Dokonania i plany rządu na 100 dni urzędowania

DI, PAP
24-02-2008, 20:05

Podatek liniowy do 2011 r., przyjęcie euro, jednomandatowe okręgi wyborcze, uzawodowienie armii w ciągu dwóch lat, likwidacja Senatu - to niektóre z planów rządu, przedstawionych po 100 dniach urzędowania. Rząd chce też do końca kadencji obniżyć bezrobocie do poziomu 10  proc.

W niedzielę na specjalnej konferencji prasowej premier Donald Tusk, podsumował 100 dni działalności gabinetu, a sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Sławomir Nowak przedstawił plany rządu na najbliższe 300 dni, do końca kadencji i do roku 2015 (gdyby PO wygrała kolejne wybory).

Na początku konferencji wyświetlono film przypominający najważniejsze wydarzenia stu dni rządu; w uroczystości w Kancelarii Premiera wzięli udział ministrowie, wojewodowie oraz parlamentarzyści koalicji PO-PSL.

Tusk podsumowując sto dni rządu przyznał, że "dalece nie wszystko" udało się zrobić, ale - przekonywał - zwiększyły się nadzieje Polaków na "normalne, dostatnie życie".

Dziękował wicepremierowi Waldemarowi Pawlakowi (PSL), opozycji i mediom. O koalicji mówił, że jest wolna od "absurdalnych konfliktów, wzajemnej agresji, nacechowana wzajemnym zaufaniem". "Jesteście rzetelnym, bezcennym partnerem w tej koalicji" - zwrócił się do ludowców.

Mediom i opozycji dziękował za krytycyzm, nawet za ten, który - jak mówił - odczuwał jako twardy, niesprawiedliwy.

Za największe wyzwanie dla rządu PO-PSL uznał utrzymanie dyscypliny budżetowej. Ministrowie - powiedział - dokonali "brutalnego przeglądu wydatków" dzięki czemu udało się uzyskać około 3,5 mld złotych m.in. poprzez cięcia na biurokracji. Podkreślił, że z tych 3,5 mld złotych, 2,5 mld wykorzystano na podwyżki dla nauczycieli, a 1,5 mld na obniżenie deficytu budżetowego.

Tusk zapowiedział, że w każdym budżecie rząd chce dokonywać "rozważnych i odważnych" cięć w wydatkach na biurokrację, władzę i zbędne wydatki, aby "ci, którzy zależą od budżetu, zarabiali więcej", oraz aby obniżać deficyt.

Za pierwszy sukces rządu uznał utworzenie "narodowego systemu zaufania", który - wyjaśniał - polega na tym, że "jak strajkują celnicy, niech pamiętają o kierowcach, jak lekarze i pielęgniarki - niech pamiętają o pacjentach". Tusk zadeklarował, że rząd będzie chciał rozmawiać, "żeby w dialogu, wzajemnym zaufaniu i szacunku, dojść do optymalnej decyzji".

Premier podkreślił też, że jego rząd jest przeciwny podwyższaniu składki zdrowotnej.

Zapowiedział, że rząd będzie ograniczał przywileje ludzi władzy, bo władza odpowiedzialna - mówił - nie może oszczędzać na wszystkim, poza samą sobą. "Wiem, że tylko władza przyzwoita, oszczędna, ma prawo nawiązać uczciwy dialog z obywatelem, kiedy mówi: +tyle nie damy, bo nie możemy+" - powiedział szef rządu.

Tusk powiedział też, że będzie szukał poparcia w Sejmie - oraz przekonywał prezydenta - do rezygnacji finansowania z budżetu państwa partii politycznych. Taki projekt zmian w prawie w piątek przedstawiła Platforma.

Zapowiedział wycięcie "absurdalnych, zbędnych przepisów prawnych. Podkreślił, rząd wspólnie z ministerstwem gospodarki i sejmową komisją "Przyjazne Państwo" przygotował 150 przepisów do zmiany lub eliminacji. Zapowiedział, że raz na kwartał rząd będzie przedstawiał projekty deregulacyjne.

Tusk zwrócił się do parlamentarzystów i prezydenta, aby w kwestii deregulacji zawrzeć pakt, bo - jego zdaniem - deregulacja "nie musi mieć żadnego partyjnego koloru".

Zdaniem Tuska, w ciągu pierwszych 100 dni pracy jego rządu w polityce zagranicznej Polska stała się zrozumiałym, przewidywalnym i kompetentnym partnerem. "Te 100 dni z punktu widzenia interesów Polski to bardzo dobre 100 dni w wymiarze europejskim, światowym i w relacjach z sąsiadami" - ocenił.

Premier dziękował szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu i sekretarzowi stanu w Kancelarii Premiera Władysławowi Bartoszewskiemu za ich pracę nad poprawą wizerunku Polski.

Szef rządu zapewnił, że służby specjalne "przestaną być zbiorowym bohaterem konferencji prasowych, skandali i afer". Jak dodał, służby "w zaciszu i dyskrecji będą informowały polskie władze tak, abyśmy podejmowali najmądrzejsze ze wszystkich decyzje".

Zapowiedział też "kroki, których skutkiem będzie pociągnięcie do odpowiedzialności politycznej i karnej tych, którzy interes państwa i bezpieczeństwo państwa narazili na szwank".

Premier powiedział, że będzie namawiał PSL, opozycję prezydenta do zmian w konstytucji, "aby Polacy, gdy kogoś wybiorą, to ten ktoś - rządził". Dodał, że "nie spocznę dopóki konstytucja nie doprowadzi do sytuacji, że polski obywatel będzie wybierał swojego przedstawiciela w okręgu jednomandatowym".

Podkreślił, że będzie przekonywał partnerów w PO i PSL, "żeby polski parlament był jednoizbowy, aby immunitet nie był gwarancją bezpieczeństwa dla polityków".

Premier zapowiedział też realizację projektu "Boisko w każdej gminie", wspólnie z samorządami, organizacjami sportowymi i partnerami prywatnymi.

Dziennikarzom przekazano 125-stronicową "Strategiczny Plan Rządzenia", która przedstawia dokonania rządu w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a także plany na kolejne 300, 1500 i 3000 dni. Konferencja była transmitowana na stronie Kancelarii Premiera.

Nowak - który przedstawiał plany rządu na przyszłość - zapowiedział m.in.: obniżenie deficytu budżetowego z 2,5 proc. w 2007 do 1 proc. pod koniec kadencji, wprowadzenie do końca kadencji podatku liniowego (z kwotą wolną od podatku i ulgą na dzieci).

Zapowiedział też, że od 2009 r. podatek dochodowy będzie miał dwie stawki: 18 i 32 proc; wpływy z prywatyzacji do końca kadencji mają sięgnąć 27 miliardów złotych. W perspektywie 3000 dni - powiedział Nowak - rząd będzie wprowadzał euro i obniży dług publiczny do 35 proc. PKB.

Nowak zapowiedział też, że do końca kadencji rząd chce obniżyć bezrobocie do poziomu poniżej 10 proc; do końca kadencji PO chce też, aby 5-latki objęte zostały edukacją przedszkolną a 6-latki rozpoczęły edukację w szkole.

Nie przewidziano możliwości zadawania pytań premierowi. Nowak, pytany dlaczego premier nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy, powiedział, że szef rządu miał inne, wcześniej zaplanowane obowiązki. "Premier nie uciekł. Jest po prostu dość gorący okres, który wymaga pracy premiera - dodał.

Poniżej najważniejsze plany rządu na najbliższe 300 dni, czyli do końca roku (za "Strategicznym planem rządzenia")

FINANSE PUBLICZNE

- od 1 stycznia 2009 obniżenie stawek podatkowych PIT do 18 i 32 proc. - przyjęcie harmonogramu zrównoważenia finansów publicznych i kalendarza prac nad budżetem zadaniowym na lata 2007-2015 - wdrożenie Planu Zrównoważenia Finansów Publicznych (przygotowanie gospodarki do minimalizacji skutków możliwego spowolnienia gospodarczego będącego efektem spowolnienia gospodarki światowej) - uchwalenie reformy o finansach publicznych - zakończenie prac nad nowelą ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

SYSTEM EMERYTALNY

- przyjęcie ustawy umożliwiającej wypłacanie emerytur z otwartych funduszy emerytalnych (od 1 stycznia 2009) - przyjęcie ustawy o emeryturach pomostowych powiązanych z programem "Solidarność pokoleń 50+" (wdrożenie 1 stycznia 2009), który ma zwiększyć aktywność zawodową wśród osób powyżej 50 roku życia - przyjęcie ustawy o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn (wyrównywanie wieku emerytalnego w perspektywie kilkunastu lat)

RYNEK PRACY

- nowela ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - wsparcie dla osób poszukujących pracy, także bez statusu bezrobotnego - Centra Aktywizacji Zawodowej w powiatowych urzędach pracy, wsparcie zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia - wsparcie własnej działalności gospodarczej osób wchodzących na rynek pracy

PRYWATYZACJA

- uchylenie ustawy kominowej - prywatyzacja i komercjalizacja spółek sektora przewozów pasażerskich, w sektorze chemicznym, upublicznienie akcji spółek sektora elektroenergetycznego - restrukturyzacja w spółkach sektora farmaceutycznego, transportu drogowego, rolno-spożywczego - początek konsolidacji niektórych podmiotów sektora obronnego - zwiększenie potencjału inwestycyjnego w sektorze górniczym (m.in. oferty publiczne na GPW) - przygotowanie do wprowadzenia na giełdę PLL LOT SA, zakończenie prywatyzacji dużych stoczni

NAUKA I EDUKACJA

- obniżenie wieku szkolnego do 6 lat - upowszechnienie edukacji przedszkolnej - nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (dodatek za staż tylko dla pracowników uczelni publicznych, kadencyjność rektorów państwowych szkół zawodowych, ograniczenie dwuetatowości na uczelniach) - nowelizacja ustawy o zasadach finansowania nauki (uproszczenie procedur finansowania projektów badawczych, udział uczelni w partnerstwie publiczno-prywatnym)

NARODOWY PROGRAM POWRÓT DO DOMU

- preferencyjne kredyty i zachęty fiskalne (ulgi w PIT i CIT) dla osób podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą w Polsce, 3-letnie zwolnienia z opodatkowania transferów na inwestycje

- ułatwienia w czynnym prawie wyborczym - głosowanie korespondencyjne i przez internet

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

- uproszczenie rejestracji działalność gospodarczej (jedno okienko)

- rozszerzenie wiążących interpretacji podatkowych - zniesienie obowiązku meldunkowego

EURO2012

- w 2008 roku wydatki na drogi i autostrady: 20,8 miliarda złotych, uruchomienie projektów budowy 625 kilometrów autostrad oraz 514 dróg ekspresowych - rusza budowa stadionów w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie - przyjęcie ustaw: o koncesjach na roboty budowlane i usługi, o zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, noweli specustawy o o transporcie kolejowym i drogowym

ZDROWIE

- przyjęcie przez parlament ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej, o ochronie praw pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, o dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych, o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia

- Ministerstwo Zdrowia skierowało do Sejmu 12 kolejnych ustaw: zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

MIESZKANIA

- wzrost liczby oddawanych mieszkań do 155 tysięcy rocznie

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

- rozdział funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego - podwyżki wynagrodzeń sędziów - wprowadzenie dozoru elektronicznego skazanych

WOJSKO

- wprowadzenie pełnego uzawodowienia armii w 2010 r. - zakończenie polskiej misji wojskowej w Iraku

POLITYKA ZAGRANICZNA

- nowelizacja ustawy o służbie zagranicznej

W perspektywie 1500 dni, czyli do końca obecnej kadencji Sejmu rząd planuje:

GOSPODARKA:

- zmniejszenie dwukrotnie procedur podczas zakładania własnej działalności gospodarczej - wprowadzenie podatku liniowego, z ulgami na dzieci i wysoką kwotą wolną od podatku; umożliwienie składania deklaracji podatkowych przez internet - osiągnięcie 27 mld złotych z prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - zakończenie przygotowań Polski do wprowadzenie euro - zmniejszenie do 1 proc. deficytu budżetowego i wprowadzenie budżet zadaniowy. - spadek bezrobocia do poniżej 10 proc., wskaźnik zatrudnienia wzrasta do 58 proc.

EDUKACJA I NAUKA:

- objęcie wszystkich 5-latków wychowaniem przedszkolnym, a 6- latków obowiązkiem szkolnym; - skomputeryzowana ewidencja uczniów, szkół i prowadzących je organów; - bon oświatowy, co ma "stworzyć ramy prawne sprzyjające dzieleniu pieniędzy na edukację przez samorządy lokalne"; - programowe i organizacyjne zmiany w szkołach ponadgimnazjalnych, dotyczące kształcenie zawodowego i ustawicznego; - zwiększenie do ponad 50 proc. poziomu absolwentów szkół średnich, którzy zostają studentami; - wprowadzenie trzech flagowych uczelni w Polsce; - zwiększenie pięciokrotnie liczby rejestrowanych patentów.

INFRASTRUKTURA:

- 2890 km dróg ekspresowych i 1913 km autostrad - zakończenie modernizację kolei na głównych szlakach komunikacji - zakończenie budowy i modernizację stadionów i obiektów sportowych przed rozgrywkami Euro 2012; - budowa ponad 1500 nowych boisk w gminach

POLITYKA SPOŁECZNA:

- zwiększenie wskaźnika dzietności w Polsce do 1,4 - wzrost tempa budowy nowych mieszkań do 170 tys. rocznie; - najsłabsze regiony kraju osiągają PKB na głowę na poziomie 40-45 proc. średniej dla krajów UE - zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych do 25 proc.

POLITYKA ZAGRANICZNA:

- Polska przejmuje półroczne przewodnictwo w UE

W ciągu 3000 dni, czyli, gdyby PO wygrała kolejne wybory parlamentarne Platforma planuje:

GOSPODARKA:

- wzrost PKB na osobę z 52 proc. w relacji do przeciętnej w Unii do poziomu 67-72 proc. PKB na osobę w stosunku do średniej w UE - dług publiczny poniżej 37 proc. PKB, deficyt sektora finansów publicznych znacznie poniżej 3 proc.; - średni wiek wyjścia z rynku pracy przesuwa się z 58 lat do 60-62 lat; poprawa wydajności pracy w porównaniu do średniej w UE - z 62- 64 proc. do 80 proc. - drogi ekspresowe o długości prawie 3000 km (10 razy dłuższe niż w 2007 r.), linie autostrad - prawie 2000 km (3,5 razy więcej niż w 2007 r.) - dostępność szerokopasmowego Internetu w gospodarstwach domowych wzrosła 2,5 razy w porównaniu z 2007 roku

POLITYKA SPOŁECZNA:

- wzrost wskaźnika dzietności z 1,2 do powyżej 1,4; - wzrost liczby oddawanych mieszkań ze 100 tys. rocznie w 2007 r. do 200-300 tys. w 2015 roku - wzrost nakładów publicznych na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB;

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - wprowadzenie e-sądów.

KULTURA - wzrost wydatków na kulturę z obecnych 0,4 proc. PKB rocznie do 1 proc.

© ℗

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI, PAP

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / / Dokonania i plany rządu na 100 dni urzędowania