Czas na banki hipoteczne

Materiał partnera
opublikowano: 22-12-2015, 13:01

Na początek 2017 r. planowany jest start banku hipotecznego grupy Getin Noble Bank. Nie jest to obecnie jedyny taki projekt na polskim rynku finansowym — część zaplanowanych banków hipotecznych już rozpoczęła działalność, część dopiero się tworzy. Jedno jest pewne — na nowo okazały się potrzebne.

Początek banków hipotecznych w Polsce to XIX w. — Towarzystwa Ziemskie, później Banki Hipoteczne. W historii powojennej banki hipoteczne powstawały w latach 90. XX w. Okazało się jednak, że mimo rosnącej popularności kredytów hipotecznych same banki hipoteczne nie odniosły spektakularnego sukcesu. Ich rolę z powodzeniem przejęły banki uniwersalne. Przyczyn tego stanu rzeczy możemy doszukiwać się m.in. w restrykcyjnych i skomplikowanych regulacjach prawnych. Tworzyły one bezpieczne, lecz trudne operacyjnie i mało konkurencyjne warunki do funkcjonowania tego typu instytucji. Banki hipoteczne oferowały mniejsze maksymalne wysokości kredytów z uwagi na ograniczenia prawne i bardziej restrykcyjne zasady wyceny nieruchomości stanowiących zabezpieczenie. Nie miały też tej sprawności działania, jaką dysponowały banki uniwersalne ze swoimi rozbudowanymi sieciami. W efekcie nastąpił regres banków hipotecznych i wyglądało na to, że nie będą one potrzebne. Do czasu.

Bank hipoteczny
To bank specjalistyczny, mający prawo wykonywania tylko ściśle określonych czynności. Posiadający przywilej emitowania hipotecznych i publicznych listów zastawnych i utworzony na postawie przepisów Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Papiery wartościowe

Źródłem finansowania kredytów w bankach uniwersalnych są głównie depozyty. Banki hipoteczne są instytucjami specjalistycznymi o ograniczonym zakresie działania. Funkcjonując na podstawie szczegółowych regulacji prawnych, mogą emitować papiery wartościowe, w tym jako jedyne są uprawnione do emitowania listów zastawnych, będących podstawowym instrumentem refinansowania kredytów znajdujących się w ich portfelach. Sektor bankowy, stojąc w obliczu ogromnego wzrostu portfela wieloletnich kredytów hipotecznych i relatywnie wolniejszego przyrostu depozytów, został zmuszony do innego spojrzenia na problematykę zarządzania płynnością i znalezienia lepszego sposobu refinansowania portfela kredytów. Zobowiązał go do tego również nadzór bankowy, przepisy krajowe oraz regulacje wprowadzone przez Parlament Europejski.

W świetle tego bank hipoteczny, który — chociaż w przeszłości okazał się niekonkurencyjny dla bardziej dynamicznych, wyposażonych w sieci oddziałów i systemy obsługi klientów banków uniwersalnych — obecnie może stać się dla macierzystej grupy swego rodzaju wehikułem dostarczającym odpowiednio dopasowane finansowanie po relatywnie niskim koszcie. W tym, najogólniej, tkwi sens powoływania banku hipotecznego przez grupę bankową. 

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Ważny element

— Bank hipoteczny, będąc ważnym elementem całej grupy, spięty z działalnością banku uniwersalnego, koncentruje się na dostarczaniu finansowania kredytów hipotecznych. Taki model funkcjonuje lub będzie funkcjonował w najbliższej przyszłości w kilku grupach bankowych w Polsce. W założeniach model ten nie prowadzi do zmiany zasad funkcjonowania strony sprzedażowej, ale tylko przebudowy zasad zarządzania ryzykiem płynności, w tym głównie zmiany źródeł refinansowania portfela. W takim ujęciu sprzedaż kredytów pozostaje bez zmian i funkcjonuje najczęściej w ramach banku uniwersalnego. Natomiast bank hipoteczny koncentruje się bezpośrednio na refinansowaniu kredytu hipotecznego. To jest rozwiązanie efektywne ze względów organizacyjnych — bank hipoteczny nie musi budować całej sieci, prowadzić samodzielnej sprzedaży — zaczyna działać na poziomie, powiedzmy, hurtowym — tłumaczy Marek Kempny. 

List zastawny
Papier wartościowy, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych lub wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych jednostkom sektora publicznego.

Można więc w uproszczeniu powiedzieć, że bank hipoteczny potrzebny jest swojej grupie dla uprawnień i kompetencji związanych z emisją długoterminowych, bezpiecznych, a przez to tanich dla banku listów zastawnych, czyli pozyskiwania długiego, lepiej niż depozyty dopasowanego finansowania kredytów. Pozwala również obniżyć koszty dla całej grupy, co w przypadku Getin Noble Banku jest kluczowym elementem strategii banku na najbliższe lata.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane