Dłużnik skarży, a wierzyciel płaci?

SYUZANNA MUSFI, aplikant radcowski w Kancelarii SZiP
opublikowano: 13-08-2014, 00:00

KOMENTARZ PRAWNIKA

Nikt nie jest nieomylny. Również w postępowaniu egzekucyjnym zdarza się, że komornik wyda błędne postanowienie lub nie podejmie stosownych działań niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia egzekucji. Co wtedy? Kodeks postępowania cywilnego w art. 767 § 1 przewiduje możliwość skierowania do właściwego sądu rejonowego, przy którym działa komornik, skargę na czynności komornika celem zweryfikowania działań bądź zaniechania komornika i ewentualnie „naprawienia błędu”. Skarga powinna być wniesiona w ciągu tygodnia od dnia dokonania czynności (gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była powiadomiona o terminie jej dokonania), a w przypadku braku zawiadomienia — od dnia dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej czynności.

Do złożenia skargi uprawniona jest strona postępowania (dłużnik, wierzyciel) lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechania komornika naruszone bądź zagrożone. Pojawia się jednak pytanie, kogo sąd powinien obciążyć kosztami takiego postępowania w przypadku uwzględnienia skargi na czynności komornika i dokonaniu przez Sąd zmiany zaskarżonego postanowienia? Co do zasady, w przypadku wniesienia zasadnej skargi na czynności komornika przez wierzyciela to dłużnik jest obciążany kosztami postępowania i wydaje się, iż mieści się to w zakresie „zwrotu kosztów niezbędnych do celowego prowadzenia egzekucji” wynikających w art. 770 k.p.c.

Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 770 k.p.c. dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty te są ustalane przez komornika w postanowieniu. Należy wskazać, że regulacja ta odbiega od ogólnej zasady, iż koszty postępowania ponosi strona przegrywająca. Z uwagi na fakt, iż postępowanie ze skargi na czynności komornika można traktować jako postępowanie incydentalne względem prowadzonego postępowania egzekucyjnego, wydaje się zasadny wniosek, że w przypadku zaskarżenia czynności komornika przez wierzyciela koszty tego postępowania mieszczą się w zakresie kosztów niezbędnych do celowego prowadzenia egzekucji.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

A co w sytuacji, gdy skargę wniósł dłużnik? Czy w takim wypadku zasadnym jest obciążanie kosztami postępowania stronę przeciwną — wierzyciela, który i tak jest dotknięty niedogodnościami związanymi z faktem, iż dłużnik nie zapłacił mu należnych pieniędzy, a on próbuje jedynie odzyskać to, co należy do niego? Nie zawsze przecież prowadzona egzekucja przynosi pożądane skutki, a wierzyciel i tak musi na początku ponieść koszty egzekucji.

A więc kto powinien ponieść koszty w przypadku zasadnej skargi dłużnika? Teoretycznie zaskarżana jest czynność komornika, nie mniej jednak komornik nie jest stroną postępowania. Co więcej, skarga na czynności komornika, jak już napisałam wyżej, jest postępowaniem incydentalnym w stosunku do postępowania egzekucyjnego, a więc stronami są w dalszym ciągu wierzyciel i dłużnik.

Pomimo iż zarówno wierzycielowi, jak i dłużnikowi, w myśl art. 767 k.p.c., przysługuje skarga na czynności komornika, nie mniej jednak w moim przekonaniu powinien mieć zastosowanie przepis art. 770 k.p.c. wprowadzający regułę, iż koszty egzekucji ponosi dłużnik, zakładając oczywiście, iż wszczęcie i prowadzenie egzekucji jest w pełni uzasadnione.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: SYUZANNA MUSFI, aplikant radcowski w Kancelarii SZiP

Polecane