Cudzoziemcy i ich podatki w Polsce

Anna Bryńska
opublikowano: 21-11-2006, 00:00

Nasza firma zawarła umowę-zlecenie z obywatelem francuskim. Osoba ta ma również umowę o pracę w pełnym wymiarze zawartą z innym polskim przedsiębiorstwem, a także prowadzi działalność gospodarczą we Francji. Z tego tytułu opłaca tam ubezpieczenie. Czy naszego zleceniobiorcę musimy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce?

- Prowadzenie przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej działalności zarobkowej na własny rachunek w innym niż Polska państwie członkowskim nie oznacza automatycznie, że z tytułu umowy-zlecenia taka osoba nie będzie płaciła składki na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Europy (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 roku, pracownikiem jest każdy, kto — w zamian za wynagrodzenie — wykonuje przez pewien czas pracę na rzecz i pod kierownictwem innej osoby. Jest nim więc również Państwa zleceniobiorca. Artykuł 14c tego rozporządzenia pozwala zaś ustalić, które państwo pobiera składki ubezpieczeniowe w razie prowadzenia działalności na własny rachunek oraz wykonywania pracy najemnej jednocześnie w dwóch państwach członkowskich.

Zgodnie z tym przepisem osoba wykonująca jednocześnie pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych państwach członkowskich podlega ustawodawstwu państwa, w którym wykonuje pracę najemną. Skoro obywatel francuski czyni to Polsce i jednocześnie prowadzi działalność we Francji, to podlega w zakresie ubezpieczeń ustawodawstwu polskiemu.

Z kolei zgodnie z prawem polskim wykonywanie pracy najemnej stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę są obowiązkowe, zaś z umowy-zlecenia mogą być dobrowolne. Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają te osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę i umowy-zlecenia. Osoba uzyskująca przychody z dwóch tytułów opłaca składkę zdrowotną odrębnie z każdego z nich.

Skoro zleceniobiorca jest także pełnoetatowym pracownikiem w spółce, to z tytułu umowy-zlecenia podlega ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie. Jednakże ubezpieczenie zdrowotne jest dla niego obowiązkowe. Należy więc dokonać zgłoszenia do tego ubezpieczenia.

Jestem obywatelem i rezydentem podatkowym we Włoszech. Czy mogę zarejestrować jednoosobową firmę handlową i prowadzić działalność w Polsce? Czy mogę wybrać opodatkowanie dochodu w formie 19-procentowego podatku liniowego?

- Tak. Jako obywatel UE ma pan taką możliwość. Powinien pan najpierw uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz numery REGON i NIP. Jeśli zachowuje pan miejsce stałego pobytu na terytorium Włoch, to właściwą gminą dla celów ewidencyjnych będzie ta, na której terenie wykonywana będzie działalności. Zapewne nie ma pan numeru PESEL. Dlatego, dokonując wpisu, powinien pan złożyć do akt kopię paszportu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu.

Musi pan także mieć tytuł prawny do korzystania z lokalu, w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza (np. umowę najmu). Pana dochody z działalności gospodarczej w Polsce podlegają obowiązkowi podatkowemu w naszym kraju. Od takich dochodów należy odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy oraz składać roczne zeznanie podatkowe.

Może pan też złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodu podatkiem liniowym według stałej stawki 19 proc. Takie oświadczenie należy złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Anna Bryńska

radca prawny

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Anna Bryńska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu