S.A. podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał ZWZA Cersanit S.A. w dniu 23 czerwca 2003 r.
Uchwała nr 1
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit S.A.za rok obrotowy 2002.
Uchwała nr 2
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans wykazujący na dzień 31.12.2002 r. sumę bilansową w kwocie 276.018.978,65 zł., rachunek zysków i strat wykazujący przychody ze sprzedaży netto w kwocie 395.973.492,49 zł., zysk brutto w kwocie 569.964,80 zł., zysk netto w kwocie 357.544,80 zł., rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 3.314.121,70 zł. oraz informację dodatkową.
Uchwała nr 3
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cersanit S.A. za rok obrotowy 2002 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans wykazujący na dzień 31.12.2002 r. sumę bilansową w kwocie 535.056.414,48 zł., rachunek zysków i strat wykazujący przychody ze sprzedaży netto w kwocie 393.706.877,06 zł., zysk brutto w kwocie 39.761.978,96 zł., zysk netto w kwocie 35.182.412,96 zł, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie -15.416.506,29 zł. oraz informację dodatkową.
Uchwała nr 4
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002 Członkom Zarządu Spółki:
1. Mariuszowi Gromkowi,
2. Zbigniewowi Lange,
3. Mieczysławowi Żebrowskiemu.
Uchwała nr 5
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002 członkom Rady Nadzorczej Spółki:
1. Michałowi Sołowowowi,
2. Arturowi Kłoczko,
3. Krzysztofowi Kwapiszowi,
4. Mariuszowi Gromkowi. Uchwała nr 6
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2002 w kwocie 357.544,80 zł. przeznaczyć w całości na finansowanie działalności Spółki w drodze zasilenia kapitału zapasowego.
Uchwała nr 7
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. po przeprowadzeniu tajnego głosowania powołuje w skład Rady Nadzorczej:
1. Michała Sołowowa,
2. Artura Kłoczko, 3. Mariusza Gromka.
Uchwała nr 8
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. po przeprowadzeniu tajnego głosowania powołuje:
1. na Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Michała Sołowowa
2. na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Artura Kłoczko
Uchwała nr 9
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozszerza przedmiot działalności Spółki o następujący rodzaj działalności wg PKD:
" 52.74. Z Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana".
Uchwała nr 10
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz CERSANIT I sp. z o.o. prawa wieczystego użytkowania działek gruntu, dla których w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie prowadzona jest księga wieczysta nr 32782 wraz z prawem własności znajdujących się na tych działkach budynków, budowli i urządzeń.
Data sporządzenia raportu: 13-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Piotr Kuczyński

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Cersanit &lt;CRSA.WA&gt; Treść projektów uchwał ZWZA Cersanit S.A.