Dowód na działanie gwarancji de minimis BGK

Partnerem publikacji jest BGK
opublikowano: 30-09-2022, 14:05
aktualizacja: 30-09-2022, 16:11
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Gwarancje de minimis BGK pomagają firmom z sektora MŚP w uzyskaniu kredytów, a w konsekwencji mają pozytywny wpływ na poprawę ich płynności, zwiększenie inwestycji, obrotów i innowacyjności – wynika z najnowszego raportu ,,Efekty programu gwarancji de minimis” przygotowywanego co roku przez Departament Badań i Analiz BGK.

Do końca kwietnia 2022 r. BGK udzielił gwarancji de minimis o łącznej wartości ponad 136 mld zł. Pozwoliło to zaasekurować kredyty o łącznej wartości 214,6 mld zł. Od 2013 r., kiedy BGK wprowadził program, do kwietnia tego roku gwarancjami de minimis objęto łącznie ponad 500 tys. kredytów udzielonych blisko 227 tys. przedsiębiorstw. Średnia wartość kredytu zabezpieczonego gwarancją de minimis w 2021 r. wyniosła około 437 tys. zł, a średnia wartość gwarancji około 328 tys. zł. Gwarancje de minimis zabezpieczają głównie kredyty obrotowe – obecnie to około 95 proc. transakcji. Trafiają w większości do mikro- i małych firm.

Wpływ na finansowanie

Niemal połowa firm, które w 2021 r. pozyskały kredyt zabezpieczony gwarancją de minimis, przyznaje, że bez gwarancji BGK pozyskanie finansowania byłoby niemożliwe. Uwzględniając przedsiębiorców przekonanych, że bez gwarancji BGK uzyskaliby finansowanie na gorszych warunkach niż kredyt pozyskany z zabezpieczeniem, odsetek firm w szeroko rozumianej luce finansowej wśród odbiorców gwarancji de minimis wzrasta do rekordowych 76 proc. Głównym powodem korzystania z gwarancji BGK jest brak wystarczającego zabezpieczenia kredytu. Wskazuje go 42 proc. badanych firm, które w 2021 r. pozyskały kredyt z tym zabezpieczeniem. Taka sama grupa badanych twierdzi, że mimo posiadania wymaganego zabezpieczenia wykorzystanie gwarancji BGK zapewniło im możliwość korzystniejszego finansowania m.in. dlatego, że przyspieszyło cały proces pozyskiwania kredytu. Relatywnie małą grupę – 14 proc. stanowią przedsiębiorcy, którzy twierdzą, że posiadane przez nich zabezpieczenie było co prawda odpowiednie, ale skorzystanie z gwarancji de minimis pozwoliło wykorzystać je na inne cele.

– Badania efektywności programu gwarancji de minimis prowadzimy niemal od momentu, kiedy wprowadziliśmy wsparcie. Wyniki zarówno z tego, jak i z zeszłego roku pokazują, że gwarancje są szczególnie istotne dla firm w okresie kryzysowym. Odsetek firm, które twierdzą, że nie uzyskałyby kredytu bez pomocy BGK, przed kryzysem wynosił około jednej trzeciej, a w okresie kryzysowym wzrósł do około połowy – tłumaczy Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK, dyrektor Departamentu Badań i Analiz.

– Obecnie naszymi gwarancjami objęta jest niemal co czwarta złotówka kredytu udzielanego przez banki małym i średnim firmom. Istotnym aspektem gwarancji de minimis jest to, że zwiększają skłonność firm do realizacji innowacyjnych i bardziej ryzykownych inwestycji. Odsetek firm, które realizują takie projekty, mając kredyty z gwarancjami, jest wyraźnie wyższy niż wśród ogółu MŚP – dodaje Mateusz Walewski.

>>> Zobacz pełen raport ,,Efekty programu gwarancji de minimis” <<<

Jak wynika z badania, odbiorcy gwarancji de minimis zdecydowanie częściej niż inne przedsiębiorstwa z sektora MŚP, w tym także te z próby kontrolnej, przeznaczały środki na zakup budynków lub gruntów oraz inwestowały w wartości niematerialne i prawne, rzadziej natomiast lokowały je w zakup lub remont maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych, przy czym ten rodzaj inwestycji i tak realizowany był najczęściej. Inwestycje firm korzystających z produktu gwarancyjnego BGK zdecydowanie częściej miały charakter innowacyjny niż przeciętne projekty inwestycyjne realizowane w sektorze MŚP w tym samym czasie.

Wpływ na wyniki

Jak podkreślają eksperci BGK, w ostatnim czasie zmienia się charakter pomocowy gwarancji. Obecnie nie tyle pozwalają one przetrwać firmom na rynku, co było charakterystyczne zwłaszcza w szczycie pandemii COVID-19, ile zapewniają im stabilizację, a nawet poprawę sytuacji i umożliwiają inwestycje w innowacyjne projekty.

Istotnym aspektem gwarancji de minimis jest to, że zwiększają skłonność firm do realizacji innowacyjnych i bardziej ryzykownych inwestycji.

Mateusz Walewski,
główny ekonomista BGK, dyrektor Departamentu Badań i Analiz

– Zapewnienie kompleksowej oferty finansującej potrzeby rozwojowe i płynnościowe firm jest kluczowym celem wspierania rozwoju przedsiębiorczości przez BGK. W czasie pandemii COVID-19 przedsiębiorcy znaleźli się w niezwykle trudnej sytuacji, dlatego zaoferowaliśmy im gwarancje de minimis na zmodyfikowanych, bardziej atrakcyjnych zasadach – mówi Mateusz Olszak, dyrektor programu Rozwój Przedsiębiorczości w BGK, jednocześnie kierujący Departamentem Gwarancji i Poręczeń.

W efekcie odbiorcy gwarancji de minimis osiągnęli w 12 miesiącach poprzedzających badanie lepsze wyniki niż firmy, które ich nie posiadały. Podobnie było w ubiegłym roku. Powszechne jest też przekonanie przedsiębiorców, że sukcesy, jakimi były poprawa lub utrzymanie płynności finansowej, obrotów czy też pozycji rynkowej, nie byłyby możliwe bez kredytów zabezpieczonych gwarancjami BGK. Warto odnotować, że w przypadku pytań o wpływ gwarancji de minimis na płynność i obroty spadł odsetek respondentów udzielających odpowiedzi „raczej tak”, a wzrósł odsetek tych, którzy są zdecydowanie przekonani o pozytywnym wpływie zabezpieczeń BGK.

Różnice między korzystającymi z gwarancji de minimis i firmami z grup referencyjnych są szczególnie widoczne w przypadku ocen płynności finansowej. O jej poprawie mówi ponad połowa odbiorców de minimis – dokładnie 58,3 proc. – podczas gdy w próbie kontrolnej i wśród ogółu MŚP odsetek ten wynosi mniej niż jedną czwartą. Sytuacja ta nie jest jednak zaskoczeniem dla ekspertów banku, gdyż gwarancje de minimis służą w głównej mierze zabezpieczeniu kredytów obrotowych, które mają poprawiać płynność finansową firm. Warto podkreślić, że odbiorcy gwarancji de minimis w analizowanym okresie czterokrotnie częściej niż inne firmy z sektora MŚP obserwowali wzrost obrotów (36 wobec 9 proc.) oraz istotnie częściej (15 wobec 9 proc.) poprawiali swoją pozycję rynkową.

Wpływ na zatrudnienie

Z badania banku wynika, że przez 10 lat trwania programu dzięki gwarancjom de minimis zostało zachowanych lub utworzonych ponad pół miliona miejsc pracy. Prawie co czwarta firma, która pozyskała kredyt z gwarancją de minimis w 2021 r., deklaruje, że zwiększyła zatrudnienie. Jest to wynik o 7,5 pkt proc. wyższy niż w ubiegłorocznym badaniu i zdecydowanie wyższy niż wśród ogółu firm z sektora MŚP, gdzie również daje się obserwować wzrost w stosunku do zeszłorocznego pomiaru, choć w tym przypadku jest on mniej spektakularny – z 4,6 do 6,5 proc.

Liczba nowych miejsc pracy powstałych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie jest mniej więcej sześciokrotnie wyższa w przypadku firm wspieranych przez program gwarancyjny de minimis niż w innych przedsiębiorstwach objętych badaniem. Natomiast przeciętna liczba zwolnionych pracowników w przeliczeniu na firmę jest taka sama w przypadku korzystających ze wsparcia BGK jak wśród ogółu MŚP.

Zdecydowana większość odbiorców gwarancji de minimis – 66,3 proc. przypisuje możliwość utrzymania zatrudnienia lub stworzenia nowych etatów wsparciu uzyskanemu dzięki finansowaniu zabezpieczonemu gwarancją de minimis. Jak wynika z deklaracji odbiorców gwarancji de minimis, dzięki wsparciu BGK w 2021 r. udało się im zachować przeciętnie więcej niż jeden etat na firmę (1,35), a do tego utworzyć mniej więcej pół etatu na firmę (0,43).

Opracowała: Beata Tomaszkiewicz

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane